TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Medal of Honor

Deze onderscheiding werd voor de Marine in december 1861 door het Congres ingesteld en in juli 1862 voor de Landmacht. Officieren en manschappen van Leger, Marine en het Korps Mariniers komen ervoor in aanmerking; de onderscheiding wordt verleend wegens 'dapperheid in actie in contact met de vijand' en dan nog alleen aan diegenen die zich daarbij bijzonder onderscheiden hebben. In tijd van oorlog, wanneer de Kustwacht deel uit maakt van de Marine, komen haar leden ook voor deze onderscheiding in aanmerking, net als voor alle andere Marine onderscheidingen. De medaille is voor beide krijgsmachtonderdelen verschillend.

Landmacht
Een vijf-puntige, bronzen ster op een groene lauwerkrans. Op elke punt van de ster ligt een eikenblad. In het midden van de ster staat de kop van Minerva in een cirkel met inscriptie 'The United States of America' De medaille hangt aan een balk met de inscriptie 'valor', op de balk zit een adelaar met gespreide vleugels. Op de achterzijde van de balk staat de inscriptie 'The Congress to....'gevolgd door de naam van de ontvanger. Het lint is lichtblauw met 13 witte sterren, voorstellende de 13 Staten waaruit de Unie ontstond.

Marine/Korps Mariniers
Er zijn nogal wat veranderingen geweest in het ontwerp sinds de introductie maar in augustus 1942 keerde de Marine terug naar het originele ontwerp uit 1862. Het is nu een vijf-puntige bronzen ster met een klaverblad op iedere punt en op iedere arm twijgen van laurier en eiken. In het midden van de ster staat de kop van Minerva in een cirkel van 34 sterren, het aantal Staten in 1862. De medaille hangt met een anker aan het lint. In het geval van een tweede onderscheiding wordt een gouden ster op het lint gedragen. Het lint is hetzelfde als dat van de Landmacht.

Grid Lijst

Subonderscheidingen

Medal of Honor - Legerversie
Medal of Honor - Army (MoH)Medal of Honor - Legerversie
In de database: 347
Totaal verleend:2452
Medal of Honor - Marineversie
Medal of Honor - Navy/Marine Corps (MoH)Medal of Honor - Marineversie
In de database: 146
Totaal verleend:1050
Medal of Honor - Luchtmacht versie
Medal of Honor - Air ForceMedal of Honor - Luchtmacht versie
In de database: 0
Totaal verleend:19

Bronnen