TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Mentions in Despatches (Group)

Bevelhebbers dienden tijdens campagnes hun activiteiten en die van de aan hen toegewezen eenheden te rapporteren in zogenaamde "Despatches". In deze verslagen werden ook activiteiten van individuele personen vermeld die niet per definitie tot de toewijzing van een medaille leidden. Deze werden vervolgens in The London Gazette vermeld als Mentioned in Despatches. Door middel van een specifiek kenteken te dragen op het lint van een daarvoor aangewezen onderscheiding kon men deze vermelding tonen.

Subonderscheidingen

Eervolle vermelding
Mentioned in DespatchesEervolle vermelding
In de database: 2264
Totaal verleend:onbekend
Koninklijke voordracht voor moedige actie
King's/Queen's Commendation for brave conductKoninklijke voordracht voor moedige actie
In de database: 127
Totaal verleend:onbekend
Koninklijke voordracht voor waardevolle verdiensten in de lucht
King's/Queen's Commendation for valuable service in the airKoninklijke voordracht voor waardevolle verdiensten in de lucht
In de database: 40
Totaal verleend:onbekend

Bronnen