Venerable Order of Saint John

Subonderscheidingen

Service Medal of the Order of Saint JohnIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Grand Cross to the Venerable Order of Saint John (GCStJ)Grootkruis in de Orde van Sint Jan
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Knight/Dame to the Venerable Order of Saint John (KStJ/DStJ)Ridder/Dame in de Orde van Sint John
In de database: 29
Totaal verleend:onbekend
Commander to the Venerable Order of Saint John (CStJ)Commandeur in de Orde van Sint Jan
In de database: 13
Totaal verleend:onbekend
Officer ot the Venerable Order of Saint John (OStJ)Officier in de Orde van Sint Jan
In de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Member to the Venerable Order of Saint John (MStJ)Lid in de Orde van Sint Jan
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Esquire to the Venerable Order of Saint John (EsqStJ)Schildknaap in de Orde van Sint Jan
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Bronnen