TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945

Ieder uitgereikte insigne ging vergezeld van een oorkonde met daarop de door Prins Bernhard geschreven tekst;

"Aan hen die in actieve dienst zijn geweest bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, wordt door mij, zoals u wellicht weet, bij hun uittreden het B.S. insigne, vergezeld van een oorkonde, uitgereikt als dank, voor de diensten, welke zij aan ons land hebben bewezen.

Het is mij een behoefte, om dit insigne gelijkertijd, als posthume hulde toe te kennen aan diegenen die, in dienst bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van het vaderland, en ik moge het deshalva thans aan U als nabestaande doen toekomen. Ik verzoek U, dat insigne te willen aanvaarden al bewijs van mijn eerbied en diepe erkentelijkheid voor hem die in den strijd het hoogste offer bracht."

Grid Lijst
NaamGeboortedatumOverlijdensdatumOnderscheidingen
Pasterkamp, Dirk23-01-191503-04-2006

Bronnen