TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Merchant Marine Meritorious Service Medal (MMMSM)

De Merchant Marine Meritourious Service Medal (MMMSM), werd bij Presidentieel Besluit ingesteld op 29 augustus 1944. De onderscheiding kon worden uitgerijkt aan een ieder, varend op een Amerikaans of Buitenlands koopvaardijschip, dienend in opdracht van de United States Maritime Commission or the War Shipping Administration. Het kon woren toegekend voor verdienste of verdienstelijk optreden vanaf 8 september 1939 indien voorgedragen door de Administrator of the War Shipping Administration.
De actie moest onvoldoende zijn om te worden voorgedragen voor de Merchant Marine Distinguished Service Medal.

Meerdere verleningen werden aangeduid met een daarvoor geschikt 'kenteken' te dragen op het lint van de eerste onderscheiding. DE MMMSM kon tevens posthuum worden toegekend.

Bronnen