TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Kriegsorden des Deutschen Kreuzes mit Brillianten

Het Duitse Kruis in Goud met Diamanten (Deutschen Kreuz ins Gold mit Brillanten) is half 1942 ingesteld door Hitler. Hij gaf Peter Rath uit MŁnchen de opdracht om het Duitse Kruis in Goud met Diamanten te ontwerpen. Het 1ste exemplaar werd in oktober 1942 afgeleverd in de Rijkskanselarij (Reichkanzlei) Deze onderscheiding zou tussen het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis (Ritterkreuz des Eisernes Kreuz) en het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis met Eikenloof (Ritterkreuz des Eisernes Kreuz mit Eichenlaub) komen. Deze Duitse Kruis variant is gelijk aan het Duitse Kruis in Goud, het enige verschil is dat er in deze gouden krans kleine diamanten gezet zijn. Er zijn in totaal 20 exemplaren van deze onderscheiding geproduceerd, maar deze zijn nooit uitgereikt en bleven tot het einde van de oorlog opgeborgen in de kluizen van de Rijkskanselarij en kasteel Klessheim.

Bronnen