Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Duitsland (1933-1945, Derde Rijk)

Het "Derde Rijk" is één van de officieuze namen waarmee Duitsland wordt aangeduid in de periode 1933 tot 1945. Formeel was de benaming voor Duitsland van 1871 tot en met 1945 het Duitse Rijk (Deutsches Reich).

De rol van Duitsland bij de Tweede Wereldoorlog is over het algemeen wel bekend. De veroveringsdrang van het land werd al ingeluid met de opkomst van Adolf Hitler in 1933. Met de inval in Polen in september 1939, was definitief de weg van oorlog ingeslagen. Na achtereenvolgens succesvolle campagnes in het Westen (mei-juni 1940), Noord-Afrika (1940-1941) en de Sovjet-Unie (1941-1942) volgde langzaam onvermijdelijke terugtocht. Het ongelimiteerd kunnen inzetten van versterkingen en voorraden door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zorgden voor een terugtocht aan het Oostfront, in Noord Afrika (1942), in Italië (1943), in Frankrijk (1944) en Duitsland (1945), wat uiteindelijk leidde tot een onvoorwaardelijke overgave in mei 1945.

Duitsland’s onderscheidingen.
Op deze website behandelen we Duitse onderscheidingen die zijn uitgegeven ten tijde van het regiem onder Adolf Hitler vanaf 1933 tot en met de algemene overgave in mei 1945, onderscheidingen uitgegeven of ingesteld na mei 1945 die een directe relatie hebben met de Tweede Wereldoorlog en onderscheidingen ingesteld voor 1933 met een directe relatie tot de NSDAP.

Als natie is Duitsland nog maar een relatief jong land. Voor 1918 bestond het uit diverse kleinere staten die in meerdere of mindere mate met elkaar samenwerkten. Op een zeker moment waren rond de 300 aparte staten te onderscheiden. Al deze afzonderlijke Staten kenden eigen, door hun overheid die kon bestaan uit een Hertogdom, Prinsdom of Koninkrijk, vastgestelde en toegekende onderscheidingen.

Doordat de Duitse geschiedenis in de 18e en 19e eeuw werd gekenmerkt door onderlinge oorlogen om overheersing en oorlogen met buitenlandse mogendheden, kenmerken de meeste Orden zich als puur Militaire Orden. Enkele van de vroegste bekende orden uit de Duitse geschiedenis zijn de Militaire Orde van St. Henry, uit het Saksische Koninkrijk in 1736 en de beroemde Pruisische Pour le Mérite uit 1740.
Deze orden kenmerkten zich door een driedeling in de klassen Grootkruis, Commandeur en Ridder, gebaseerd om de militaire rangschikking Generaals, stafofficieren en officieren. De basis voor deze indeling was al in 1693 geïntroduceerd met de Franse Ordre de Saint Louis.
Alle bekende Duitse orden die de jaren daarna volgden, kenden allen dezelfde indeling.

Aan het eind van de 18e Eeuw deden nieuwe orden hun intrede, waarbij vooral een belangrijke veldslag de aanleiding was om een orde in te stellen, zoals de Oostenrijkse Militaire Maria-Theresa Orde na de slag bij Kolin en de eveneens Oostenrijkse Militaire Ere Orde uit 1789 na de oorlog met Turkije.

In het kielzog van de Franse Revolutie, waar men de oude scheidslijnen tussen arm en rijk trachtten te doen vervagen, werden ook vele orden opengesteld voor personen uit andere klassen. Met de overheersing van vele Duitse staten door Napoleon, en de diverse oorlogen werden vele kleine naties afgeschaft, hoewel er nog zeker 100 bleven bestaan. Op last van Napoleon werd in 1806 de Confederatie van de Rein (Rheinbund) geformeerd, waarmee de eerste, zij het gedwongen, nadere samenwerking ontstond. Deze Rheinbund zou blijven bestaan tot in 1813 Napoleon werd verslagen waarna door één van de sterkste krachten in Duitsland, Frederik Wilhelm III, in 1813 het IJzeren Kruis werd ingesteld, een onderscheiding die zou uitgroeien tot de belangrijkste Duitse onderscheiding.

De Vrede van Parijs in 1814 leidde tot de internationale erkenning van de op dat moment overgebleven Duitse staten. Bij het daaropvolgende congres van Wenen werd in 1815 de Duitse Confederatie (Deutscher Bund) geformeerd. Aanvankelijk telde deze Deutsche Bund 36 deelnemers, waar zich in de twee volgende jaren nog eens twee bij aansloten. De deelnemers waren heel divers. Zo kende men kleine stadstaten zoals Bremen, maar ook het Oostenrijkse Rijk en het Koninkrijk Pruissen. Vreemd genoeg waren ook landen als Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland bij de Deutscher Bund aangesloten. In de loop der jaren werd dit aantal aanzienlijk kleiner door het uittreden van deelnemers of zelfs doordat staten eenvoudigweg ophielden te bestaan.

In 1867 formeerden 21 Noord Duitse Staten de Noord Duitse Confederatie ( Norddeutscher Bund). Deze telde de Koninkrijken Pruisen en Saksen, de Groothertogdommen Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg en Saksen-Weimar-Eisenach, de Hertogdommen Anhalt, Braunsweig, Saksen-Altenburg, Saksen-Coburg-Gotha en Saksen-Meiningen, de Prinsdommen Lippe, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sonderhausen, Reuss Elder Lijn, Reuss Junger Lijn en Waldeck-Pyrmont en de Vrije- en Hanzesteden Bremen, Hamburg en Lübeck. Het Koninkrijk Pruisen had ondertussen al verscheidene van de haar omringende Staten ingelijfd. De Norddeutscher Bund zelf was geformeerd na de Pruisische overwinning op Oostenrijk in 1866 tijdens de Zevenweekse Oorlog en volgde op de Pruisische overwinning op Denemarken in 1864. Samen met de oorlog tegen Frankrijk in 1870-1871 zijn deze oorlogen te zien als de Oorlogen van Vereniging. Na de overwinning van de Norddeutscher Bund op Frankrijk werd in 1871 het Duitse Keizerrijk ingesteld, het Deutsche Reich en kan voor het eerst worden gesproken van een eenheidstaat. Hoewel een Federatieve Staat, was het vooral Pruisen dat overheerste, vooral in het Keizerlijke Leger. Er werd echter nog steeds geen gezamenlijk systeem van onderscheidingen geïntroduceerd. Pas nadat Adolf Hitler in 1933 de macht had overgenomen, veranderde dit.

Vanaf de machtsovername bepaalde Hitler dat alle onderscheidingen vanaf dat moment als Staatsonderscheidingen zouden worden uitgegeven. De meeste onderscheidingen vanuit de oude Duitse tradities werden afgeschaft en welke dat niet werden, kregen een andere indeling of aangepaste vorm. Hitler behield zich het alleenrecht voor om zelf onderscheidingen in te stellen en uit te reiken. Alleen in tijden van oorlog kon het uitreiken worden gedelegeerd aan officieren in het veld, maar ook hier bepaalde Hitler welke wel en welke niet. Er werden wetten uitgevaardigd over het ontwerpen, maken, distribueren, uitreiken en dragen van onderscheidingen, die strikt in acht dienden te worden genomen. Op overtredingen stonden vaak strenge straffen.

Vanaf 1933 tot en met 1945 werden in Duitsland een zeer groot aantal Militaire, Civiele en Politieke onderscheidingen geproduceerd en uitgereikt. Bij het ontwerpen werd veelal een goede balans gevonden tussen tradities die nog stamden uit de tijd van de verschillende staten en de nieuwe politieke invloed van Hitler en de NSDAP. Bij het toekennen van onderscheidingen werd vooral uitgegaan van de prestatie en minder van de afkomst zodat een gewonde soldaat in principe net zoveel kans op een hoge onderscheiding had als een hoge officier. Helaas was dit meer theorie dan praktijk.

Het OKW stopte met het in behandeling nemen van voordrachten tot verleningen van vermiste militairen of militairen die krijgsgevangen geraakt waren vanaf 2 augustus 1944 en hiermee werd hun toekenningen geblokkeerd.
De Reispresident in functie (2 tot 23 mei 1945) en opperbevelhebber van de Wehrmacht (1 tot 9 mei 1945) Admiraal van de vloot Karl Dönitz kondigde een algehele stop voor uitreikingen af met ingang van 11 mei 1945, 24.00 uur.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het militairen van het voormalige Duitse leger verboden om onderscheidingen te dragen die waren voorzien met een hakenkruis. Soms werd dit omzeild door het hakenkruis van de ondescheiding weg te slijpen. Om daden van gewone militairen uit Wo2 alsnog te eren, werd met ingang van 26-07-1957 een speciale uitgave van de voormalige Duitse onderscheidingen uitgebracht welke niet waren voorzien van een hakenkruis.

Orden

Grootkruis bij het IJzeren Kruis
Großkreuz des Eisernen KreuzesGrootkruis bij het IJzeren Kruis
In de database: 1
Totaal verleend:1
Ridderkruis Gouden Eikenloof met Zwaarden en Diamanten
Ritterkreuz, Goldener Eichenlaub mit Schwertern und BrillantenRidderkruis Gouden Eikenloof met Zwaarden en Diamanten
In de database: 1
Totaal verleend:1
Ridderkruis Eikenloof, Zwaarden en Diamant
Ritterkreuz, Eichenlaub, Schwertern und BrillantenRidderkruis Eikenloof, Zwaarden en Diamant
In de database: 27
Totaal verleend:27
Ridderkruis met Eikenloof en Zwaarden
Ritterkreuz mit Eichenlaub und SchwerternRidderkruis met Eikenloof en Zwaarden
In de database: 160
Totaal verleend:160
Ridderkruis met Eikenloof
Ritterkreuz mit EichenlaubRidderkruis met Eikenloof
In de database: 896
Totaal verleend:890
Ridderkruis bij het IJzeren Kruis
Ritterkreuz des Eisernen KreuzesRidderkruis bij het IJzeren Kruis
In de database: 7372
Totaal verleend:7361
IJzeren Kruis 1e Klasse
Eisernes Kreuz 1. KlasseIJzeren Kruis 1e Klasse
In de database: 18426
Totaal verleend:450000
IJzeren Kruis 2e Klasse
Eisernes Kreuz 2. KlasseIJzeren Kruis 2e Klasse
In de database: 19729
Totaal verleend:3000000
1939 Klem bij het IJzeren Kruis 1e Klasse 1914
1939 Spange zum Eisernes Kreuz 1er Klasse 19141939 Klem bij het IJzeren Kruis 1e Klasse 1914
In de database: 1298
Totaal verleend:onbekend
1939 Klem bij het IJzeren Kruis 2e Klasse 1914
1939 Spange zum Eisernes Kreuz 2er Klasse 19141939 Klem bij het IJzeren Kruis 2e Klasse 1914
In de database: 1553
Totaal verleend:onbekend
Ridderkruis voor Krijgsverrichtingen in Goud met Zwaarden
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes in Gold mit SchwerternRidderkruis voor Krijgsverrichtingen in Goud met Zwaarden
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ridderkruis voor Krijgsverrichtingen in Goud zonder Zwaarden
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes in Gold ohne SchwerternRidderkruis voor Krijgsverrichtingen in Goud zonder Zwaarden
In de database: 2
Totaal verleend:2
Ridderkruis voor Krijgsverrichtingen met Zwaarden
Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes mit SchwerternRidderkruis voor Krijgsverrichtingen met Zwaarden
In de database: 259
Totaal verleend:258
Ridderkruis voor Krijgsverrichtingen
Ritterkreuz des KriegsverdienstkreuzesRidderkruis voor Krijgsverrichtingen
In de database: 54
Totaal verleend:52
Kruis voor Krijgsverrichtingen 1ste Klasse met Zwaarden
Kriegsverdienstkreuz 1.Klasse mit SchwerternKruis voor Krijgsverrichtingen 1ste Klasse met Zwaarden
In de database: 1567
Totaal verleend:483603
Kruis voor Krijgsverrichtingen 1ste Klasse
Kriegsverdienstkreuz 1.KlasseKruis voor Krijgsverrichtingen 1ste Klasse
In de database: 105
Totaal verleend:91239
Kruis voor Krijgsverrichtingen 2e Klasse met Zwaarden
Kriegsverdienstkreuz 2.Klasse mit SchwerternKruis voor Krijgsverrichtingen 2e Klasse met Zwaarden
In de database: 1603
Totaal verleend:6134950
Kruis voor Krijgsverrichtingen 2e Klasse
Kriegsverdienstkreuz 2.KlasseKruis voor Krijgsverrichtingen 2e Klasse
In de database: 152
Totaal verleend:1591567
Oorlogs Verdienst Medaille
KriegsverdienstmedailleOorlogs Verdienst Medaille
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Duitse Kruis met Diamanten
Kriegsorden des Deutschen Kreuzes mit BrilliantenDuitse Kruis met Diamanten
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Duitse Kruis in Goud
Deutsches Kreuz in GoldDuitse Kruis in Goud
In de database: 26245
Totaal verleend:onbekend
Duitse Kruis in Zilver
Deutsches Kreuz in SilberDuitse Kruis in Zilver
In de database: 1175
Totaal verleend:onbekend
Gouden Grootkruis van de Adelaarsorde (met of zonder zwaarden)
Goldene Grosskreuz des Deutschen Adlerordens, Sonderstufe (mit oder ohne Schwertern)Gouden Grootkruis van de Adelaarsorde (met of zonder zwaarden)
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Grootkruis van de Duitse Adelaarsorde (met of zonder zwaarden)
Grosskreuz des Deutschen Adlerordens (mit oder ohne Schwertern)Grootkruis van de Duitse Adelaarsorde (met of zonder zwaarden)
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Duitse Adelaarsorde eerste Klasse (met of onder zwaarden)
Deutsche Adlerorden erster Klasse (mit oder ohne Schwertern)Duitse Adelaarsorde eerste Klasse (met of onder zwaarden)
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Duitse Adelaarsorde tweede Klasse (met of onder zwaarden)
Deutsche Adlerorden zweiter Klasse (mit oder ohne Schwertern).Duitse Adelaarsorde tweede Klasse (met of onder zwaarden)
In de database: 11
Totaal verleend:onbekend
Duitse Adelaarsorde derde Klasse (met of onder zwaarden)
Deutsche Adlerorden dritter Klasse (mit oder ohne Schwertern).Duitse Adelaarsorde derde Klasse (met of onder zwaarden)
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Duitse Adelaarsorde vierde Klasse (met of onder zwaarden)
Deutsche Adlerorden vierter Klasse (mit oder ohne Schwertern)Duitse Adelaarsorde vierde Klasse (met of onder zwaarden)
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Duitse Adelaarsorde vijfde Klasse (met of onder zwaarden)
Deutsche Adlerorden fünfter Klasse (mit oder ohne Schwertern)Duitse Adelaarsorde vijfde Klasse (met of onder zwaarden)
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Duitze Zilveren Medaille voor Verdienste
Deutsche Silberne VerdienstmedailleDuitze Zilveren Medaille voor Verdienste
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Duitse Bronzen Medaille voor Verdienste
Deutsche Bronzene VerdienstmedailleDuitse Bronzen Medaille voor Verdienste
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Duitse Orde van het Grootduitse Rijk
Deutscher Orden des Großdeutschen ReichesDuitse Orde van het Grootduitse Rijk
In de database: 12
Totaal verleend:12

Dapperheidsonderscheidingen (Geen Orden)

Man-tegen-man gevecht Badge in Goud
Nahkampfspange in GoldMan-tegen-man gevecht Badge in Goud
In de database: 648
Totaal verleend:632
Man-tegen-man gevecht Badge in Zilver
Nahkampfspange in SilberMan-tegen-man gevecht Badge in Zilver
In de database: 410
Totaal verleend:onbekend
Man-tegen-man gevecht Badge in Brons
Nahkampfspange in BronzeMan-tegen-man gevecht Badge in Brons
In de database: 1034
Totaal verleend:onbekend
Man-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Goud
Nahkampfspange der Luftwaffe in GoldMan-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Goud
In de database: 0
Totaal verleend:2
Man-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Zilver
Nahkampfspange der Luftwaffe in SilberMan-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Zilver
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Man-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Brons
Nahkampfspange der Luftwaffe in BronzeMan-tegen-man gevecht Badge der Luftwaffe in Brons
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Erelijst Gesp van het Leger
Ehrenblattspange des Heeres und Waffen-SSErelijst Gesp van het Leger
In de database: 4562
Totaal verleend:4556
Erelijst Gesp der Kriegsmarine
Ehrentafelspange der KriegsmarineErelijst Gesp der Kriegsmarine
In de database: 41
Totaal verleend:41
Honor Roll Clasp of the Luftwaffe
Ehrenblattspange der LuftwaffeHonor Roll Clasp of the Luftwaffe
In de database: 13
Totaal verleend:onbekend
Spanje Kruis, Goud met Zwaarden en Diamanten
Spanienkreuz, Gold mit Schwertern und BrilliantenSpanje Kruis, Goud met Zwaarden en Diamanten
In de database: 29
Totaal verleend:29
Spanje Kruis, Goud met Zwaarden
Spanienkreuz, Gold mit SchwerternSpanje Kruis, Goud met Zwaarden
In de database: 72
Totaal verleend:1126
Spanje Kruis, Zilver
Spanienkreuz, SilberSpanje Kruis, Zilver
In de database: 13
Totaal verleend:327
Spanje Kruis, Zilver met Zwaarden
Spanienkreuz, Silber mit SchwerternSpanje Kruis, Zilver met Zwaarden
In de database: 44
Totaal verleend:8304
Spanje Kruis, Brons
Spanienkreuz, BronzeSpanje Kruis, Brons
In de database: 34
Totaal verleend:7869
Spanje Kruis, Brons met Zwaarden
Spanienkreuz, Bronze mit SchwerternSpanje Kruis, Brons met Zwaarden
In de database: 50
Totaal verleend:8462
Spaans Kruis voor nabestaanden
Spanienkreuz für hinterbliebeneSpaans Kruis voor nabestaanden
In de database: 3
Totaal verleend:315
Legerbericht
WehrmachtberichtLegerbericht
In de database: 909
Totaal verleend:onbekend
Anerkennungsurkunde des Oberbefehlshabers des HeeresIn de database: 1444
Totaal verleend:onbekend
Anerkennungsurkunde des OBdH für FlugzeugabschüsseIn de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Bijzonderlijke erkenning door de Reichsführer SS
Besonderes Anerkennung der Reichsführer SSBijzonderlijke erkenning door de Reichsführer SS
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Campagne- en Dienstonderscheidingen

Ärmelband GrossdeutschlandIn de database: 28
Totaal verleend:onbekend
Erekruis voor Frontstrijders, 1914-1918
Ehrenkreuz für FrontkämpferErekruis voor Frontstrijders, 1914-1918
In de database: 1444
Totaal verleend:6202883
Erekruis voor Oorlogsdeelnemers
Ehrenkreuz für KriegsteilnehmerErekruis voor Oorlogsdeelnemers
In de database: 4
Totaal verleend:1120449
Erekruis voor nabestaanden
Ehrenkreuz für HinterbliebeneErekruis voor nabestaanden
In de database: 0
Totaal verleend:719082
Herrinneringsmedaille 13 maart 1938
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938Herrinneringsmedaille 13 maart 1938
In de database: 408
Totaal verleend:318689
Herrinneringsmedaille 1 oktober 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938Herrinneringsmedaille 1 oktober 1938
In de database: 967
Totaal verleend:1162617
Herrinneringsmedaille 1 oktober 1938 met gesp
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 mit SpangeHerrinneringsmedaille 1 oktober 1938 met gesp
In de database: 374
Totaal verleend:134563
Medaille ter herinnering aan de Thuiskomst van het Memelland
Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des MemellandesMedaille ter herinnering aan de Thuiskomst van het Memelland
In de database: 108
Totaal verleend:31322
Westwall Medaille
Deutsches Schutzwall-EhrenzeichenWestwall Medaille
In de database: 302
Totaal verleend:622064
Oostfront medaille
Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42" (Ostmedaille)Oostfront medaille
In de database: 4042
Totaal verleend:onbekend
Narvikschild in Goud
Narvikschild in GoldNarvikschild in Goud
In de database: 20
Totaal verleend:3611
Narvikschild in Zilver
Narvikschild in SilberNarvikschild in Zilver
In de database: 31
Totaal verleend:4916
Krim Schild in Goud
Krimschild in GoldKrim Schild in Goud
In de database: 2
Totaal verleend:2
Krim Schild (Instellings uitvoering)
Krimschild (Stiftungs ausführing)Krim Schild (Instellings uitvoering)
In de database: 237
Totaal verleend:onbekend
Cholm Schild
CholmschildCholm Schild
In de database: 14
Totaal verleend:5500
Demjansk Schild
DemjanskschildDemjansk Schild
In de database: 117
Totaal verleend:onbekend
Kuban Schild
KubanschildKuban Schild
In de database: 64
Totaal verleend:onbekend
Lapland Schild
LapplandschildLapland Schild
In de database: 22
Totaal verleend:onbekend
Warsaw Schild
Warsaw ShieldWarsaw Schild
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Lorient Schild
LorientschildLorient Schild
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Armband Spaanse Burgeroorlog
Ärmelband SpanienArmband Spaanse Burgeroorlog
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Kreta Armband
Ärmelband KretaKreta Armband
In de database: 174
Totaal verleend:onbekend
Afrikakorps Armband
Ärmelband AfrikaAfrikakorps Armband
In de database: 209
Totaal verleend:onbekend
Metz Armband
Ärmelband Metz 1944Metz Armband
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Kurland Armband
Ärmelband KurlandKurland Armband
In de database: 74
Totaal verleend:onbekend

Lange en Trouwe Dienst Medailles

Medaille voor Trouwe Dienst met Eikenloof, 40 jaar
Dienstauszeichnung der Wehrmacht mit Eichenlaub Sonderklasse, 40 JahreMedaille voor Trouwe Dienst met Eikenloof, 40 jaar
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst 1e Klasse, 25 jaar
Dienstauszeichnung der Wehrmacht 1.Klasse, 25 JahreMedaille voor Trouwe Dienst 1e Klasse, 25 jaar
In de database: 481
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst 2e Klasse, 18 Jaar
Dienstauszeichnung der Wehrmacht 2. Klasse, 18 JahreMedaille voor Trouwe Dienst 2e Klasse, 18 Jaar
In de database: 545
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst 3e Klasse, 12 jaar
Dienstauszeichnung der Wehrmacht 3.Klasse, 12 JahreMedaille voor Trouwe Dienst 3e Klasse, 12 jaar
In de database: 703
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor Trouwe Dienst 4e Klasse, 4 jaar
Dienstauszeichnung der Wehrmacht 4.Klasse, 4 JahreMedaille voor Trouwe Dienst 4e Klasse, 4 jaar
In de database: 1350
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Trouwe Dienst Bijzondere Graad voor 50 jaar
Treue Dienst Ehrenzeichen Sonderstufe 50 jahreEreteken voor Trouwe Dienst Bijzondere Graad voor 50 jaar
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Trouwe Dienst 1e Klasse met Eikenloof
Treue Dienst Ehrenzeichen 1.Stufe mit EichenlaubEreteken voor Trouwe Dienst 1e Klasse met Eikenloof
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Trouwe Dienst 1e Klasse 40 jaar
Treue Dienst Ehrenzeichen 1.Stufe 40 JahreEreteken voor Trouwe Dienst 1e Klasse 40 jaar
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor Trouwe Dienst 2e Klasse 25 jaar
Treue Dienst Ehrenzeichen 2.Stufe 25 JahreEreteken voor Trouwe Dienst 2e Klasse 25 jaar
In de database: 20
Totaal verleend:onbekend
SS Dienstmedaille 1e Klasse (25 Jaar)
SS-Dienstauszeichnung 1.Stufe (25 Jahre)SS Dienstmedaille 1e Klasse (25 Jaar)
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
SS Dienstmedaille 2e Klasse (12 Jaar)
SS-Dienstauszeichnung 2.Stufe (12 Jahre)SS Dienstmedaille 2e Klasse (12 Jaar)
In de database: 19
Totaal verleend:onbekend
SS Dienstmedaille 3e Klasse (8 Jaar)
SS-Dienstauszeichnung 3.Stufe (8 Jahre)SS Dienstmedaille 3e Klasse (8 Jaar)
In de database: 41
Totaal verleend:onbekend
SS Dienstmedaille 4e Klasse (4 Jaar)
SS-Dienstauszeichnung 4.Stufe (4 Jahre)SS Dienstmedaille 4e Klasse (4 Jaar)
In de database: 62
Totaal verleend:onbekend
Politie Lange Dienst Onderscheiding Eikenloof
Polizei Dienstauszeichnung EichenlaubPolitie Lange Dienst Onderscheiding Eikenloof
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Politie Lange Dienst Onderscheiding 1e Klasse
Polizei Dienstauszeichnung 1. StufePolitie Lange Dienst Onderscheiding 1e Klasse
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Politie Lange Dienst Onderscheiding 2e Klasse
Polizei Dienstauszeichnung 2. StufePolitie Lange Dienst Onderscheiding 2e Klasse
In de database: 15
Totaal verleend:onbekend
Politie Lange Dienst Onderscheiding 3e Klasse
Polizei Dienstauszeichnung 3. StufePolitie Lange Dienst Onderscheiding 3e Klasse
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienstmedaille van de NSDAP 25 jaar
Dienstauszeichnung der NSDAP 25 JahreTrouwe Dienstmedaille van de NSDAP 25 jaar
In de database: 18
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienstmedaille van de NSDAP 15 jaar
Dienstauszeichnung der NSDAP 15 JahreTrouwe Dienstmedaille van de NSDAP 15 jaar
In de database: 82
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienstmedaille van de NSDAP 10 jaar
Dienstauszeichnung der NSDAP 10 JahreTrouwe Dienstmedaille van de NSDAP 10 jaar
In de database: 117
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 25 Jaar
Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst 25 JahreTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 25 Jaar
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 18 Jaar
Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst 18 JahreTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 18 Jaar
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 12 Jaar
Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst 12 JahreTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 12 Jaar
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 4 Jaar
Dienstauszeichnung für den Reichsarbeitsdienst 4 JahreTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Reichsarbeitsdienst 4 Jaar
In de database: 12
Totaal verleend:onbekend

Gewonden- en Overledenen onderscheidingen

Gewonden Badge Condor Legioen in Zwart
Verwundetenabzeichen Condor Legion in SchwarzGewonden Badge Condor Legioen in Zwart
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge Condor Legioen in Zilver
Verwundetenabzeichen Condor Legion in SilberGewonden Badge Condor Legioen in Zilver
In de database: 1
Totaal verleend:1
Gewonden Badge Condor Legioen in Goud
Verwundetenabzeichen Condor Legion in GoldGewonden Badge Condor Legioen in Goud
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 1939 in Zwart
Verwundetenabzeichen 1939 in SchwarzGewonden Badge 1939 in Zwart
In de database: 3391
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 1939 in Zilver
Verwundetenabzeichen 1939 in SilberGewonden Badge 1939 in Zilver
In de database: 1513
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 1939 in Goud
Verwundetenabzeichen 1939 in GoldGewonden Badge 1939 in Goud
In de database: 620
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 20 juli 1944 in Zwart
Verwundetenabzeichen 20 juli 1944 in SchwarzGewonden Badge 20 juli 1944 in Zwart
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 20 juli 1944 in Zilver
Verwundetenabzeichen 20 juli 1944 in SilberGewonden Badge 20 juli 1944 in Zilver
In de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Gewonden Badge 20 juli 1944 in Goud
Verwundetenabzeichen 20 juli 1944 in GoldGewonden Badge 20 juli 1944 in Goud
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Landmacht

Infanterie Aanvals Badge in Zilver
Infanterie-Sturmabzeichen in SilberInfanterie Aanvals Badge in Zilver
In de database: 476
Totaal verleend:onbekend
Infanterie Aanvals Badge in Brons
Infanterie-Sturmabzeichen in BronzeInfanterie Aanvals Badge in Brons
In de database: 45
Totaal verleend:onbekend
(Algemene) Aanvalsbadge
(Allgemeines) Sturmabzeichen "100", IV.Stufe 100(Algemene) Aanvalsbadge "100"
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
(Algemene) Aanvalsbadge
(Allgemeines) Sturmabzeichen "75", IV.Stufe(Algemene) Aanvalsbadge "75"
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
(Algemene) Aanvalsbadge
(Allgemeines) Sturmabzeichen "50", III.Stufe(Algemene) Aanvalsbadge "50"
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
(Algemene) Aanvalsbadge
(Allgemeines) Sturmabzeichen "25", II.Stufe(Algemene) Aanvalsbadge "25"
In de database: 28
Totaal verleend:onbekend
(Algemene) Aanvalsbadge (zonder getal)
(Allgemeines) Sturmabzeichen (ohne zahlen), I.Stufe(Algemene) Aanvalsbadge (zonder getal)
In de database: 888
Totaal verleend:onbekend
Tank Badge voor het Condor Legioen
Panzertruppenabzeichen der Legion CondorTank Badge voor het Condor Legioen
In de database: 10
Totaal verleend:415
Tankgevecht Badge 4e Graad
Panzerkampfabzeichen IV Stufe "100"Tankgevecht Badge 4e Graad "100"
In de database: 11
Totaal verleend:onbekend
Tankgevecht Badge 4e Graad
Panzerkampfabzeichen IV Stufe "75"Tankgevecht Badge 4e Graad "75"
In de database: 23
Totaal verleend:onbekend
Tankgevecht Badge 3e Graad
Panzerkampfabzeichen III Stufe "50"Tankgevecht Badge 3e Graad "50"
In de database: 59
Totaal verleend:onbekend
Tankgevecht Badge 2e Graad
Panzerkampfabzeichen II Stufe "25"Tankgevecht Badge 2e Graad "25"
In de database: 98
Totaal verleend:onbekend
Tankgevecht Badge (zonder getal)
Panzerkampfabzeichen (ohne Zahl)Tankgevecht Badge (zonder getal)
In de database: 805
Totaal verleend:onbekend
Tank vernietigings Badge in Goud
Panzervernichtungsabzeichen in GoldTank vernietigings Badge in Goud
In de database: 34
Totaal verleend:421
Tank vernietigings Badge in Zilver
Panzervernichtungsabzeichen in SilberTank vernietigings Badge in Zilver
In de database: 532
Totaal verleend:18541
Ballon Observatie Badge in Goud
Ballonbeobachterabzeichen des Heeres in GoldBallon Observatie Badge in Goud
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ballon Observatie Badge in Zilver
Ballonbeobachterabzeichen des Heeres in SilberBallon Observatie Badge in Zilver
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ballon Observatie Badge in Brons
Ballonbeobachterabzeichen des Heeres in BronzeBallon Observatie Badge in Brons
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Army Parachutists’ Badge
Fallschirmschützenabzeichen des HeeresArmy Parachutists’ Badge
In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Anti-Partizanen Badge in Goud met Briljanten
Bandenkampfabzeichen in Gold mit BrilliantenAnti-Partizanen Badge in Goud met Briljanten
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Anti-Partizanen Badge in Goud
Bandenkampfabzeichen in GoldAnti-Partizanen Badge in Goud
In de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Anti-Partizanen Badge in Zilver
Bandenkampfabzeichen in SilberAnti-Partizanen Badge in Zilver
In de database: 19
Totaal verleend:onbekend
Anti-Partizanen Badge in Brons
Bandenkampfabzeichen in BronzeAnti-Partizanen Badge in Brons
In de database: 31
Totaal verleend:onbekend
Badge for shooting-down low flying aircraft
TieffliegervernichtungsabzeichenBadge for shooting-down low flying aircraft
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Army Artillerie Badge
Heeres-FlakabzeichenArmy Artillerie Badge
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Chauffeursbadge in Goud
Kraftfahrbewährungsabzeichen in GoldChauffeursbadge in Goud
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Chauffeursbadge in Zilver
Kraftfahrbewährungsabzeichen in SilberChauffeursbadge in Zilver
In de database: 13
Totaal verleend:onbekend
Chauffeursbadge in Brons
Kraftfahrbewährungsabzeichen in BronzeChauffeursbadge in Brons
In de database: 33
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Luchtmacht

Luftwaffe Bemannings Kenteken
FliegerschaftsabzeichenLuftwaffe Bemannings Kenteken
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Pilot Badge
FlugzeugführerabzeichenPilot Badge
In de database: 1144
Totaal verleend:onbekend
Gezamelijke Piloot-Observatie Badge met Diamanten
Gemeinsames Flugzeugfuhrer-Beobachter Abzeichen mit BrilliantenGezamelijke Piloot-Observatie Badge met Diamanten
In de database: 88
Totaal verleend:84
Gezamelijke Piloot-Observatie Badge (zonder diamanten)
Gemeinsames Flugzeugfuhrer-Beobachter Abzeichen (ohne brillianten)Gezamelijke Piloot-Observatie Badge (zonder diamanten)
In de database: 52
Totaal verleend:onbekend
Observer Badge
FlugzeugbeobachterabzeichenObserver Badge
In de database: 289
Totaal verleend:onbekend
Luftwaffe Parachutisten Kenteken
Fallschirmschützenabzeichen der LuftwaffeLuftwaffe Parachutisten Kenteken
In de database: 178
Totaal verleend:onbekend
Air Gunner’s and Flight Engineer’s Badge
Fliegerschutzenabzeichen fur Bordschutzen und BordmechanikerAir Gunner’s and Flight Engineer’s Badge
In de database: 159
Totaal verleend:onbekend
Air Radio Operator & Air Gunner badge
Fliegerschutzenabzeichen für Bordfunker und BordschutzenAir Radio Operator & Air Gunner badge
In de database: 239
Totaal verleend:onbekend
Insigne voor Zweefvliegtuigpiloten
SegelflugzeugführerabzeichenInsigne voor Zweefvliegtuigpiloten
In de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Anti-Aircraftbadge
Flakkampfabzeichen der LuftwaffeAnti-Aircraftbadge
In de database: 191
Totaal verleend:onbekend
Flyer’s Commemorative Badge
Flieger-Erinnerungs AbzeichenFlyer’s Commemorative Badge
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe "100"Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe "100"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe "75"Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe "75"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe "50"Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe "50"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe "25"Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe "25"
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Grondoperaties van de Luftwaffe zonder getal
Erdkampfabzeichen der Luftwaffe ohne zahlenBadge voor Grondoperaties van de Luftwaffe zonder getal
In de database: 116
Totaal verleend:onbekend
Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe
Panzerkampfabzeichen der Luftwaffe "100"Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe "100"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe
Panzerkampfabzeichen der Luftwaffe "75"Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe "75"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe
Panzerkampfabzeichen der Luftwaffe "50"Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe "50"
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe
Panzerkampfabzeichen der Luftwaffe "25"Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe "25"
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Tank Gevechtsbadge der Luftwaffe zonder cijfer
Panzerkampfabzeichen der Luftwaffe ohne ZahlTank Gevechtsbadge der Luftwaffe zonder cijfer
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Sea Battle Badge of the Luftwaffe
Seekampfabzeichen der LuftwaffeSea Battle Badge of the Luftwaffe
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met Diamanten
Frontflugspange für Jäger in Gold mit BrillantenGevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met Diamanten
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Jäger in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met hanger en getal
In de database: 28
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met hanger
Frontflugspange für Jäger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud met hanger
In de database: 36
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud
Frontflugspange für Jäger in GoldGevechtspeld voor Jachtvliegers in Goud
In de database: 156
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Zilver
Frontflugspange für Jäger in SilberGevechtspeld voor Jachtvliegers in Zilver
In de database: 85
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtvliegers in Brons
Frontflugspange für Jäger in BronzeGevechtspeld voor Jachtvliegers in Brons
In de database: 115
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Kampfflieger in Gold mit Anhänger und einzatszahlGevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud met hanger en getal
In de database: 55
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud met hanger
Frontflugspange für Kampfflieger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud met hanger
In de database: 148
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud
Frontflugspange für Kampfflieger in GoldGevechtspeld voor Bommenwerpers in Goud
In de database: 408
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Bommenwerpers in Zilver
Frontflugspange für Kampfflieger in SilberGevechtspeld voor Bommenwerpers in Zilver
In de database: 328
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Bommenwerpers in Brons
Frontflugspange für Kampfflieger in BronzeGevechtspeld voor Bommenwerpers in Brons
In de database: 469
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Verkenners in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Aufklärer in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor Verkenners in Goud met hanger en getal
In de database: 26
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Verkenners in Goud met hanger
Frontflugspange für Aufklärer in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Verkenners in Goud met hanger
In de database: 71
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Verkenners in Goud
Frontflugspange für Aufklärer in GoldGevechtspeld voor Verkenners in Goud
In de database: 156
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Verkenners in Zilver
Frontflugspange für Aufklärer in SilberGevechtspeld voor Verkenners in Zilver
In de database: 138
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Verkenners in Brons
Frontflugspange für Aufklärer in BronzeGevechtspeld voor Verkenners in Brons
In de database: 203
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Transport in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Transportflieger in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor Transport in Goud met hanger en getal
In de database: 12
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Transport in Goud met hanger
Frontflugspange für Transportflieger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Transport in Goud met hanger
In de database: 10
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Transport in Goud
Frontflugspange für Transportflieger in GoldGevechtspeld voor Transport in Goud
In de database: 53
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Transport in Zilver
Frontflugspange für Transportflieger in SilberGevechtspeld voor Transport in Zilver
In de database: 42
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Transport in Brons
Frontflugspange für Transportflieger in BronzeGevechtspeld voor Transport in Brons
In de database: 45
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Escorte in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Zerstörer in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor Escorte in Goud met hanger en getal
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Escorte in Goud met hanger
Frontflugspange für Zerstörer in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Escorte in Goud met hanger
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Escorte in Goud
Frontflugspange für Zerstörer in GoldGevechtspeld voor Escorte in Goud
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Escorte in Zilver
Frontflugspange für Zerstörer in SilberGevechtspeld voor Escorte in Zilver
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Escorte in Brons
Frontflugspange für Zerstörer in BronzeGevechtspeld voor Escorte in Brons
In de database: 15
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor korte-afstand nachtjagers in goud met hanger en getal
Frontflugspange für Nah-Nachtjäger in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor korte-afstand nachtjagers in goud met hanger en getal
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor korte-afstand nachtjagers in goud met hanger
Frontflugspange für Nah-Nachtjäger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor korte-afstand nachtjagers in goud met hanger
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Goud
Frontflugspange für Nah-Nachtjäger in GoldGevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Goud
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Zilver
Frontflugspange für Nah-Nachtjäger in SilberGevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Zilver
In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Brons
Frontflugspange für Nah-Nachtjäger in BronzeGevechtspeld voor Korte-afstand Nachtjagers in Brons
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud met hanger en getal
Frontflugspange für Fern-Nachtjäger in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud met hanger en getal
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud met hanger
Frontflugspange für Fern-Nachtjäger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud met hanger
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud
Frontflugspange für Fern-Nachtjäger in GoldGevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Goud
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Zilver
Frontflugspange für Fern-Nachtjäger in SilberGevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Zilver
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Brons
Frontflugspange für Fern-Nachtjäger in BronzeGevechtspeld voor Lange-afstand Nachtjagers in Brons
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Goud met Diamanten
Frontflugspange für Schlachtflieger in Gold mit BrilliantenGevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Goud met Diamanten
In de database: 1
Totaal verleend:1
Gevechtspeld voor jachtbommenwerpers in goud met hanger en getal
Frontflugspange für Schlagtflieger in Gold mit Anhänger und EinzatszahlGevechtspeld voor jachtbommenwerpers in goud met hanger en getal
In de database: 19
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor jachtbommenwerpers in goud met hanger
Frontflugspange für Schlagtflieger in Gold mit AnhängerGevechtspeld voor jachtbommenwerpers in goud met hanger
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Goud
Frontflugspange für Schlagtflieger in GoldGevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Goud
In de database: 36
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Zilver
Frontflugspange für Schlagtflieger in SilberGevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Zilver
In de database: 22
Totaal verleend:onbekend
Gevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Brons
Frontflugspange für Schlachtflieger in BronzeGevechtspeld voor Jachtbommenwerpers in Brons
In de database: 65
Totaal verleend:onbekend

Krijgs- en Dienstonderscheidingen Marine

High Seas Fleet War Badge
Flotten-KriegsabzeichenHigh Seas Fleet War Badge
In de database: 73
Totaal verleend:onbekend
Destroyer War Badge
Zerstörer-KriegsabzeichenDestroyer War Badge
In de database: 74
Totaal verleend:onbekend
Mijnenveger Speld
Kriegsabzeichen für Minensuch-, U-Boots-, Jagd- und SicherungsverbändeMijnenveger Speld
In de database: 152
Totaal verleend:onbekend
Snelboot badge met diamanten
Schnellboot-Kriegsabzeichen mit BrilliantenSnelboot badge met diamanten
In de database: 8
Totaal verleend:8
Snelboot badge zonder diamanten
Schnellboot-Kriegsabzeichen ohne BrilliantenSnelboot badge zonder diamanten
In de database: 44
Totaal verleend:onbekend
Gevechtsbadge Hulpkruisers met Diamanten
Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer mit BrilliantenGevechtsbadge Hulpkruisers met Diamanten
In de database: 1
Totaal verleend:1
Gevechtsbadge Hulpkruisers (zonder Diamanten)
Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer (ohne Brillianten)Gevechtsbadge Hulpkruisers (zonder Diamanten)
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Blockade runner badge
Abzeichen Für BlockadebrecherBlockade runner badge
In de database: 26
Totaal verleend:onbekend
U boat badge met Diamanten
U-boot Kriegsabzeichen mit BrilliantenU boat badge met Diamanten
In de database: 29
Totaal verleend:29
U boat badge (zonder Diamanten)
U-boot Kriegsabzeichen (ohne Brillianten)U boat badge (zonder Diamanten)
In de database: 359
Totaal verleend:onbekend
U boot speld in Zilver
U-Boots-Frontspange in SilberU boot speld in Zilver
In de database: 87
Totaal verleend:196
U boot speld in Brons
U-Boots-Frontspange in BronzeU boot speld in Brons
In de database: 168
Totaal verleend:464
War Badge of the Coastal Artillery
Kriegsabzeichen fur die Marine-ArtillerieWar Badge of the Coastal Artillery
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Naval Combat Clasp
Marine FrontspangeNaval Combat Clasp
In de database: 19
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 7e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 7.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 7e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 6e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 6.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 6e Graad
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 5e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 5.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 5e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 4e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 4.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 4e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 3e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 3.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 3e Graad
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 2e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 2.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 2e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Krijgsbadge voor Kleine Eenheden 1e Graad
Kampfabzeichen der Kleinkampfmittel 1.StufeKrijgsbadge voor Kleine Eenheden 1e Graad
In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Badge voor Berpoeving Kleine Eenheden
Bewährungsabzeichen der KleinkampfmittelBadge voor Berpoeving Kleine Eenheden
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Onderscheidingen voor Buitenlandse Militairen

Ukranian Nationalistst Legion BadgeIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 1e Klasse in Goud met Zwaarden
Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 1. Klasse in GoldOostvolk Medaille 1e Klasse in Goud met Zwaarden
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 1e Klasse in Goud
Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 1. Klasse in GoldOostvolk Medaille 1e Klasse in Goud
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 1e Klasse in Zilver met Zwaarden
Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 1. Klasse in SilberOostvolk Medaille 1e Klasse in Zilver met Zwaarden
In de database: 15
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 1e Klasse in Zilver
Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 1. Klasse in SilberOostvolk Medaille 1e Klasse in Zilver
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Goud met Zwaarden
Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in GoldOostvolk Medaille 2e Klasse in Goud met Zwaarden
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Goud
Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in GoldOostvolk Medaille 2e Klasse in Goud
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Zilver met Zwaarden
Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in SilberOostvolk Medaille 2e Klasse in Zilver met Zwaarden
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Zilver
Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in SilberOostvolk Medaille 2e Klasse in Zilver
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Brons met Zwaarden
Tapferkeitsauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in BronzeOostvolk Medaille 2e Klasse in Brons met Zwaarden
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Oostvolk Medaille 2e Klasse in Brons
Verdienstauszeichnung für Angehörige der Ostvölker 2. Klasse in BronzeOostvolk Medaille 2e Klasse in Brons
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Jongkozakken-kenteken der XV.Kozakken-Kavallerie-Korps
Jungkosaken-Abzeichen des XV.Kosaken-Kavallerie-KorpsJongkozakken-kenteken der XV.Kozakken-Kavallerie-Korps
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Eremedaille voor het Spaanse
Tapferkeits- und Erinnerungsmedaille der Spanischen "Blauen Division"Eremedaille voor het Spaanse "Blauwe Legioen"
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Herinnerings Plakette

Kreta herinnerings plakette
Kreta Erinnerungs SchildKreta herinnerings plakette
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend

Politieke Onderscheidingen

Ereteken voor de 9e November 1923 (Bloedorde)
Ehrenzeichen des 9. November 1923 (Blutorden)Ereteken voor de 9e November 1923 (Bloedorde)
In de database: 78
Totaal verleend:3800
Gouden Ereteken der NSDAP
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAPGouden Ereteken der NSDAP
In de database: 181
Totaal verleend:onbekend
Braunschweig SA-bijeenkomst Insigne
Abzeichen des SA - Treffens Braunschweig 1931Braunschweig SA-bijeenkomst Insigne
In de database: 17
Totaal verleend:onbekend
Ere kenteken voor Oude Strijders
Ehrenwinkel der Alten KämpferEre kenteken voor Oude Strijders
In de database: 129
Totaal verleend:onbekend
Neurenbergse Partijdag van 1929
Nürnberger Parteitagsabzeichen 1929Neurenbergse Partijdag van 1929
In de database: 13
Totaal verleend:onbekend
Coburg Herinneringsbadge
Coburger AbzeichenCoburg Herinneringsbadge
In de database: 14
Totaal verleend:436
Nürnberger Parteitagsabzeichen 1927In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Nürnberger Parteitagsabzeichen 1933In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Großdeutscher Reichskriegertag Kassel 1939In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
NSKK Dolch für FührerIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Gau-Ehrenzeichen für Mecklenburg 1925In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ehrenzeichen Gau OstpreußenIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Badge voor NSDAP districten
Traditions-Gau-AbzeichenBadge voor NSDAP districten
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Gau München Herinnerings Badge voor 9 november 1923
Gau München Erinnerungsabzeichen der 9 Nov 1923Gau München Herinnerings Badge voor 9 november 1923
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Gouden Gau Ereteken der Gau Berlijn van de NSDAP
Goldenes Gauehrenzeichen des Gaues Berlin der NSDAPGouden Gau Ereteken der Gau Berlijn van de NSDAP
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Silbernes Gauehrenzeichen des Gaues Berlin der NSDAPIn de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Zilveren Gau Adelaar van het Gau Thüringen der NSDAP
Silberner Gauadler des Gaues Thüringen der NSDAPZilveren Gau Adelaar van het Gau Thüringen der NSDAP
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Traditiespeld Gau Wartheland
Gau Wartheland-TraditionsabzeichenTraditiespeld Gau Wartheland
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Frontbann Badge
FrontbannabzeichenFrontbann Badge
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Adelaarschild van het Duitse Rijk
Adlerschild des Deutschen ReichesAdelaarschild van het Duitse Rijk
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
10 jaar Ereteken der Schlageter-Gedächtnis Bund e.V.
10-Jahres Ehrenzeichen des Schlageter-Gedächtnis Bund e.V.10 jaar Ereteken der Schlageter-Gedächtnis Bund e.V.
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Industrie Onderscheidingen

Fritz-Todt-RingIn de database: 3
Totaal verleend:3
Onderscheiding voor Pioniers in de Arbeid
Ehrenzeichen Pionier der ArbeitOnderscheiding voor Pioniers in de Arbeid
In de database: 18
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Luchtvaart in Goud
Treuewerkabzeichen der Betriebsgemenschaften der Luftfahrt in GoldTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Luchtvaart in Goud
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Trouwe Dienst Onderscheiding voor de Luchtvaart in Zilver
Treuewerkabzeichen der Betriebsgemenschaften der Luftfahrt in SilberTrouwe Dienst Onderscheiding voor de Luchtvaart in Zilver
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Onderscheiding voor Militair Economische Leiders
Abzeichen für WehrwirtschaftsführerOnderscheiding voor Militair Economische Leiders
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Anhalt Arbeidsdienst Herinnerings Onderscheiding
Anhaltisches Arbeitsdienst ErinnerungsabzeichenAnhalt Arbeidsdienst Herinnerings Onderscheiding
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Burger Onderscheidingen

Eagle of Sovereignty PinIn de database: 1
Totaal verleend:1
NSDStB EhrenmedailleIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ehrenring der Stadt WienIn de database: 6
Totaal verleend:6
Werner-von-Siemens-RingIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Goethe-Medaille voor Kunst en Wetenschap
Goethe-Medaille für Kunst und WissenschaftGoethe-Medaille voor Kunst en Wetenschap
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Burger piloot kenteken
Zivil-FlugzeugführerabzeichenBurger piloot kenteken
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Reddingsmedaille aan Lint
Rettungsmadaille am BandeReddingsmedaille aan Lint
In de database: 12
Totaal verleend:onbekend
Rijks Brandweer Ereteken Eikenloof
Reichsfeuerwehr-ehrenzeichen EichenlaubRijks Brandweer Ereteken Eikenloof
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Rijks Brandweer Ereteken 1e Klasse
Reichsfeuerwehr-ehrenzeichen 1.StufeRijks Brandweer Ereteken 1e Klasse
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Rijks Brandweer Ereteken 2e Klasse
Reichsfeuerwehr-ehrenzeichen 2.StufeRijks Brandweer Ereteken 2e Klasse
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Moederkruis 1ste Klasse
Ehrenkreuz der Deutsche Mutter Erste StufeMoederkruis 1ste Klasse
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Moederkruis 2e Klasse
Ehrenkreuz der Deutsche Mutter Zweite StufeMoederkruis 2e Klasse
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Moederkruis 3e Klasse
Ehrenkreuz der Deutsche Mutter Dritte StufeMoederkruis 3e Klasse
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Luchtwacht Ereteken 1e Klasse
Luftschutz-Ehrenzeichen 1. StufeLuchtwacht Ereteken 1e Klasse
In de database: 8
Totaal verleend:150
Luchtwacht Ereteken 2e Klasse
Luftschutz-Ehrenzeichen 2. StufeLuchtwacht Ereteken 2e Klasse
In de database: 22
Totaal verleend:onbekend
Duitse Reddingsdienst Badge in Goud
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Abzeichen in GoldDuitse Reddingsdienst Badge in Goud
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Duitse Reddingsdienst Badge in Zilver
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Abzeichen in SilberDuitse Reddingsdienst Badge in Zilver
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Duitse Reddingsdienst Badge in Brons
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Abzeichen in BronzeDuitse Reddingsdienst Badge in Brons
In de database: 25
Totaal verleend:onbekend
Herinneringsmedaille voor Redding van Gevaar
Erinnerungsmedaille für Rettung aus GefahrHerinneringsmedaille voor Redding van Gevaar
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gouden Plaquette van het Duitse Buitenlandinstituut
Goldene Plakette des Deutschen AuslandsinstitutesGouden Plaquette van het Duitse Buitenlandinstituut
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Zilveren Plaquette van het Duitse Buitenlandinstituut
Silberne Plakette des Deutschen AuslandsinstitutesZilveren Plaquette van het Duitse Buitenlandinstituut
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Hitlerjugend onderscheidingen

Gouden Ereteken van de Hitlerjeugd - Speciale Graad
Goldenes Hitlerjugend Ehrenabzeichen - SonderstufeGouden Ereteken van de Hitlerjeugd - Speciale Graad
In de database: 13
Totaal verleend:1
Gouden Ereteken van de Hitlerjeugd
Goldenes Hitlerjugend EhrenabzeichenGouden Ereteken van de Hitlerjeugd
In de database: 42
Totaal verleend:250
Hitlerjeugd Ereteken
Hitlerjugend EhrenzeichenHitlerjeugd Ereteken
In de database: 11
Totaal verleend:onbekend
Hitlerjeugd Ledenspeld
Hitlerjugend AbzeichenHitlerjeugd Ledenspeld
In de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Ereteken van de Rijksjeugdleiding voor verdienst aan Buitenlanders
Ehrenzeichen der Reichsjugendführung für verdienste AusländerEreteken van de Rijksjeugdleiding voor verdienst aan Buitenlanders
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Hitlerjeugd Leiderschaps Voortgangs kenteken
Hitlerjugend Führer LeistungsabzeichenHitlerjeugd Leiderschaps Voortgangs kenteken
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Hitlerjeugd Voortgangs kenteken in Zilver
Hitlerjugend Leistungsabzeichen in SilberHitlerjeugd Voortgangs kenteken in Zilver
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Hitlerjeugd Voortgangs kenteken in Brons
Hitlerjugend Leistungsabzeichen in BronzeHitlerjeugd Voortgangs kenteken in Brons
In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
DJ-LeistungsabzeichenIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Rijks overwinnings kenteken 1937
Reichssiegerabzeichen 1937Rijks overwinnings kenteken 1937
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Rijks overwinnings kenteken 1938
Reichssiegerabzeichen 1938Rijks overwinnings kenteken 1938
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Rijks overwinnings kenteken 1939
Reichssiegerabzeichen 1939Rijks overwinnings kenteken 1939
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Rijks overwinnings kenteken 1944
Reichssiegerabzeichen 1944Rijks overwinnings kenteken 1944
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gau Overwinnings Badge 1938
Gausieger Abzeichen 1938Gau Overwinnings Badge 1938
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gau Overwinnings Badge 1939
Gausieger Abzeichen 1939Gau Overwinnings Badge 1939
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Gau Overwinnings Badge 1944
Gausieger Abzeichen 1944Gau Overwinnings Badge 1944
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Rode Kruis

Grootkruis bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
Grosskreuz des Ehrenzeichen des Deutschen Roten KreuzesGrootkruis bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Ster bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
Stern des Ehrenzeichen des Deutschen Roten KreuzesSter bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Eretekens van het Duitse Rode Kruis, 1e Klasse
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes, 1.StufeEretekens van het Duitse Rode Kruis, 1e Klasse
In de database: 11
Totaal verleend:onbekend
Kruis van Verdienste bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
Verdienstkreuz des Ehrenzeichen des Deutschen Roten KreuzesKruis van Verdienste bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
In de database: 9
Totaal verleend:onbekend
Ereteken van het Duitse Rode Kruis (Medaille)
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes (Medaille)Ereteken van het Duitse Rode Kruis (Medaille)
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Eretekens van het Duitse Rode Kruis, 2e Klasse
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes, 2.StufeEretekens van het Duitse Rode Kruis, 2e Klasse
In de database: 8
Totaal verleend:onbekend
Medaille bij het Eretekens van het Duitse Rode Kruis
Medaille zum Ehrenzeichen des Deutschen Roten KreuzesMedaille bij het Eretekens van het Duitse Rode Kruis
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Vrouwenkruis bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
Frauenkreuz des Ehrenzeichen des Deutschen Roten KreuzesVrouwenkruis bij de Eretekens van het Duitse Rode Kruis
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Speciale Klasse van het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
Sonderstufe vom Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeSpeciale Klasse van het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Eerste Klasse met diamanten van het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
1.Stufe mit Brillanten vom Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeEerste Klasse met diamanten van het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 1e Graad
1.Stufe vom Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeEreteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 1e Graad
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 2e Graad
2.Stufe vom Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeEreteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 2e Graad
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 3e Graad
3.Stufe vom Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeEreteken voor het Welzijn van het Duitse Volk, 3e Graad
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Medaille bij het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
Medaille zum Ehrenzeichen für Deutsche VolkspflegeMedaille bij het Ereteken voor het Welzijn van het Duitse Volk
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend

Sport Onderscheidingen

Ehrenbrief der NSRLIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Leistungs- und Meisterschaftsabzeichen der NSRLIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Deutsches Motorsportabzeichen 2. Stufe (Silber)In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Duitse Mennerskenteken in Goud
Deutsche Fahrerabzeichen I. KlasseDuitse Mennerskenteken in Goud
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Goldenes Ehrenschild des Deutsches MotorsportIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Duitse Mennerskenteken in Zilver
Deutsche Fahrerabzeichen II. KlasseDuitse Mennerskenteken in Zilver
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Duitse Mennerskenteken in Brons
Deutsche Fahrerabzeichen III. KlasseDuitse Mennerskenteken in Brons
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Ereteken voor de Duitse Olympische Spelen 1e Klasse
Deutsches Olympia Ehrenzeichen Erster KlasseEreteken voor de Duitse Olympische Spelen 1e Klasse
In de database: 27
Totaal verleend:767
Ereteken voor de Duitse Olympische Spelen 2e Klasse
Deutsches Olympia Ehrenzeichen Zweiter KlasseEreteken voor de Duitse Olympische Spelen 2e Klasse
In de database: 27
Totaal verleend:3364
Olympische Spelen herinnerings `Medaille
Olympia ErinnerungsmedailleOlympische Spelen herinnerings `Medaille
In de database: 18
Totaal verleend:54915
Deutsches Reichssportabzeichen DRL für Versehrte 1942In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Nationale Sportbadge in Goud
DRL Sportabzeichen in GoldNationale Sportbadge in Goud
In de database: 27
Totaal verleend:onbekend
Nationale Sportbadge in Zilver
DRL Sportabzeichen in SilberNationale Sportbadge in Zilver
In de database: 52
Totaal verleend:onbekend
Nationale Sportbadge in Brons
DRL Sportabzeichen in BronzeNationale Sportbadge in Brons
In de database: 270
Totaal verleend:onbekend
Duitse Ruiter Onderscheiding in Goud
Deutsches Reiterabzeichen in GoldDuitse Ruiter Onderscheiding in Goud
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend
Duitse Ruiter Onderscheiding in Zilver
Deutsches Reiterabzeichen in SilberDuitse Ruiter Onderscheiding in Zilver
In de database: 27
Totaal verleend:onbekend
Duitse Ruiter Onderscheiding in Brons
Deutsches Reiterabzeichen in BronzeDuitse Ruiter Onderscheiding in Brons
In de database: 49
Totaal verleend:onbekend
SA Sportkenteken in Goud
Goldenes SA-SportabzeichenSA Sportkenteken in Goud
In de database: 14
Totaal verleend:onbekend
SA Sportkenteken in Zilver
Silberes SA-SportabzeichenSA Sportkenteken in Zilver
In de database: 13
Totaal verleend:onbekend
SA Sportkenteken in Brons
Bronzes SA-SportabzeichenSA Sportkenteken in Brons
In de database: 151
Totaal verleend:onbekend
SA Sportkenteken voor Oorlogsgewonden
SA Wehrabzeichen für KriegsversehrteSA Sportkenteken voor Oorlogsgewonden
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Reich's Jeugd Sportkenteken
ReichsjugendsportabzeichenReich's Jeugd Sportkenteken
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend

Polizei Onderscheidingen en Kentekens

Politie Ski-leider
Polizei Schi-FührerPolitie Ski-leider
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Overige onderscheidingen der Wehrmacht

Stormboot kenteken
Sturmboot ärmelabzeichenStormboot kenteken
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Eervolle vermelding der 24. Panzer-Division
Ehrentafel der 24 Panzer DivisionEervolle vermelding der 24. Panzer-Division
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend

Overige onderscheidingen des Heeres

Armkenteken voor Bergjagers
Ärmelabzeichen für GebirgsjägerArmkenteken voor Bergjagers
In de database: 59
Totaal verleend:onbekend
Eikeblad Armkenteken
Eichenblatt-ÄrmelabzeichenEikeblad Armkenteken
In de database: 26
Totaal verleend:onbekend
Skijager kenteken
Ski-Jäger-AbzeichenSkijager kenteken
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Kenteken voor Leger Bergleiders
Abzeichen für HeeresbergführerKenteken voor Leger Bergleiders
In de database: 12
Totaal verleend:onbekend
Grabenkämpfer AusweisIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Reichsarbeitsdienst (RAD) Dolch für FührerIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Scherpschutters Badge 3e Stap
Scharfschützenabzeichen 3.StufeScherpschutters Badge 3e Stap
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Scherpschutters Badge 2e Stap
Scharfschützenabzeichen 2.StufeScherpschutters Badge 2e Stap
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Scherpschutters Badge 1e Stap
Scharfschützenabzeichen 1.StufeScherpschutters Badge 1e Stap
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 1e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 1Markmanship Lanyard 1e Graad
In de database: 15
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 2e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 2Markmanship Lanyard 2e Graad
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 3e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 3Markmanship Lanyard 3e Graad
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 4e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 4Markmanship Lanyard 4e Graad
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 5e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 5Markmanship Lanyard 5e Graad
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 6e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 6Markmanship Lanyard 6e Graad
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 7e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 7Markmanship Lanyard 7e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 8e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 8Markmanship Lanyard 8e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 9e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 9Markmanship Lanyard 9e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 10e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 10Markmanship Lanyard 10e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 11e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 11Markmanship Lanyard 11e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 12e Graad
Schützenschnur Heer, Stufe 12Markmanship Lanyard 12e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Overige Onderscheidingen der SS en Waffen-SS

Ere Dolk der SS
Ehrendolch der SSEre Dolk der SS
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Eredegen van de Reichsführers-SS
Ehrendegen des Reichsführers-SSEredegen van de Reichsführers-SS
In de database: 231
Totaal verleend:onbekend
Erering van de SS
SS-EhrenringErering van de SS
In de database: 253
Totaal verleend:onbekend
SS-Lidmaatschapsspeld
SS-ZivilabzeichenSS-Lidmaatschapsspeld
In de database: 65
Totaal verleend:onbekend
Germaanse Erkentelijkheids Rune
Germanische LeistungsruneGermaanse Erkentelijkheids Rune
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Armkenteken voormalige Politie en Wehrmachleden bij de SS
Armwinkel ehemaligen Polizei und Wehrmacht angehörigen der SSArmkenteken voormalige Politie en Wehrmachleden bij de SS
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Armkenteken voor Waffen-SS Bergjagers
Ärmelabzeichen für Waffen-SS GebirgsjägerArmkenteken voor Waffen-SS Bergjagers
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Julleuchter der SSIn de database: 140
Totaal verleend:onbekend

Overige Onderscheidingen der Luftwaffe

Ereschild van het Luftgaukommando Noorwegen
Ehrenschild des Luftgaukommandos NorwegenEreschild van het Luftgaukommando Noorwegen
In de database: 1
Totaal verleend:8144
Luftwaffe Erebokaal
Luftwaffe Ehrenpokale für besondere Leistungen im LuftkriegLuftwaffe Erebokaal
In de database: 5334
Totaal verleend:onbekend
Luftwaffe Ereschaal
Luftwaffe Ehrenschale für hervorragende KampfleistungenLuftwaffe Ereschaal
In de database: 35
Totaal verleend:onbekend
Gouden Boek der Piloten
Goldenen Buch der FliegerGouden Boek der Piloten
In de database: 3
Totaal verleend:39
Foto van de Rijksmaarschalk met Zilveren Lijst
Bild des Reichsmarschalls im SilberrahmenFoto van de Rijksmaarschalk met Zilveren Lijst
In de database: 11
Totaal verleend:onbekend
Medaille voor uitstekende Verrichtingen bij de technische Dienst der Luftwaffe
Medaille für ausgezeichnete Leistungen im technischen Dienst der LuftwaffeMedaille voor uitstekende Verrichtingen bij de technische Dienst der Luftwaffe
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 1e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 1Schutterssnoer der Luftwaffe, 1e Klasse
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 7e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 7Schutterssnoer der Luftwaffe, 7e Klasse
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 2e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 2Schutterssnoer der Luftwaffe, 2e Klasse
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 3e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 3Schutterssnoer der Luftwaffe, 3e Klasse
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 4e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 4Schutterssnoer der Luftwaffe, 4e Klasse
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 5e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 5Schutterssnoer der Luftwaffe, 5e Klasse
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Schutterssnoer der Luftwaffe, 6e Klasse
Schützenschnur der Luftwaffe, Stufe 6Schutterssnoer der Luftwaffe, 6e Klasse
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Vaardigheidskenteken der Luchtafweer Artillerie
Tätigkeitsabzeichen der FlakartillerieVaardigheidskenteken der Luchtafweer Artillerie
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Tätigkeitsabzeichen der Flakartillerie für E-MeßleuteIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Kenteken voor Radiografen
Tätigkeitsabzeichen fur FunkerKenteken voor Radiografen
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Kenteken voor vliegend personeel
Tätigkeitsabzeichen für Fliegendes PersonalKenteken voor vliegend personeel
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Luftgau XI Zilveren Ereplaat
Luftgau XI Silberner EhrenschildLuftgau XI Zilveren Ereplaat
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Luftgau XI Bronzen Ereplaat
Luftgau XI Bronzener EhrenschildLuftgau XI Bronzen Ereplaat
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Luftgau XI IJzeren Ereplaat
Luftgau XI Eisener EhrenschildLuftgau XI IJzeren Ereplaat
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Dankbaarheid voor bijzondere Verdienste Luftgau Moskou 1942 - 1943
Anerkennung für besondere Verdienste Luftgau Moskau 1942 – 1943Dankbaarheid voor bijzondere Verdienste Luftgau Moskou 1942 - 1943
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Armband Oorlogsverslaggever der Luftwaffe
Ärmelband Kriegsberichter der LuftwaffeArmband Oorlogsverslaggever der Luftwaffe
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend

Overige Onderscheidingen der Kriegsmarine

Eredolk van de Kriegsmarine
Ehrendolch der KriegsmarineEredolk van de Kriegsmarine
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Vaandel voor Krijgsverdienste
KriegsverdienstwimpelVaandel voor Krijgsverdienste
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 1e Graad
Schützenschnur Kriegsmarine, Stufe 1Markmanship Lanyard 1e Graad
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 2e Graad
Schützenschnur Kriegsmarine, Stufe 2Markmanship Lanyard 2e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 3e Graad
Schützenschnur Kriegsmarine, Stufe 3Markmanship Lanyard 3e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Markmanship Lanyard 4e Graad
Schützenschnur Kriegsmarine, Stufe 4Markmanship Lanyard 4e Graad
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend

Kentekens voor hoofddeksels

Sardinië Schild
SardinienschildSardinië Schild
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
RAD Schulterstückauflage für den ReichsarbeitsführerIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Bergjagers Edelweis Petbadge
Gebirgsjäger Edelweiss MützenabzeichenBergjagers Edelweis Petbadge
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend

Eenheids kentekens

Edelweißring 1. Gebirgsjäger-DivisionIn de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband 6. SS-Gebirgs-Division "Nord"In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband 1. Fallschirm-Panzer Division "Hermann Göring"In de database: 18
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband 5. SS-Panzer-Division "Wiking"In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband Freiwilligen Legion "Norwegen"In de database: 23
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband Freiwilligenlegion "Niederlande"In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband fur SS-kriegsberichterIn de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband Kampfgruppe "General Seyffardt"In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband Regiment "Westland"In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband SS Skijeger Batalion "Norge"In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband SS-Panzergrenadier-Regiment 23 "Norge"In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Ärmelband SS-Panzergrenadier-Regiment 4 "Der Führer"In de database: 7
Totaal verleend:onbekend
Condor Legioen Armband
Ärmelband Legion CondorCondor Legioen Armband
In de database: 6
Totaal verleend:onbekend
Fallschirm-Jäger Rgt. 1 Armband
Fallschirm-Jäger Rgt. 1 ÄrmelbandFallschirm-Jäger Rgt. 1 Armband
In de database: 16
Totaal verleend:onbekend
Armband Panzer-Grenadier-Division
Ärmelband Panzer-Grenadier-Division "Brandenburg"Armband Panzer-Grenadier-Division "Brandenburg"
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Armband
Ärmelband "Jagdgeschwader Frhr. v. Richthofen Nr. 1 1917/1918"Armband "Jagdgeschwader Frhr. v. Richthofen Nr. 1 1917/1918"
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend

DLV / NSFK

NSFK Ballonvaarderskenteken
NSFK-FreiballonführerabzeichenNSFK Ballonvaarderskenteken
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
NSFK Motorvliegtuigpiloot
NSFK-MotorflugzeugführerabzeichenNSFK Motorvliegtuigpiloot
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
NSFK Motorvlieger kenteken
NSFK-MotorfliegerabzeichenNSFK Motorvlieger kenteken
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Groot NSFK-Zweefvliegpiloot kenteken
Großes NSFK-SegelfliegerabzeichenGroot NSFK-Zweefvliegpiloot kenteken
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Glijvlucht-Kenteken, A-Graad
Gleitflieger-Abzeichen, A-StufeGlijvlucht-Kenteken, A-Graad
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Zweefvliegpiloot-Kenteken, B-Graad
Segelflieger-Abzeichen, B-StufeZweefvliegpiloot-Kenteken, B-Graad
In de database: 2
Totaal verleend:onbekend
Zweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Goud met Diamanten
Segelflieger-Abzeichen, C-Stufe Gold mit BrillantenZweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Goud met Diamanten
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Zweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Goud
Segelflieger-Abzeichen, C-Stufe GoldZweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Goud
In de database: 4
Totaal verleend:onbekend
Zweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Zilver
Segelflieger-Abzeichen, C-Stufe SilberZweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad Zilver
In de database: 3
Totaal verleend:onbekend
Zweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad
Segelflieger-Abzeichen, C-StufeZweefvliegpiloot-Kenteken, C-Graad
In de database: 5
Totaal verleend:onbekend

Prijzen en trofeeën

Dr. Fritz Todt Prijs in Goud
Dr. Fritz Todt Preis in GoldDr. Fritz Todt Prijs in Goud
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Dr. Fritz Todt Prijs in Zilver
Dr. Fritz Todt Preis in SilberDr. Fritz Todt Prijs in Zilver
In de database: 1
Totaal verleend:onbekend
Dr. Fritz Todt Prijs in Zwart
Dr. Fritz Todt Preis in SchwartzDr. Fritz Todt Prijs in Zwart
In de database: 0
Totaal verleend:onbekend
Nationale Duitse prijs voor Kunsten en Wetenschap
Deutsche Nationalpreis für Kunst und WissenschaftNationale Duitse prijs voor Kunsten en Wetenschap
In de database: 9
Totaal verleend:9