TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

AlbaniŽ (1928-1939, Koninkrijk)

In 1928 werd AlbaniŽ een koninkrijk dat het tot 1939 zou blijven met Koning Zog I Scanderberg III aan het hoofd. In de 30er jaren van de 20e eeuw, werd het land meer en meer afhankelijk van ItaliŽ. Op 25 maart 1939 stelde Mussolini een ultimatum aan AlbaniŽ waarin hij aansluiting van AlbaniŽ bij ItaliŽ eiste. Koning Zog I weigerde iedere medewerking.

1 september 1928-12 april 1939: Koning Zog I Scanderbeg III, koning van AlbaniŽ (deed afstand van de troon op 2 januari 1946).


Italiaanse inval.
Op 7 april 1939 vielen Italiaanse troepen onder leiding van Generaal Alfredo Guzzoni AlbaniŽ binnen. De 15.000 man sterke Albanese troepen waren niet opgewassen tegen de 100.000 an sterke overmacht en op 9 april vluchtte Koning Zog naar Griekenland en op 12 april werden de vijandigheden beŽindigd. Over het algemeen kan de Italiaanse annexatie van AlbaniŽ gezien worden als een poging van Mussolini om zijn prestige te vergroten in antwoord op de Duitse annexaties van Oostenrijk en de bezetting van Tsjechoslowakije.