De Oranjes in de Tweede Wereldoorlog

Titel: De Oranjes in de Tweede Wereldoorlog
Auteur: Carel Brenda
Uitgever: Kosmos Uitgevers
Uitgebracht: 2011
Pagina's: 158
ISBN: 9789021549842
Extra: Bijgesloten bij dit boek is een DVD met historische filmbeelden.
Omschrijving:

Het goed verzorgde boek beschrijft in zeven hoofdstukken de geschiedenis van de toenmalige Koninklijke Familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het rijk geÔllustreerde en goed gedocumenteerde verhaal doet een nauwkeurig verslag van de wederwaardigheden van de verschillende leden van het Huis van Oranje, zoals die zich op de verschillende locaties afgespeeld hebben tijdens de vijf jaren van ballingschap.

Wat vooral sterk naar voren komt in deze samenvatting van de historische feiten is de positie van H.M. Koningin Wilhelmina en haar omgang met de regering in ballingschap in Londen. Van de gehele Koninklijke Familie blijkt zij de meest functionele, voortvarende en strijdvaardige functie te hebben bekleed. Zij bereidde zich voor op een terugkeer in het in chaos verkerende Nederland en voerde voortdurend een dialoog met de regeringsleden met wie zij toch wel op gespannen voet verkeerde. Het boek stelt de belevenissen van Prins Bernhard voor als de ďmooiste tijd van zijn levenĒ en schroomt niet het jongensachtige karakter en de avontuurlijke inslag van de Prins weer te geven. En de periode van Prinses Juliana met haar kinderen in Canada wordt afgeschilderd als een zeer comfortabel en tamelijk zorgeloos verblijf.

De DVD over deze periode geeft veelal het publiekelijk optreden van de familieleden weer in de trant van de oude Polygoon bioscoopjournaals. Categorisch kan gesteld worden dat deze beelden niets nieuws laten zien, maar uit een historisch oogpunt een interessante verzameling vormen. Achterin het boek wordt op twee paginaís een toelichting gegeven op de DVD-fragmenten.

De auteur is, zoals de achterkaft van het boek vermeldt, schrijver en journalist met een grote belangstelling voor sociale geschiedenis. Dat blijkt ook uit de manier waarop het leven van de familieleden wordt beschreven. Hij hanteert een neutraal standpunt en schroomt niet het vertrek van de familie in de vroege meidagen van 1940 in het perspectief van die dagen voor te stellen als een daad die door veel onderdanen heel moeilijk werd geaccepteerd.

Tot slot nog een woord over de talrijke illustraties, waarbij met name een aantal cartoons uit de Duitse pers opvallend zijn. De cartoons schilderen zowel Koningin Wilhelmina als Prins Bernhard ongenadig af. Het fotomateriaal is voornamelijk afkomstig van de Beeldbank WO2 van het NIOD en wordt op een aantal paginaís met tekst overdrukt, wat helaas de leesbaarheid door het mindere contrast niet bevordert.

In het algemeen kan gesteld worden dat het een zeer verzorgde uitgave is met interessant historisch materiaal.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Fred Bolle
Geplaatst op:
17-05-2011

Afbeeldingen