TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

De ondergang van de Vesta

<> 
Titel: De ondergang van de Vesta
Schrijver: Willem A. van der Hidde
Uitgever: Lanasta
Uitgebracht: 2011
Pagina's:  
ISBN: 9789086161119
Omschrijving:

Het in 1907 voor de K.N.S.M. gebouwde s.s. Vesta werd na de meidagen van 1940 door de bezetter in beslag genomen in de Rotterdamse haven. Halverwege 1940 werd het schip gereed gemaakt om deel te nemen aan Unternehmen Seelöwe (de geplande invasie van het Verenigd Koninkrijk) en kreeg het de aanduiding “RO 6”. De “RO 6” werd onder Duitse vlag in dienst genomen. In december 1940 zou het schip echter in Zeebrugge gelegen hebben en werd het naar Duitsland overgebracht voor Operation Blaufuchs 1, voor verbindingen met Finland. De uitvalsbasis werd Stettin en het schip kwam in beheer van de Kriegsmarine Dienststelle Stettin. Hier werd het schip bemand door de Oldenburg Portugiesische Dampfschiffs Rhederei (O.P.D.R.). Na haar militaire tochten van en naar Finland, werd het schip in augustus 1942 formeel overgedragen aan de O.P.D.R.

In mei 1943 kwam de ‘Vesta’ weer onder Nederlandse vlag bij de in 1942 opgerichte, onder Duits toezicht staande, rederij ‘Nederlandsche Oost Reederij’ (N.O.R.).

Op 14 mei 1944 vielen Britse vliegtuigen het Duitse konvooi 1247 aan, waarin de ‘Vesta’ voer. Het konvooi voer op dat moment op de Noordzee boven Ameland. Bij dit bombardement verging de ‘s.s. Vesta’. Van de bemanning konden er 17 worden gered en 10 raakten er vermist.

Willem A. van der Hidde beschrijft in ‘De ondergang van de Vesta’ de gebeurtenissen rond deze aanval en het tot zinken brengen van de ‘Vesta’. Het boek biedt echter veel meer dan dit feit alleen. De auteur is er in geslaagd een boek te produceren dat een inzicht geeft in de koopvaardij onder Nederlandse vlag, aan Duitse zijde.

Na een korte inleiding geeft de auteur een verklaring van de naamgeving van het schip en de geschiedenis van de ‘Vesta’ vanaf haar bouw. Zelfs haar voorgangster passeert de revue. Buiten het schip wordt ook een korte beschrijving gegeven van de rederij K.N.S.M., waar het schip oorspronkelijk bij voer. Ook de tijdelijke overgang naar een andere maatschappij ten tijde van de Eerste Wereldoorlog wordt beschreven. De ontwikkelingen rond de koopvaardij aan het begin van de oorlog, met name de meidagen, vormen het toneel waarlangs de inbeslagname van de ‘Vesta’ door de Duitsers wordt ingeleid. Hierna volgt een beschrijving van de lotgevallen van het schip tot aan haar noodlottige konvooitocht. Bij deze beschrijvingen wordt verder gekeken dan het schip alleen. Het geheel geeft een inzicht in de lotgevallen van vele Nederlandse koopvaardijschepen die in Nederland waren achtergebleven na de capitulatie in mei 1940. Ook de Nederlandse rederij onder Duits toezicht wordt in het boek beschreven. De aanval op het konvooi behandelt in een aantal hoofdstukken zowel de achtergronden van de Britse zijde, als die van de Duitse kant. De Britse aanvallers, hun vliegtuigen en tactieken worden beschreven. De Duitse verdedigers krijgen ruime aandacht.

'De ondergang van de Vesta’ leest gemakkelijk en biedt veel meer dan de titel doet vermoeden. Hoewel de auteur toegeeft dat veel informatie nog onduidelijk is, weet hij door nauwgezet bronnenonderzoek een verhaal neer te zetten dat inzicht geeft in de lotgevallen van de Nederlandse koopvaardij onder Duits toezicht. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
22-10-2011
Laatst gewijzigd:
29-10-2011

Afbeeldingen