Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine

Titel: Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine - Periode 1945-2012
Schrijver: Dick Beumer & Carel Fleischacker
Uitgever: Lanasta
Uitgebracht: 2011
Pagina's: 192
ISBN: 9789086161157
Omschrijving:

“Onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine, 1945-2012” is een boek dat een goede poging doet om de Nederlandse onderscheidingstekens van de Koninklijke Marine te structureren en in beeld te brengen. In 192 pagina’s zijn beide auteurs erin geslaagd een beeld te schetsen van de ontwikkeling van diverse soorten emblemen, zoals deze gedragen werden en gedragen worden in de periode 1945 tot 2011.

Verzamelaars en geïnteresseerden moesten het tot nu toe doen met folders, meestal uitgebracht door defensie, en sporadisch op internet geplaatste teksten en berichten. Nergens kon men tot op heden een overzicht vinden.

De auteurs Dick Beumer en Carl Fleischacker zijn al jarenlang verzamelaars van en geïnteresseerden in militaire emblemen. Zij hebben hun krachten gebundeld om tot dit product te komen. Ondanks hun minutieuze werk en jarenlange ervaring, erkennen ook zij dat geen enkel werk op dit vlak, dus ook dit boek niet, volledig compleet zal zijn.

De titel doet op het eerste oog niet vermoeden dat dit boek op een website over de Tweede Wereldoorlog een plek verdient. Niets is echter minder waar. Het werk is zo volledig dat ook voor de geïnteresseerde in de Tweede Wereldoorlog emblemen behandeld worden die in dat tijdvak door de Nederlandse Koninklijke Marine gedragen werden.

Het boek behandelt hoofdstuksgewijs de verschillende emblemen/onderscheidingstekens die bij de Koninklijke Marine in gebruik zijn geweest. Alle marine-onderdelen komen hierbij aan bod. Het boek vangt aan met de “emblemen op hoofddeksels”. Hier komen al direct de tijdens de Tweede Wereldoorlog door marinepersoneel gedragen emblemen naar voren. In het tweede hoofdstuk worden de “korpsonderscheidingstekens” behandeld. Ook hier valt het grote aantal emblemen op die al voor en tijdens deze oorlog werden gedragen.

Bij de “dienstvakonderscheidingstekens” zijn de exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog minder aanwezig. Ditzelfde geldt voor de “Brevetonderscheidingstekens”, waar echter de Marineluchtvaartdienst eruit springt als uitzondering. Hier werd het overgrote deel van de onderscheidingstekens al voor of tijdens de oorlog ingesteld. Bij de “rangonderscheidingstekens” is de Tweede Wereldoorlog duidelijk minder bedeeld. Dit komt vooral omdat de auteurs ervoor gekozen hebben om 1950 als uitgangspunt te kiezen in verband met de toen ingevoerde nieuwe reglementering. Toch komen ook hier voorbeelden van al tijdens deze oorlog gedragen kentekens voor.

De “dienstgroeponderscheidingstekens” zijn duidelijk van latere datum. De geïnteresseerde in de Tweede Wereldoorlog kan echter zijn hart weer ophalen bij de “schouder- en mouwemblemen”, waar de nodige tijdens de oorlog gedragen exemplaren behandeld worden. Het hoofdstuk “bijzondere emblemen” telt weinig, maar toch enige aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderdelen, zoals het embleem “commando getraind” en het “invasiekoord”. De hierna volgende hoofdstukken behandelen vooral de modernere tijd en de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Het boek oogt duidelijk en volledig. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn uitgebreid en geven een goed beeld van de ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog. De geïnteresseerde in emblemen zal met dit boek zeker zijn of haar hart op kunnen halen. De geïnteresseerde in tijdens de Tweede Wereldoorlog gedragen emblemen, kan veel informatie uit dit boek halen. Voor hen zal het boek echter niet volledig zijn. Wellicht een stimulans voor de auteurs om zich ook eens op dit tijdvak te richten.

Voor de verzamelaar is het een goed naslagwerk. Het geeft een goed beeld van de verschillende onderscheidingstekens die bij de Koninklijke Marine zijn gedragen. De voorbeelden bieden voldoende vergelijkingsmateriaal om een verzameling te ordenen en items te identificeren. Het enige minpuntje dat mogelijk aangedragen kan worden, is dat bij sommige items meer afbeeldingen getoond zouden kunnen worden van fabricage- en tijdsvarianten.

Samenvattend is dit een interessant boek en goed naslagwerk, dat ook voor de geïnteresseerde in emblemen van de Tweede Wereldoorlog de nodige aanknopingspunten zal bieden.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
28-11-2011

Afbeeldingen