TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

De Betuwe graaft zich in

Titel:
De Betuwe graaft zich in
Subtitel:
Militair-strategische objecten in Het Rivierengebied
ISBN13:
9789490551001
Schrijver:
Diversen
Aantal pagina's:
263
Uitgever:
Stichting Tabula Batavorum
Plaats van uitgifte:
Opheusden
Jaar van uitgifte:
2011
Beschrijving:
De Betuwe graaft zich in, is de titel van dit boek. In 23 bijdragen wordt toegelicht welke sporen de militaire activiteiten in het Gelderse Rivierengebied hebben achtergelaten. De hoofrol en redenen hiervoor mogen worden toegeschreven aan de geografische situatie van het beschreven gebied. Zoals de naam al zegt, is dit het gebied met de grote rivieren Rijn en Waal. Voor wat betreft de waterhuishouding speelde - en speelt - ook de Linge hierin een belangrijke rol. De grote rivieren waren de slagaders van de nationale handel en vormden de poort naar West-Nederland. Reeds in de Romeinse tijd werd dit door deze overheersers gezien; langs de Rijn stichtten zij hun noordelijke rijksgrens. In de Middeleeuwen werden langs diezelfde rivier ook op grote schaal steden gesticht waarbij dan vaak ook een versterkt tolhuis werd opgericht. Voor alle goederen-doorvoer moest hier worden betaald, tot eer en meerdere glorie van de steden en de landsheerlijkheid. In de zestiende eeuw speelt de onafhankelijkesheidsstrijd tegen de Spanjaarden een grote rol voor de vestingbouw. Op de dijken werden in opdracht van de stadhouder 'redoutes' aangelegd, dit waren meest aarden versterkingen die de doorgang van vijandelijke militaire transporten moesten voorkomen en een barriťre vormden voor vijandelijke opmarsen. Tot slot is er in dit boek ruime aandacht voor de fortificaties van de Nieuwe Hollandse Watrerlinie en de meer stroomopwaarts gelegen forten en liniedijken en de verdedigingswerken uit de Twintigste Eeuw. Veel van deze militair strategische monumenten zijn ook vandaag nog in het Rivierenland terug te vinden. Dit boek helpt u op weg meer zicht te krijgen op de strategische rol van de Betuwe door de eeuwen heen en de bijbehorende bijzondere historische objecten beter te herkennen.