Ted Robbins bommenwerper piloot

Titel: Ted Robbins bommenwerper piloot
Auteur: Dick Breedijk
Uitgever: Oskam-Neeven Publishers
Uitgebracht: 2012
ISBN: 97894601901550
Bladzijden: 145
Omschrijving:

Tot driemaal toe zag Sergeant Ted Robbins, piloot bij No.106 Squadron, zich gedwongen met zijn bommenwerper een noodlanding te maken. Even zo vaak slaagde hij erin dit te doen zonder dat er slachtoffers bij vielen. Bij de laatste noodlanding wist hij te voorkomen dat zijn viermotorige Lancaster zou neerstorten op de bebouwde kom van Sassenheim. Dit fraaie staaltje vliegeniersschap deed Dick Breedijk besluiten om Ted Robbins centraal te stellen in een publicatie waarin hij zijn studie naar de piloot Robbins en andere onderzoeken en zijn eigen familiegeschiedenis (Breedijk groeide op in Haarlem) heeft gebundeld.

Breedijk deed vele jaren onderzoek naar verschillende vliegtuigcrashes in Nederland. Ook verzamelde hij informatie over gebeurtenissen uit de oorlog die raakvlakken hadden met zijn onderzoeken en zijn familiegeschiedenis. Hij wist een grote hoeveelheid betrokken personen op te sporen en met hun hulp veel informatie te verzamelen. Zo bouwde hij een omvangrijk eigen archief op. Ruim 600 foto's, documenten en rapporten heeft hij in zijn uitgave verwerkt.

Een blik op de inhoudsopgave leert de lezer hoe omvangrijk de hoeveelheid door Breedijk onderzochte onderwerpen is. Het boek bevat passages over meerdere neergestorte vliegtuigen, Nederlandse schepen die onder Britse vlag voeren, diverse personen, krijgsgevangenen en enkele bekende gebeurtenissen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiermee hoopte de schrijver verschillende doelgroepen aan te spreken en niet alleen de bewoners van Sassenheim en Warmond, waar de laatste noodlanding van Ted Robbins plaatsvond.

Hoewel de uitgebreide kennis van de auteur bewonderenswaardig is, zorgt de grote verscheidenheid aan beschreven onderwerpen er wel voor dat een duidelijke verhaallijn ontbreekt. De rode draad van het verhaal is de crash bij Sassenheim, maar dit verhaal wordt regelmatig onderbroken voor de beschrijving van andere onderwerpen. Doordat het verhaal niet is opgedeeld in hoofdstukken en ook een andersoortige duidelijke indeling ontbreekt, kan dit tot verwarring leiden bij de lezer.

Het boek is daarnaast ook lastig te plaatsen in een bepaalde categorie. Het gaat namelijk lang niet alleen over de crash van de Lancaster bij Sassenheim, maar is wellicht beter te typeren als een beschrijving van de diverse onderzoeken die Dick Breedijk heeft uitgevoerd, de personen die hij daarbij heeft weten op te sporen en de activiteiten die daaruit voortvloeiden. Voor mensen die in dergelijke beschrijvingen geÔnteresseerd zijn, kan dit dan ook een interessante publicatie zijn. De grote hoeveelheid foto's en documenten geeft wat dat betreft een goed inzicht in de bevlogenheid waarmee Breedijk zijn onderzoeken naar gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog uitvoert.

Het boek "Ted Robbins, bommenwerperpiloot" is leverbaar door de schrijver. GeÔnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar dick.breedijk@ziggo.nl.

Beoordeling: Redelijk

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
07-09-2012
Laatst gewijzigd:
12-10-2012

Afbeeldingen