Slag om Arnhem, deel 2: Hotel Hartenstein

Titel: Slag om Arnhem, deel 2: Hotel Hartenstein
Schrijver: Hennie Vaessen
Uitgever: Pelikaanpers
Uitgebracht: 2012
Pagina's: 44
ISBN: 9789490000080
Bijzonderheid: Voor meer informatie over het stripboek, de overige delen en een volledig Nederlandse vertaling, kunt u terecht op de website: www.graphicnovel1944.com.
Omschrijving:

Naast de enorme hoeveelheid geschreven boeken, zijn er ook stripboeken die vaak onder jongeren populair zijn. Bekend zijn de stripboeken over bijvoorbeeld Suske en Wiske en Donald Duck. Ook geschiedkundige thema’s, onder andere over de Tweede Wereldoorlog, worden gebruikt als bron voor stripboeken. Een goed voorbeeld hiervan is het stripboek met de titel: “De Ontdekking”. Hiermee kon ook een oplossing gevonden worden voor een groot deel van de jeugd die steeds minder geschreven boeken over geschiedenis leest. Een stripboek biedt hen de kans om het historische verhaal te leren kennen, zonder een dik geschreven boek door te moeten worstelen.

Over de slag om Arnhem zijn ontzettend veel boeken geschreven, maar een goed stripboek over deze slag bestond nog steeds niet. Hennie Vaessen en Tina Bouwhuis van studio Vaessen zagen dit als een uitdaging die zij graag aangingen. Zij begonnen aan een serie van drie stripboeken over de slag om Arnhem.

In het najaar van 2011 verscheen het eerste deel, onder de titel “Slag om Arnhem: De brug”. Dit boek focust op de gevechten rond de verkeersbrug in Arnhem. Deel 2 met de titel “Hotel Hartenstein” is in september 2012 uitgekomen en het derde deel met de titel “Operatie “Pegasus” zal in de loop van 2013 verschijnen. Het derde deel zal voornamelijk over de gevechten van de Polen in Driel en de nasleep van de Slag om Arnhem gaan.

In “Hotel Hartenstein” gaat het vooral over de gebeurtenissen in Oosterbeek. De Britse Lieutenant-colonel John Frost is er met zijn mannen na vier dagen van zware gevechten niet in geslaagd om de positie aan de verkeersbrug te behouden. De rest van de 1st British Airborne Division heeft zich teruggetrokken in Oosterbeek om een bruggenhoofd te vormen voor de dichterbij komende geallieerde grondtroepen uit het zuiden. Hotel Hartenstein vormt de spil binnen dit steeds kleiner wordende bruggenhoofd en daar komt ook de titel van dit boek vandaan.

In het boek wordt een beeld gegeven van de felle gevechten in en rond Oosterbeek. Ook is er aandacht voor de burgers die als het ware tussen twee vuren in zaten en veel tijd doorbrachten in hun schuilkelders. Daarnaast wordt het gedwongen meerdaagse verblijf van de Britse General Major Roy Urquhart op een zolderkamer in Oosterbeek indrukwekkend uitgebeeld. Verder staat het huis van Kate ter Horst, dat tijdens de slag als noodhospitaal diende, centraal. Het boek eindigt met de terugtrekking van de restanten geallieerde militairen over de Rijn onder de codenaam “Operatie Berlijn”.

De drie boeken behoren tot een serie, maar met enige voorkennis zijn ze ook los te lezen. Positief is daarbij dat op de eerste pagina van deel 2 een korte samenvatting van deel 1 gegeven wordt. Hierdoor is de context voor de lezer direct duidelijk. Ook de verdeling van het verhaal in een aantal duidelijke hoofdstukken zorgt ervoor dat het verhaal voor iemand zonder voorkennis goed te volgen is.

De schrijvers hebben ervoor gekozen om dicht bij de historische werkelijkheid te blijven. Zij hebben hiervoor hun verhaal gebaseerd op een aantal bekende bronnen, zoals “Een brug te ver” van Cornelius Ryan en “Arnhem, ooggetuigenverslagen van de slag om Arnhem” van Martin Middlebrook. Dit is goed te merken aan het verhaal, zo wordt er bijvoorbeeld uitgebeeld dat General Major Urquhart een nieuwsgierige Duitser doodschiet wanneer Brigadier General Gerald Lathbury gewond op tafel ligt. Ook worden de voorbereidingen voor de terugtrekking over de Rijn tot in detail getoond, zoals het omwikkelen van de schoenen om te voorkomen dat de Duitsers horen dat de geallieerden zich terugtrekken.

Verder valt op dat ervoor gekozen is om de partijen die betrokken zijn bij de slag om Arnhem hun eigen taal te laten spreken. Hierdoor komen de typisch Engelse en Duitse uitdrukkingen goed tot hun recht. Ook de misverstanden door de taalbarrière tussen Nederlandse burgers en hun Engelse ‘bevrijders’ worden op een ludieke manier uitgebeeld. Voor jongeren die het lezen in verschillende talen nog niet beheersen, is er een volledig Nederlandse versie beschikbaar op de website van de makers.

Het boek is vooral toegankelijk voor jongeren die weinig zin hebben om een dik geschreven boek te lezen. Het boek kan ook door volwassenen zonder voorkennis gelezen worden die in korte tijd op de hoogte willen komen van de hoofdlijnen van de slag om Arnhem. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat niet de gehele slag om Arnhem beschreven wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld geen aandacht geschonken aan de verovering van de bruggen in Nijmegen en Grave etc. Voor de kenners van de slag om Arnhem zal dit boek geen nieuwe informatie bevatten.

De makers zijn er in geslaagd om in 44 bladzijden een verhaal samen te vatten waar boekenkasten over vol geschreven zijn. Dit doen zij op een heldere manier aan de hand van eenvoudige treffende platen. Zij brengen het verhaal op een begrijpelijke en realistische manier tot leven en dragen zo bij aan het levend houden van de herinnering.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
David Izelaar
Geplaatst op:
03-10-2012

Afbeeldingen