WOII in Woord en Beeld deel 1 en 2

Titel: WOII in woord & beeld
Deel 1: De opkomst van Hitler en het Nationaal Socialisme
Deel 2: Blitzkrieg, Europa onder de voet gelopen
Uitgebracht: 2007
Uitgever: House of Knowledge
ISBN 9789085103745 en 9789085103738
Bijzonderheden: Dit zijn de eerste twee delen in een serie van acht boeken met de volgende titels: Deel 3 Onverzettelijk Engeland, Deel 4 Het Oostfront, Deel 5 Amerika in oorlog met Japan, Deel 6 Nazi terreur, holocaust en onderdrukking, Deel 7 Geheime oorlog, Deel 8 Het Derde Rijk verslagen.
Omschrijving:

“De opkomst van Hitler en het Nationaal Socialisme” en “Blitzkrieg, Europa onder de voet gelopen” zijn de eerste twee delen van de serie “WOII in woord & beeld”. Wat opvalt bij het doorbladeren van de eerste twee delen is de opbouw van de boeken met korte hoofdstukken die rijkelijk geïllustreerd zijn met foto’s en picturale uitleg van een principe als bijvoorbeeld de Blitzkrieg. De onderwerpskeuze voor de verschillende delen probeert om de meest kenmerkende elementen van de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daartoe aan te duiden.

De opzet van de samenstellers van deze serie is duidelijk af te leiden aan de indeling van de boeken. Deze bevatten korte, makkelijk leesbare hoofdstukken van drie à vier bladzijden met veel informatie. Elk hoofdstuk wordt opnieuw kort ingeleid waarna één aspect binnen het onderwerp van het boek verder uiteen wordt gezet. Zo worden bijvoorbeeld in het eerste deel de hoofdstukken “Voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”, “Vestiging van de Führerstaat 1933-1939” en “Propaganda” behandeld. In deel 2 worden onder andere de hoofdstukken “Blitzkrieg, Brits idee in Duitse uitvoering”, “De Maginotlinie” en “Bombardement van Rotterdam” behandeld. Over het algemeen wordt een chronologische volgorde aangehouden, alhoewel sommige hoofdstukken elkaar uiteraard overlappen in de tijdslijn. De korte hoofdstukken zijn, zeker gezien de lengte, redelijk uitgediept en geven een duidelijk beeld. Naast die verschillende hoofdstukken is er ook aandacht voor de hoofdrolspelers, belangrijke plekken, verschillende media zoals de film en de krant en de uniformen/wapens binnen het behandelde onderwerp.

Over de hoofdrolspelers wordt een korte biografie van één pagina gegeven met daarin zijn of haar rol binnen het behandelde onderwerp. Over het algemeen zijn dit duidelijke en heldere beschrijvingen waarin de lezer wat meer inzicht verkrijgt over hoe een persoon, met zijn of haar kracht of zwakte, op het juiste tijdstip een invloed heeft op een ogenschijnlijk ongrijpbare geschiedenis. De personen, plekken en uniformen/wapens die uitgelicht worden in de boeken hebben een duidelijke relatie met het onderwerp. Zo wordt bijvoorbeeld in deel 1 een korte biografie gegeven van mensen als Neville Chamberlain en Adolf Hitler, krijgt Neurenberg met zijn partijbijeenkomsten een prominente plek en worden de uniformen van de Waffen-SS behandeld. Verder is elk deel in de serie voorzien van een handige tijdslijn bij het onderwerp en zit bij deel 1 een extra uitgebreide tijdslijn die strekt over het verloop van de hele oorlog.

Bij het lezen van de boeken in deze serie krijgt de lezer op een kernachtige manier informatie met een duidelijke betrekking tot het onderwerp gepresenteerd. De hoofdstukken zijn kort en het boek kan goed weggelegd en later weer opgepakt worden. Deze benadering heeft als groot voordeel dat het gemakkelijk leesbaar is en een grote doelgroep aan zal spreken. Naast dit voordeel zijn er ook wel een aantal minpuntjes te vinden. Doordat elk hoofdstuk opnieuw wordt ingeleid met een schets van de periode en de omstandigheden die hier betrekking op hebben, lees je regelmatig iets wat je al eerder hebt gezien. Verder zal degene die een boek als dit aanschaft wat meer illustraties willen zien bij bepaalde onderwerpen: een foto, tekening of diagram zegt soms meer dan een uitgebreide beschrijving. Zo is bijvoorbeeld bij verschillende hoofdstukken over uniformen veel tekst te vinden, maar weinig beeldmateriaal, terwijl juist hier de aanpak die het boek volgt zo goed uit zou kunnen pakken. Ook is het de vraag of de onderwerpskeuze voor de acht delen over de hele serie goed uit gaat pakken met betrekking tot het verkrijgen van een volledig beeld. Daarvoor zal de serie waarschijnlijk niet omvangrijk genoeg zijn, alhoewel de informatie goed en verstrekkend is. Dat zullen de overige delen van de serie uit moeten wijzen. Als laatste zijn een aantal hoofdstukken meer en beter uitgediept dan andere, maar dat zorgt hier en daar dan ook weer voor een prettige verassing, zoals bijvoorbeeld bij het hoofdstuk “Vestiging van de Führerstaat 1933-1939” waarin een complexe tijdsspanne uiterst sterk en duidelijk wordt weergegeven. Zo is ook de biografie van de vooroorlogse premier Neville Chamberlain en zijn invloed op het verloop van de oorlog een stuk dat goed uitpakt en een scherp licht werpt op deze, toch vaak onbekende, periode. Dat is de kracht van deze serie: korte hoofdstukken met goede en duidelijke informatie.

Voor diegene die op het punt staat om zich wat meer te gaan verdiepen in de Tweede Wereldoorlog, is deze serie een prima basis. Ook wat betreft de opzet van de boeken is dit een serie die jonge lezers aan zou kunnen spreken en interesse zou kunnen wekken voor dit onderwerp en daarmee een goed initiatief.

Beoordeling: (Goed)

- Kortingsactie en prijsvraag -

Beide delen van deze boekenserie zijn vanaf dit moment te bestellen in de webwinkel van House of Knowledge. De normale prijs per deel is € 14,95, maar wanneer u uw bestelling via STIWOT plaatst, betaalt u slechts € 11,95 per deel. Wanneer u een bestelling wilt plaatsen, klikt u op één van de onderstaande links en voert u de bijbehorende actiecode in:

Nadat u één of meerdere delen van de boekserie WOII in Woord en Beeld besteld heeft, maakt u automatisch kans op deelname aan de door STIWOT Reizen georganiseerde Battlefield Tour Atlantikwall voor twee personen.

De actie loopt tot 17 juni 2007. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het nieuws op Stiwot.nl.

Informatie

Artikel door:
Frank Meijerink
Geplaatst op:
17-05-2007
Laatst gewijzigd:
24-11-2008

Afbeeldingen