TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

De Tweede Wereldoorlog

Titel: De Tweede Wereldoorlog
Auteur: Antony Beevor
Uitgever: Ambo|Anthos
Uitgebracht: 2012
ISBN: 978 90 263 2592 2
Bladzijden: 927
Omschrijving:

Er is geen enkele periode in de geschiedenis waarover meer geschreven is dan de Tweede Wereldoorlog. Ontelbare publicaties zijn er wereldwijd verschenen over de vele verschillende facetten van dit complexe conflict. Grote overzichtswerken over omvangrijke veldslagen of gehele strijdtonelen, maar ook veel kleinere onderwerpen en persoonlijke verhalen over de oorlog. In zijn nieuwste boek probeert Antony Beevor deze verschillende invalshoeken te combineren. Het resultaat is een omvangrijk overzichtswerk over de Tweede Wereldoorlog, met oog voor de persoonlijke verhalen van de betrokkenen.

De Britse historicus Anthony Beevor (1946) is een van de bekendste militair-historici van de afgelopen twee decennia. Hij studeerde aan Winchester College en aan de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst. Ook diende hij enige jaren zelf in de Britse cavalerie. Zijn eerste historische publicatie dateert al uit 1982 en ging gaat over de Spaanse Burgeroorlog. Er zouden nog vele boeken volgen, waarvan “Stalingrad", “Berlijn: de ondergang 1945" en “Kreta 1941-1945" de bekendste zijn onder bij het Nederlandse lezerspubliek. Zijn boeken over Stalingrad en Berlijn werden wereldwijde bestsellers. Beevor werd hierbij bij deze titels geprezen om zijn levendige schrijfstijl, waarbij je als lezer in het verhaal wordt meegesleept.

Met zijn nieuwste boek, ‘De Tweede Wereldoorlog’, probeert Beevor zijn lezers ook weer mee te slepen in het verhaal, maar doet hij tegelijkertijd een poging om het gehele conflict in één publicatie te beschrijven. Maar laat de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten zich wel in een enkele uitgave beschrijven? Weet de auteur dan nog een nieuwe invalshoek te gebruikenvinden, waardoor het boek zich onderscheidt? Het is een gewaagde stap, maar Beevor is erin geslaagd om de verschillende facetten bijeen te brengen. Van Scandinavië tot de Balkan, van de Atlantische tot de Grote Oceaan en van China tot de Filipijnen, Beevor beschrijft het alle gevechtslocaties en weet de verschillende gebeurtenissen ook nog aaneen te knopen tot een goed lopend verhaal. En hoe groot de afstanden tussen de strijdtonelen en veldslagen ook zijn, steeds weer is daar de aandacht voor de verhalen en ervaringen van onderofficieren en soldaten, burgers en slachtoffers.

Wat betreft de invalshoek onderscheidt ‘De Tweede Wereldoorlog’ zich ook nadrukkelijk. In hoofdstuk 49 citeert Beevor de Amerikaanse journaliste Anne Applebaum, wier uitspraak treffend is voor de invalshoek van dit boek: “Als we Amerikanen zijn denken we dat de oorlog een gebeurtenis is die in 1941 met Pearl Harbor begon en in 1945 met de atoombom eindigde. Als we Britten zijn denken we aan de Blitz van 1940 en de bevrijding van Belsen. […] Zelfs als we Duitsers zijn kennen we slechts een deel van het verhaal." Beevor wil de Tweede Wereldoorlog als wereldwijd conflict in zijn geheel beschrijven en stapt daarom af van de aanname dat de oorlog in 1939 begon met de Duitse invasie van Polen en eindigde in 1945 met de atoombommen op Japan en dat het een strijd was tussen de geallieerden en de As-mogendheden. De Tweede Wereldoorlog was, zo betoogt Beevor, eerder een internationale burgeroorlog, waarin politieke grootmachten werden meegesleurd. Volgens hem begon dit de oorlog al in augustus 1939 met het Russisch-Japanse conflict op de grens van Mongolië en Mantsjoerije. De Russische invasie van hetzelfde gebied en Noord-China in augustus 1945 kiest hij als nieuw punt om het einde van de oorlog te markeren.

Beevor’s vorige publicaties werden geprezen om de levendige schrijfstijl, waardoor de boeken werden gelezen door een groot publiek. Of dit voor ‘De Tweede Wereldoorlog’ ook zo zal zijn, zal moeten blijken. Een belangrijk struikelblok zou hier namelijk de diepgang kunnen zijn, afhankelijk van de voorkennis van de lezer. Enerzijds zullen zij die reeds een grote kennis vergaard hebben over een specifiek onderwerp, weinig nieuwe informatie ontdekken. Voor wie zich bijvoorbeeld al langere tijd verdiept heeft in de rassenleer van de nationaalsocialisten, zal het hoofdstuk ‘Rassenkrieg’ van dertien bladzijden te weinig diepgang kennen. Anderzijds is het voor Beevor alleen mogelijk geweest om dergelijke onderwerpen in een enkel hoofdstuk te beschrijven door uit te gaan van een zekere basiskennis bij zijn lezers. Zo worden de beginselen van de nationaalsocialistische rassenleer als bekend verondersteld en niet meer uiteengezet. Een ander voorbeeld is een in hetzelfde hoofdstuk door elkaar lopende beschrijving van de omsingeling van het Duitse Zesde Leger in Stalingrad en Operatie Torch, de geallieerde invasie van Frans Noord-Afrika. Zonder een zekere mate van voorkennis kan dit als verwarrend worden ervaren. Dit maakt het boek daardoor ongeschikt voor hen die nog geen al te grote kennis van de Tweede Wereldoorlog bezitten.

Is Beevor er al met al in geslaagd een bevredigend en zich onderscheidend overzichtswerk te schrijven? Dit laatste absoluut, gezien zijn stellingname over het begin- en eindpunt van de oorlog. Maar het is lastiger om te zeggen of hij een bevredigend overzichtswerk heeft geschreven. De nadruk ligt toch vooral op het militaire aspect van de oorlog en minder op de politieke en maatschappelijke kant, wat logisch is gezien de achtergrond van de auteur. Maar voor het grootste gedeelte hangt dit toch af van de lezer. ‘De Tweede Wereldoorlog’ is namelijk wel degelijk een overzichtswerk, maar wel voor gevorderden. Voor hen is het boek heel geschikt om de kennis weer eens op te halen en gaten in die kennis op te vullen.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
28-04-2013
Laatst gewijzigd:
29-04-2013

Afbeeldingen

Gerelateerd aan

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 25 januari 2020

Truman, Harry

"Een simpele, vaderlandslievende man, tot in het diepst van zijn hart overtuigd van het Amerikaanse gelijk", zo omschrijft de Nederlandse historicus en Amerikadeskundige Maarten van Rossem de drieëndertigste president van de Verenigde Staten. Dat Harry S. Truman het hoogste ambt van Amerika bekleedde, was nooit zijn droom geweest. Hij was maar een eenvoudige jongen uit de staat Missouri, zonder academische opleiding, zonder eigen kapitaal en zonder ervaring met het geopolitieke machtsspel. Toen zittend president Franklin Roosevelt echter op 12 april 1945 overleed, was Truman als vicepresident automatisch zijn opvolger. Het was aan hem om de Tweede Wereldoorlog aan twee fronten succesvol te beëindigen.

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 20 oktober 2019

Model, Walter

Walter Model was gedurende de Tweede Wereldoorlog één van Adolf Hitlers favoriete generaals. Meerdere keren wist hij een dreigende militaire nederlaag aan het Oostfront te voorkomen. Ook voerde hij het bevel over de Duitse troepen die korte metten maakten met de Britse parachutisten tijdens de Slag om Arnhem, onderdeel van operatie Market Garden. Wie was deze generaal, die onder zijn soldaten populair was, maar die slecht kon opschieten met zijn collega-generaals en stafofficieren?

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 28 januari 2019

Jodl, Alfred

"Er zijn geen verzachtende omstandigheden. Deelname aan misdaden als deze worden van geen enkele soldaat ooit verwacht en hij kan zich nu niet verschuilen achter de mythische eis van militaire gehoorzaamheid tot elke prijs als excuus voor het begaan van deze misdaden."[note]Internationaal Militair Tribunaal, vonnis Jodl, 1946[/note]

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 26 september 2018

Keitel, Wilhelm

"Dit zwakke en gewillige werktuig leverde het leger, het instrument van de agressie, aan de partij uit en leidde het bij zijn misdadige handelingen."

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 23 maart 2018

Bazooka

"Ik liep langs die schroothoop en daar lag een buis die … precies dezelfde grote had als de granaat die we aan het omvormen waren tot een raket. Ik zei: Dat is het antwoord! Leg de buis op de schouder van een soldaat met de raket erin en daar gaat hij", aldus Edward Uhl, de uitvinder van de bazooka. Een van de meest originele wapens ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een van de eerste effectieve antitankwapens die kon worden ingezet door de infanterie. Het was ook het eerste draagbare wapen dat gebruik maakte van rakettechnologie.

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 30 oktober 2015

Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki

Maandag 6 augustus 1945 begon mooi en zonnig in Hiroshima. De stad verging het tot dan toe vrij goed. Net als in geheel Japan kampte de stad weliswaar met een gebrek aan grond- en voedingsstoffen, maar over het algemeen waren de mensen nog best tevreden. Hiroshima was tot dan toe nog gespaard voor grootschalige Amerikaanse luchtaanvallen, waar de andere steden in Japan zo veel van te lijden hadden, maar daar zou snel verandering in komen.

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 14 december 2014

Bormann, Martin

Martin Bormann, de schaduwman

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 17 maart 2014

Bader, Douglas

"Don't listen to anyone who tells you that you can't do this or that. That's nonsense. Make up your mind, you'll never use crutches or a stick, then have a go at everything. Go to school, join in all the games you can. Go anywhere you want to. But never, never let them persuade you that things are too difficult or impossible."

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 6 november 2013

Montgomery, Bernard

Field Marshal Bernard Montgomery is niet onomstreden. Aan de ene kant was hij degene die eind 1942 het Duitse Afrikakorps versloeg en zo het geschonden Britse blazoen weer wat kleur gaf. Ook was hij altijd zeer begaan met het lot van zijn soldaten. Aan de andere kant stond hij bekend als egocentrisch, tactloos en beledigend, vooral tegenover de Amerikanen. Ook was hij de bedenker van de desastreus verlopen operatie Market Garden. Walter Bedell-Smith, de stafchef van Dwight Eisenhower gedurende de oorlog, zei tegen hem: "You may be great to serve under, but you sure are hell to serve over."

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 14 oktober 2013

Leclerc, Jacques-Philippe

Jacques-Philippe Leclerc wist in de meidagen van 1940 te ontsnappen uit Duitse krijgsgevangenschap. Hij sloot zich aan bij de Vrije Fransen van Charles de Gaulle en bevrijde in augustus 1944 Parijs. Hiermee werd hij een van de bekendste Franse generaals uit de tweede Wereldoorlog.

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 30 juli 2013

Canaris, Wilhelm

Wilhelm Canaris is een van de opvallendste figuren uit het Derde Rijk. Als leider van de Duitse militaire contraspionagedienst (Abwehr) leverde hij een grote bijdrage aan de successen van de Duitse strijdkrachten, vooral aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij was echter ook een van de eerste hoge militairen die het gevaar van het nationaalsocialisme zag en hij was betrokken bij verschillende pogingen tot een staatsgreep tegen het regime van Adolf Hitler. Dit artikel is een biografie over deze persoon, die twee totaal verschillende kanten had en die men met recht een geboren spion mag noemen.

 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 26 februari 2013

Gaulle, Charles de

Hij was één van de weinige Franse militairen die na de capitulatie van Frankrijk de moed niet opgaf. Hij besloot aanvankelijk met slechts een paar volgelingen de strijd voort te zetten vanuit Engeland. Hij kreeg later echter meer steun en als leider van de Vrije Fransen wist hij het koloniale rijk te bevrijden van het Vichy-regime en positioneerde hij Frankrijk als één van de grote(re) geallieerde mogendheden.