De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

De dag van de Liberator

Titel:
De dag van de Liberator
ISBN10:
9033001535
Schrijver:
Veer, Jan J. van der
Aantal pagina's:
317
Uitgever:
Friese Pers
Plaats van uitgifte:
Leeuwarden
Jaar van uitgifte:
1980
Beschrijving:
Jan J. van der Veer (1926) beleefde de strijd in de lucht, die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven zijn geboortestreek, de Zuidwesthoek van Friesland, met grote felheid werd uitgevochten, van zeer nabij. Hierover vertelde hij uitvoerig in zijn succesboek "De Luchtoorlog boven Zuidwest-Friesland 1940-1945", waarvan de eerste druk verscheen in 1970 en dat hem meteen een prima reputatie als oorlogsluchtvaartspecialist bezorgde. Zijn aktiviteiten begonnen al in 1941, toen hij zijn notities over eerste vliegtuigcrashes maakte en daarin bijzonderheden vastlegde, die voor latere publikaties zeer belangrijk zouden zijn. Dit boek is een volkomen waarheidsgetrouwe geschiedenis van een vliegtuig, een bemanning, een Bombardment Group en een daglichtaanval op Duitsland en als zodanig een unieke documentaire.