De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

OGS Gedenkboek 37 - Duitsland

Titel:
OGS Gedenkboek 37 - Duitsland
Uitgever:
Oorlogsgravenstichting
Beschrijving:
765 namen van overige in Duitsland omgekomen landgenoten, zonder aanwijsbare laatste rustplaats.