De argeloze jaren

Titel: De argeloze jaren
Subtitel: De verborgen verhalen van mijn schooltijd aan het Zaanlands Lyceum
Schrijver: Ton Oosterhuis
Uitgever: Elikser
Uitgebracht: 2014
Pagina's: 160
ISBN: 9789089546241
Omschrijving:

Ton Oosterhuis, geboren te Enschede in 1925 en tegenwoordig wonende in Rhoon, studeerde geschiedenis en sociologie. Hij was jarenlang werkzaam in de journalistiek. Hij behandelt in zijn boek het wel en wee van leerlingen en docenten uit de tijd, met name in de oorlogstijd 1940-1945, dat hij zelf op het Zaanlands Lyceum in Zaandam zat.

Diverse door hem beschreven leerlingen waren klasgenoten. Van meerdere van de genoemde docenten kreeg hij zelf les. Hij beschrijft ook leerlingen en docenten die niet bij hem in de klas zaten of waarvan hij geen les kreeg. Bekende namen, zoals onder meer Marcus Bakker, politicus bij de CPN, passeren hierbij de revue. Hij put daarbij uit zijn herinneringen en documentatie. Door de (lokale) bekendheid die diverse beschrevenen in de loop der jaren kregen, waaronder bijvoorbeeld ook Harry Fields (de schrijver boek "Turbulente Tijden"), is het boek mede heel aansprekend geworden. Je kunt je gemakkelijk inleven in de personen, omdat je al eerder van ze gehoord hebt.

Na de oorlog vernam de auteur meerdere details en wetenswaardigheden, die hij tot ťťn verhaal heeft gemaakt met zijn eigen herinneringen. Veel was nog niet bekend voor de buitenwereld. De subtitel van het boek is daarom ook: "De verborgen verhalen van mijn schooltijd aan het Zaanlands Lyceum". Beschreven worden diverse voorvallen die leerlingen en docenten van zijn school in de oorlog meemaakten. Hij maakte die zelf mee ook mee, of hoorde daar later van. Hij vulde zijn eigen herinneringen vervolgens aan met documentatie en verhalen van anderen.

Een voorbeeld hiervan is een verhaal over zijn voormalige Joodse docent natuurkunde, Willem Elte. De schrijver ondervindt dat Elte wordt ontslagen omdat hij Joods is. Hij maakt dan zijn verhaal compleet door briefwisselingen woordelijk aan te halen en Elte (en diens familie) te volgen tot de dood van Elte in 1983.

Het grootste gedeelte van het boek gaat over mensen die hij zelf daadwerkelijk heeft gekend of nog kent. Een gedeelte gaat over leerlingen en docenten die wel op de school waren tijdens zijn schooltijd, maar die hij niet persoonlijk kende. Je merkt als lezer, dat de teksten over de personen die de schrijver persoonlijk kende, meeslepender zijn geschreven dan over personen die hij niet zelf gekend heeft. Voor wat betreft de geschiedschrijving maakt dat echter niet uit. Het maakt het verhaal helemaal rond.

De auteur geeft in zijn boek ruiterlijk toe, dat hij wat teksten van anderen heeft overgenomen. Deze teksten vullen zijn verhaal goed aan. Mogelijk had hij deze informatie echter in zijn eigen woorden beter aan de lezer kunnen overbrengen.

Als lezer merk je dat gedurende zijn schooltijd in die jaren het "normale" leven ook gewoon door ging. Hij was dus niet alleen maar met zijn gedachten bij de oorlog. Daarom zijn het natuurlijk ook "De argeloze jaren". Er bestond zeker nog tijd om een redelijk leven te leiden, ook al was het oorlog. Zo vonden spel, sport, studie, vriendschap etc. gewoon doorgang. Zelf is de schrijver zich ervan bewust, dat er in die tijd veel zomaar langs hem heen is gegaan. Hij was natuurlijk ook nog maar een kind en vanzelfsprekend zeer druk met zijn eigen bestaan.

Het boek leest heel gemakkelijk. De schrijver heeft het op een heel persoonlijke en aangrijpende wijze geschreven en hij voert je mee naar de beleving, zoals die in die tijd was. Mensen van zijn school, uit zijn directe woonomgeving. Heel herkenbaar en gevoelig. Met name voor mensen uit de omgeving Zaandam zal het boek nog aangrijpender zijn. Meerdere genoemde personen of hun nabestaanden wonen daar tegenwoordig namelijk nog steeds. Kortom een mooi en fijn leesbaar boek, dat je meeneemt naar die tijd.

Beoordeling: Goed

Informatie

Artikel door:
Anneke Moerenhout
Geplaatst op:
15-11-2014

Afbeeldingen