Bombers over sand and snow

Titel: Bombers over sand and snow
Auteur: Alun Granfield
Uitgever: Pen & Sword Books
Uitgebracht: 2011
ISBN: 9781848845282
Pagina's: 384
Omschrijving:

Het verhaal van de geallieerde bommenwerpers die opereerden in het gebied rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten is altijd overschaduwd door dat van hun tegenhangers in het Verenigd Koninkrijk, Bomber Command. Hoewel beide strijdmachten grotendeels dezelfde taak hadden, was Bomber Command altijd ongeveer tien maal groter van omvang en had het de beste en nieuwste vliegtuigen tot haar beschikking. De achtergestelde squadrons in het Middellandse Zee gebied en het Midden-Oosten (No.205 Group) moesten verouderde vliegtuigen gebruiken en omgaan met het klimaat aldaar. Om die reden speelde Bomber Command een veel prominentere, maar ook controversiŽlere, rol in de Tweede Wereldoorlog. Dit is terug te zien in het aantal boeken dat over beide strijdmachten geschreven is. Delen van het verhaal van No.205 Group zijn verteld in andere boeken, maar er is tot op heden geen standaardwerk over de Group beschikbaar. Alun Granfield probeert dit gat te vullen met zijn boek 'Bombers over sand and snow'.

Alun Granfield is afgestudeerd als Doctor of Philosophy en was dertig jaar werkzaam in het veld van de sociale wetenschappen. Daarnaast heeft hij altijd een passie gehad voor militaire luchtvaart. Na zijn pensioen had hij de tijd om onderzoek te doen naar No.205 Group. In meer dan tien jaar heeft hij een omvangrijk archief met betrekking tot No.205 Group opgebouwd, met de intentie om hier uiteindelijk een boek over te schrijven.

Na een korte introductie beschrijft Granfield de luchtoorlog in het gebied rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten, welke van juni 1940 tot april 1945 duurde. Hij heeft zijn verhaal ingedeeld in elf hoofdstukken. Elk hoofdstuk omvat een periode van enkele maanden en hierin geeft de schrijver een overzicht van de grondgevechten waarin de Groep een belangrijke rol speelde, alsmede een beschrijving van de operaties die werden uitgevoerd door de bemanningen van No.205 Group. Het boek bevat een grote hoeveelheid statistieken over de operaties, wat een uitvoerig onderzoek vergde. Zeker wanneer de lezer zich bedenkt dat de officiŽle bronnen niet altijd even nauwkeurig waren als die van Bomber Command. Dit vanwege de lastige omstandigheden waarin de squadrons moesten functioneren. Ze opereerden meestal vanaf Advanced Landing Grounds (LG's) die midden in de woestijn waren aangelegd. Het personeel leefde in tenten en de squadrons werden regelmatig verplaatst. Een situatie die zich niet laat vergelijken met de vaste en goed georganiseerde vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk.

Granfield's beschrijving van de uitgevoerde operaties omvatten elke missie die gevlogen werd tussen juni 1940 en april 1945. Dit resulteert in een beknopt overzicht van elke operatie waarbij het aantal vliegtuigen, het doel, de resultaten van de aanval en de verliezen worden genoemd. De meeste van deze beschrijvingen omvatten niet meer dan een halve pagina. Voor degenen die op zoek zijn naar een uitvoerige beschrijving van een aanval of een neergestort vliegtuig bevat dit boek niet genoeg details. Het was het doel van Granfield om een veelomvattende en leesbare samenvatting van de operaties van No.205 Group te schrijven.

Het boek bevat ook vier bijlagen, waarvan met name de derde interessant is. Dit is een overzicht van alle squadrons die in het gebied rond de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten actief waren. Dit overzicht omvat een beschrijving van de oorlogshandelingen van elk squadron en een tabel met daarin het aantal uitgevoerde operaties. Dit laatste is gespecificeerd per jaar en per type vliegtuig. De laatste bijlage omvat een vijftal kaarten waarop de vliegvelden en LG's aangegeven staan. Dit is een zeer waardevolle toevoeging aangezien de LG's zich in de woestijn bevonden en daarom alleen genummerd waren. Maar ook omdat veel lezers mogelijk niet een dergelijk gedetailleerde kennis hebben van de topografie van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Helaas bevat het boek geen kaart waar ook de aanvalsdoelen op staan vermeld.

Tot op heden was er geen standaardwerk over No.205 Group beschikbaar, maar met dit uitvoerig onderzochte en informatieve verslag van de luchtoorlog in het Middellandse Zee gebied en het Midden-Oosten heeft Granfield dit gat opgevuld. Echter, wanneer men op zoek is naar een uitvoerige beschrijving van een enkele aanval is dit boek niet gedetailleerd genoeg en dus niet geschikt. Het is een veelomvattende en leesbare samenvatting van de operaties van No.205 Group en kan daarom gezien worden als de best beschikbare beschrijving van de operaties van de Group.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
08-01-2015
Laatst gewijzigd:
12-01-2015

Afbeeldingen