TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Allgemeine-SS

Titel:
Allgemeine-SS
Subtitel:
The Commanders, Units and Leaders of the General SS
ISBN13:
9780764301452
Schrijver:
Yerger, M.
Uitgever:
Schiffer
Plaats van uitgifte:
Atglen
Jaar van uitgifte:
1997

Gerelateerd aan

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 22 september 2005

Glücks, Richard

Voorgeschiedenis van zijn carrière Richard Glücks werd op 22 april 1889 geboren in het plaatsje Odenkirchen in de Duitse provincie Rheinland. Nadat hij zijn opleiding aan het stedelijk gymnasium in Düsseldorf had afgerond, werkte hij als leerling in de brandverzekeringsfirma van zijn ouders. In 1909 was hij vrijwilliger in een Feldartillerie-Regiment. Voor het aanbreken van de Eerste Wereldoorlog verbleef hij vanaf 1913 in Engeland en een jaar later vertrok hij als handelaar voor zeven maanden naar Argentinië. Toen de oorlog uitbrak voer hij in januari 1915, met Zwitserse papieren, als matroos op een Noors schip terug naar zijn moederland.  Hier meldde hij zich meteen aan voor actieve dienst in het leger. Gedurende de oorlog werd hij als officier gedecoreerd met het Eisernen Kreuz I en II. Na de oorlog was hij van 1920 tot 1924 ingedeeld binnen de vredescommissie van de Duitse landmacht, waar hij functioneerde als verbindingsofficier binnen de intergeallieerde commissie voor de controle van de militaire sterkte. Vervolgens was hij staflid binnen de 6.Preussische Division. Spoedig werd Glücks lid van het Freikorps "Lichtschlag", actief in het Ruhrgebied, dat gevormd was op 14 december 1918.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 30 mei 2005

Pohl, Oswald

Op 30 juni 1892 werd Oswald Pohl geboren in Duisburg-Ruhrort (Duitsland) als het vijfde kind van de smid Hermann Otto Emil Pohl en zijn vrouw Auguste Pohl-Seifert. Van 1898 tot 1904 zat hij op de Volksschule (lagere school) in Duisburg-Laar. Vervolgens volgde hij zeven jaar lang onderwijs aan het Realgymnasium in Duisburg-Hamborn. Hij was volgens eigen zeggen een vrij goede leerling en behaalde zijn diploma op twintigjarige leeftijd. Vervolgens begon hij op 1 april 1912 een carrière binnen de Duitse marine. Zijn opleiding vond onder andere plaats in Wilhelmshaven en Kiel en op de Grote Oceaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij ingekwartierd aan de Vlaamse kust en voer hij enige tijd op de Baltische Zee.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 30 mei 2005

Kaltenbrunner, Ernst

Het leven van Ernst Kaltenbrunner begon op 4 oktober 1903 in Ried im Innkreis (Oostenrijk), vlakbij Hitlers geboorteplaats Braunau. Hij was de zoon van de advocaat Hugo Kaltenbrunner en zijn vrouw Therese Kaltenbrunner-Udwardy. Vader en moeder Kaltenbrunner waren antikerkelijk en voorstanders van de aansluiting van Oostenrijk binnen Groot-Duitsland. In 1918 verhuisde Ernst Kaltenbrunner naar een pension in Linz. In deze stad volgde hij onderwijs aan het Realgymnasium en leerde hij Adolf Eichmann, één van zijn latere medewerkers, kennen. Nadat hij zijn opleiding aan het Realgymnasium afgerond had, begon hij korte tijd aan een opleiding scheikunde aan de Technische Hochschule in Graz. Hij rondde deze opleiding niet af, maar stapte over naar een studie rechten die hij in 1926 met succes afrondde. Tijdens zijn rechtenstudie voorzag hij als kolensjouwer in zijn levensonderhoud.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 17 april 2005

Leiders Reichsführung-SS

In het onderstaande overzicht zijn de leiders van de twaalf hoofdbureaus binnen de Reichsführung-SS opgenomen. Aangezien de bezetting van deze hoogste posities binnen de Schutzstaffel (SS) aan veranderingen onderhevig was, geeft dit overzicht slechts een tijdsopname. Rond 1943 was de Reichsführung-SS samengesteld uit deze leiders. De totale periode dat deze leiders hun functie bekleedden is tevens opgenomen in dit overzicht. Het merendeel van deze leiders bekleedden deze functie tot het einde van de oorlog. Alleen Kurt Daluege, de chef van het Hauptamt Ordnungspolizei werd na zeven dienstjaren op 31 augustus 1943 opgevolgd door Alfred Wünnenberg.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 17 april 2005

Höhere SS und Polizeiführer

De Höhere SS und Polizeiführer (HSSPF) en de daaraan ondergeschikte SS und Polizeiführer (SSPF) waren de meest machtige en gevreesde posten binnen de SS. In Italië en Oekrainië was de functie van Höchste SS und Polizeiführer (HöSSPF) een nog hogere positie. De functie van HSSPF werd ingevoerd op 13 november 1937 om de SS en de politie met elkaar te verbinden en verenigen. De mannen in deze functies waren direct ondergeschikt aan Himmler en hadden de supervisie over de veiligheid en het politiewezen binnen het Rijk. Geregeld hadden de HSSPF's ook de leiding over een Oberabschnitt van de Allgemeine-SS, waar hun werkgebied gelijk aan was. Na de inval van Polen werden HSSPF's ook aangesteld in bezette gebieden. Vanwege de geografische grootte van het gebied werd de functie van SSPF specifiek opgericht voor bezet gebied in Polen en Rusland, om taken van de HSSPF te verlichten.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 17 april 2005

Allgemeine-SS

Net als de SA was de SS ontstaan als semi-professionele organisatie. De mannen die zich in 1923 bij de Stoßtrupp Adolf Hitler en in 1925 bij de SS aansloten deden dit op vrijwillige basis vanuit hun politieke overtuiging. In de loop van de jaren groeide de SS echter uit tot een organisatie waarbinnen diverse professionele organisaties werden opgenomen. De SS werd een organisatie waarbinnen een grote hoeveelheid mensen full-time werkten als ambtenaar of militair. De Allgemeine-SS vormde de ruggengraat van de organisatie en vanuit deze oorspronkelijke kern ontwikkelden zich onderdelen als de Sicherheitsdienst, de Waffen-SS en de Totenkopfverbände.

 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 17 april 2005

Organisatie Reichsführung-SS

Op het hoogtepunt van haar macht werd de Schutzstaffel (SS) geleid vanuit twaalf zogenaamde SS-Hauptämter (SS-hoofdbureaus), die gezamenlijk de Reichsführung-SS (rijksleiding van de SS) vormden. Deze hoofdbureaus waren ingedeeld in Amtsgruppen en Ämter die verder werden ingedeeld in ondergeschikte bureaus. De basis voor het uit twaalf bureaus bestaande bestuursorgaan van de SS kwam voort uit de organisatiestructuur van de Sturmabteilung (SA), waar de SS tot de ‘Nacht van de Lange Messen’ in juni 1934 deel van uitmaakte. De leiding van de SA voerde formeel het commando over de SS, maar zorgde ook voor de rekrutering van manschappen uit de SA voor de SS. De SS viel toen direct onder de Oberste SA Führung, het commandocentrum van de SA onder leiding van de Oberste SA-Führer. Van 1926 tot 1930 werd deze functie vervuld door de ex-Freikorpsleider Felix Pfeffer von Salomon. In 1930 werd de functie van Oberste SA-Führer veranderd in Chef des Stabs. Voormalig Reichswehr-officier en persoonlijke vriend van Adolf Hitler, Ernst Röhm, vervulde deze functie van 1931 tot 1934. Zowel Von Salomon als Röhm creëerden een organisatiestructuur die als grondslag diende voor de uiteindelijke structuur van de SS.

Gerelateerde personen

Wolff, Karl Friedrich Otto* 13 mei 1900
† 17 juli 1984

meer