TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

De dood van Hitler

Titel: De dood van Hitler - Leven, einde en postume legendevorming
Schrijver: Maarten-Jan Dongelmans en Renťe in Ďt Veld
Uitgever: WalburgPers
Uitgebracht: 2018
Pagina's: 142
ISBN: 9789462493148
Omschrijving:

De dood van Adolf Hitler spreekt velen tot de verbeelding. De omstandigheden rondom zijn dood zijn niet volledig opgehelderd en dat biedt tot de dag van vandaag ruimte voor speculatie. Zelfs heden ten dage treffen we over de dood van Hitler en wat men met zijn stoffelijke resten heeft gedaan, geen enkele reportage in de media aan die niet is doorspekt met grote fouten.

Populaire tv-programmaís als "Hunting Hitlerí maken gebruik van de ruimte die de onduidelijkheden rondom de dood van Hitler bieden. In het boek "De dood van Hitler" wordt getracht door een combinatie van de gebruikelijke bronnen en literatuur met nieuwere gegevens meer zicht te krijgen op wat er in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.

Hitlers einde is niet los te koppelen van zijn persoon en zijn opkomst. Het boek geeft op zeer toegankelijke wijze een beeld van Hitler vanaf zijn geboorte tot vťr na zijn dood. Ook is er een rol voor zijn directe omgeving; Eva Braun, Albert Speer, Joseph Goebbels en de altijd aanwezige, doortrapte opportunist Martin Bormann. Het boek begint met de prilste jeugd van de hoofdpersoon en geeft ook aandacht aan de lichamelijke en geestelijke conditie van Hitler. Vooral de laatste weken voor zijn dood worden door de schrijvers onder de loep genomen. De sfeer in de ondergrondse bunker van Hitler wordt door de schrijvers op beklemmende wijze beschreven. Het einde van Hitler valt ook lastig te begrijpen wanneer er geen duidelijk beeld is van de laatste weken in de FŁhrerbunker, omsingeld door de steeds verder oprukkende Russen, die alles op hun weg vernietigen en de spanningen bij de bewoners van de bunker.

Het boek beschrijft wat er hoogstwaarschijnlijk in die laatste dagen en uren van Hitler is gebeurd. Ook proberen de schrijvers antwoorden te vinden op diverse vragen betreffende de feiten en omstandigheden rondom wat gebeurde met de lichamen van Hitler en Eva Braun. Hierin wordt de elementaire rol van de Russen verder onder de loep genomen. De houding van de Sovjetautoriteiten wordt hoofdzakelijk bepaald door politieke berekening en de verregaande paranoia waardoor dit regime altijd is gekenmerkt. Zelfs in het Rusland van Poetin heeft het geheimzinnige en inconsistente gedrag ten aanzien van Hitlers dood en stoffelijke resten niet in geringe mate bijgedragen aan de onzekerheid en legendevorming.

Uiteindelijk ontrafelen de schrijvers de belangrijkste vraagstukken en krijgt de lezer een helder beeld over de feitelijkheden rondom de dood van Hitler.

Conclusie:

Vele, vaak dikke, boeken zijn reeds verschenen over Hitler. Natuurlijk, er is ook heel veel te vertellen over het leven en de dood van Hitler. Maar de schrijvers van dit boek tonen aan dat met grondig onderzoek niet veel paginaís nodig zijn om een compleet verhaal te vertellen.

Voor diegenen die ťcht willen weten wat er is gebeurd in de FŁhrerbunker in die laatste dagen van het Derde Rijk en wat er precies is gebeurd rondom en nŠ de zelfmoord van Hitler geeft het boek "De dood van Hitler: Leven, einde en postume legendevorming" een antwoord op alle vragen.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
John Smeets
Geplaatst op:
21-10-2018
Feedback?
Stuur het in!

Afbeeldingen