6th SS Mountain Division Nord at war 1941-1945

Titel:6th SS Mountain Division Nord at war 1941 – 1945 - Rare photographs from wartime archives
Schrijver:Baxter, I.
Uitgever:Pen & Sword
Uitgebracht:2018
Pagina's:136
Taal:Engels
ISBN:9781526721389
Omschrijving:

De titel geeft meteen de inhoud weg; in tegenstelling tot andere boeken gaat het hier niet om een geschiedenis of een collectie verhalen, maar om een collectie foto’s. Ian Baxter heeft verschillende hiervan verzameld en als boek uitgebracht. De nadruk ligt niet op de tekst, maar op de afbeeldingen. Aan de hand daarvan volgt de lezer de 6. SS-Gebirgs-Division Nord, een eenheid van de Waffen-SS die onder andere in het Hoge Noorden tegen de Sovjet-Unie gevochten heeft en uiteindelijk in de strijd tegen de Amerikanen aan het westfront werd vernietigd.

Het doel van het boek is niet om een historie van de SS-divisie weer te geven, maar om dus een collectie foto’s bekend te maken. Hierin is de auteur geslaagd. In 112 pagina’s worden allerlei foto’s getoond van de SS-eenheid waarbij allerlei aspecten aan bod komen. Foto’s van troepen tijdens gevechten, in rust, tijdens het marcheren, en vooral veel foto’s in de sneeuw. Portretten, landschappen, scherpe en onscherpe foto’s passeren de revue. Interessant is dat er ook minder bekende aspecten van de oorlog, zoals de voedselvoorziening, behandeld worden. Er zijn echter weinig foto’s van voertuigen, maar dit kan ook samenhangen met het gebied waarin de SS-divisie vocht. In totaal zijn er vier hoofdstukken en vijf appendices.

Zoals hierboven genoemd, komen er verschillende foto’s aan bod die een andere kant van oorlogvoering belichten. SS’ers worden met boten meren overgezet, omdat dit sneller is dan er omheen marcheren. Andere foto’s tonen soldaten tijdens een skipatrouille of het maken van bruggen. Het is prijzenswaardig dat zoveel facetten van de oorlogvoering van deze divisie aan bod komen. In de appendices komen de rangen van de SS en de Britse equivalenten aan bod, zodat de lezer deze kan vergelijken.

Dat gezegd hebbende, bevat dit boek enkele gemiste kansen en onduidelijkheden. Een gemiste kans is het ontbreken van een notenapparaat, dat het boek meer geloofwaardigheid had kunnen geven. Het is onduidelijk waar Baxter zich op gebaseerd heeft in de inleidingen van de verschillende hoofdstukken. Hoe hij aan zijn informatie komt is niet te achterhalen en het ontbreek aan onderbouwing bij geromantiseerde uitspraken als deze: "Surprisingly, even in the rank and file of this mixed SS division, morale remained high. They needed no propaganda to urge them on and knew that they were fighting now to defend their homes and loved ones. All that what was left to them was their skill and courage. Everything else, guns, planes and armoured vehicles, had already been sacrificed." Het boek is in ieder geval niet erg kritisch op de SS’ers. Zo worden eigen verliezen niet vermeld, maar wel die van de vijand.

Het is jammer dat er niks over het selectieproces van de foto's is vermeld: waarom is juist voor deze foto's gekozen, wat waren de afwegingen om deze te plaatsen? Daarnaast ontbreekt uitleg over waar de foto’s vandaan komen en hoe de achtergronden ervan gecontroleerd zijn. Zo zijn er bepaalde foto’s waarbij getwijfeld kan worden aan het onderschrift. Een uitleg over hoe de auteur te werk is gegaan zou een welkome verdieping zijn geweest. Nu moeten we er maar op vertrouwen dat zijn informatie en werkwijze correct is.

Welke bronnen Baxter gebruikt, is niet bekend, maar de volgende zin uit zijn boek is wat dat betreft opvallend: "The Finnish Army in 1944 was much as it had been in 1941 – well trained and led but lacking sufficient modern equipment and relying heavily on German weaponry." In het boek "The armed forces of World War II: Uniforms, insignia and organisation" van Andrew Mollo komt bijna exact dezelfde zin voor bij zijn beschrijving van het Finse leger: "The Army of 1944 was much as it had been in 1941 – well-trained and led but lacking in sufficient modern equipment." Of Baxter het boek van Mollo gelezen heeft is niet bekend, maar de zinnen komen bijna letterlijk overeen.

Baxters conclusie in het einde van zijn boek is ook te simpel: "Had the Germans not underestimated Russia in 1941, and prepared for a winter war much earlier, then troops would have undoubtedly held the front lines with more success." Om een enkele factor aan te wijzen voor het verloop van de strijd is te kort door de bocht, aangezien de geschiedenis ingewikkelder is dan hier wordt weergegeven.

Al met al wegen de gemiste kansen en onduidelijkheden zwaar bij het beoordelen van dit boek. Een aanwinst voor de bestaande literatuur is het daarom niet, maar dat is ook niet per se de taak van een fotoboek als dit. De afbeeldingen geven een divers beeld weer en zijn interessant voor wie bekend is met deze eenheid. Belangrijk is in ieder geval om te beseffen dat de geschiedenis genuanceerder en complexer is dan in deze publicatie wordt weergegeven.

Beoordeling: (Redelijk)

Informatie

Artikel door:
Samuel de Korte
Geplaatst op:
02-02-2019

Afbeeldingen