TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Hitler en de Belgen

Titel:Hitler en de Belgen
Schrijver:Cornelis, B.
Uitgever:Standaard Uitgeverij
Uitgebracht:2020
Pagina's:384
ISBN:9789002268632
Omschrijving:

Dit boek van uitgeverij Davidsfonds probeert de lezer duidelijk te maken welke relatie Adolf Hitler had met BelgiŽ. Hitler en BelgiŽ zijn reeds vanaf de Eerste Wereldoorlog met elkaar verbonden. Tijdens deze Eerste Wereldoorlog was het regiment waarin Hitler vocht betrokken bij de gevechten tegen het Britse Worcester Regiment bij het kasteel van Geluveld. Deze slag kennen we als de Eerste Slag om Ieper of de Slag om Langemarck en zou de enige veldslag zijn geweest waar Hitler effectief gevochten heeft. Nadien was Adolf Hitler koerier en na de Slag om Wijtschate had hij zich verdienstelijk gemaakt door het leven te redden van luitenant-kolonel Philipp Engelhardt tijdens een aanval in het Bayernwald.

De Tweede Wereldoorlog brengt Hitler opnieuw in BelgiŽ en dat is niet zomaar toevallig. Voor Hitler zal dit een soort tweede thuis zijn. In het begin bracht hij een bezoek aan Geluveld waar hij als Duitse soldaat gelegerd was gedurende de Eerste Wereldoorlog. Naast zijn bezettingsstrategie en later de uitval in de Ardennen, bekend als het Ardennenoffensief, had Hitler wel degelijk politieke plannen met BelgiŽ. De Flamenpolitik, het toekennen van meer rechten aan de Vlaamse dan aan de Waalse bevolking, komt uitgebreid aan bod. Ook de rol van Lťon Degrelle, de Waalse Rex-leider, blijft niet onbesproken in dit boek. De schrijver toont de tegenstellingen aan met de plannen van Hitler, die de Vlamingen wilde bevoordelen door onder andere een onbezet Vlaams stuk grondgebied aan te wijzen, conform het Vichy-regime.

Hoofdthema van het boek is echter de diepere inkijk in de koningskwestie, die zijn oorsprong vond in de gesprekken tussen koning Leopold III en Hitler. Leopld III bracht een bezoek aan Hitler op 19 november 1940 op de Obersalzberg te Berchtesgaden en probeerde een vrij stuk grondgebied te verkrijgen, vergelijkbaar met Vichy-Frankrijk. Dit alles resulteerde in een politiek gevoelig thema. Ook de Belgische bevolking begon zich te keren tegen haar koning. Deze koningskwestie eindigde in 1951 met het aftreden van koning Leopold. Zelfs heden ten dage blijft dit een gevoelig onderwerp in de Belgische geschiedenis.

Bert Cornelis is geboren in 1960 en historicus aan de KU Leuven. In een eerdere loopbaan was hij politiek journalist. Voor dit boek kruipt hij in de huid van Hitler, maar ook in die van de Belgische bevolking, zonder hierbij zijn eigen politieke voorkeur naar voren te brengen. Dit zorgt ervoor dat gebeurtenissen zowel door de ogen van de leiders van het Hitlerregime als die van de Belgische bevolking worden bekeken. De schrijver maakt duidelijk dat niet alles zomaar zwart-wit bekeken kan worden.

Cornelis slaagt er in om alles zo correct mogelijk naar voor te brengen omdat er flink wat onderzoek aan voorafging. De vele voetnoten Ė die je niet per se allemaal hoeft te lezen Ė geven je voldoende achtergrondinformatie bij het verhaal. De verhalen zijn gebaseerd op getuigenissen van betrokkenen alsook op verklaringen van Hitler. Hierbij komen amper nieuwe gebeurtenissen of ontdekkingen naar boven. Er is echter wel volop diepgang in de informatie. Op geen enkel ogenblik kun je de auteur betrappen op het politiek gekleurd weergeven van de geschiedenis. Het boek bevat op het einde foto's, die mijn inziens beter tot hun recht waren gekomen indien ze bij de desbetreffende passages waren opgenomen. Dit zou het boek naar een hoger punt brengen dan waar het nu reeds staat.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Bram Dermout
Geplaatst op:
28-03-2021
Laatst gewijzigd:
06-04-2021
Feedback?
Stuur het in!

Afbeeldingen