Canada and Noord-Brabant, an eternal bond

Titel: Canada and Noord-Brabant, an eternal bond
Auteur: Dr. Jan A.F.M. Luijten
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: 2002
Pagina's 76
ISBN: 9059110714
Omschrijving:

Over de strijd van de Canadezen in Noord-Brabant is al veel geschreven. Vaak worden zulke verhalen vanuit Canadees óf vanuit Duits perspectief geschreven. De auteur van Canada and Noord-Brabant, an eternal bond, Jan A.F.M. Luijten, heeft geprobeerd om het verhaal zowel vanuit het Canadese als het Duitse oogpunt te beschrijven.

De auteur, in 1932 geboren, heeft zelf de Tweede Wereldoorlog van nabij meegemaakt. Bepaalde gebeurtenissen hebben dan ook betrekking op zijn eigen ervaring tijdens de oorlogsjaren. Ook zijn vader, een leraar Engels, wordt enkele malen naar voren gehaald in dit boek. Luijten heeft absoluut een gedegen onderzoek gedaan naar de Canadese kant van het verhaal. Hij heeft een reis ondernomen naar Canada om daar veteranen te interviewen over hun ervaringen in Noord-Brabant ten tijde van de oorlog. Over het onderzoek naar de Duitse zijde van het verhaal, vermeldt de achterkant van het boek, dat er gezocht is in Duitse bronnen over de vijandigheden in Noord-Brabant.

Het boek is verkrijgbaar in een Nederlandse en in een Engelse uitgave. De gerecenseerde uitgave is de Engelse en is getiteld: “Canada and Noord-Brabant, an eternal bond.” De Nederlandse uitgave is getiteld: “Canada en Noord-Brabant, een band voor altijd”.

Het boek is door het eenvoudige Engels goed leesbaar. Voornamelijk het eerste hoofdstuk spreekt erg aan. Hierin volgen we verschillende Canadezen wiens verhalen hier op een boeiende manier worden neer gezet. Het tweede hoofdstuk is ook goed te volgen, maar hier laten we de persoonlijke verhalen van de Canadezen los en stappen we over op het verhaal van een Duitse officier, genaamd Friedrich-August Freiherr von der Heydte. Von der Heydte was commandant van de Duitsers in de gevechtssector. Deze Von der Heydte heeft een indrukwekkende staat van dienst achter de rug. Hij vocht in Frankrijk (1940), Kreta (1941), Rusland (Leningrad 1941), Noord Afrika (1942), Italië (1943) en Normandië (1944). Tijdens zijn verblijf in Italië ontmoette hij de Paus, waar de auteur ook aandacht aan besteedt. Het derde hoofdstuk behandelt verschillende ondernemingen, van de Canadese strijdkrachten op globale wijze. Bij deze operaties kunnen we bijvoorbeeld denken aan operatie “Olifant”.

Het is jammer dat dit boek zo weinig informatie biedt, zo schiet het in beschrijvingen van operaties tekort. Operatie Olifant beslaat maar anderhalve pagina, dat is gewoon te weinig om de lezer een goed beeld te laten vormen. Het is een boeiend boek en een leuk boekje om te bezitten, maar om meer informatie over de strijd van de Canadezen in Noord-Brabant, specifiek in Bergen op Zoom, te weten te komen, is dit boek een matige bron. De fraaie vormgeving van het boek, de vele foto’s en de twee extra’s, een kopie van een krantenknipsel en een kopie van het “Tagesbefehl” van de Kommandeur van het Fallschirm-Jäger-Regiment 6 achterin, maken van dit boek op het eerste gezicht een aanspreekbaar boek. Het is dan ook een teleurstelling dat vrijwel alles summier beschreven wordt. Een korte levensgeschiedenis van Von der Heydte wat in feite niets met de gehele slag te maken heeft, krijgt wel een plekje in dit boek. De ondernomen reis naar Canada en de persoonlijke gesprekken met Canadese veteranen zijn, op de geschiedenis van Sergeant Kipp na, daarentegen bijna niet vermeldt.

Het boek schiet dus enigszins tekort. Van de 60 daadwerkelijk gebruikte pagina’s in dit boek voor tekst en foto’s, worden er in totaal zeker 20 gevuld met foto’s. Blijven 40 niet al te grote pagina’s over om de ‘blijvende band’ tussen de Canadezen en Noord-Brabant tot uitdrukking te brengen. Vreemd genoeg wordt er nergens in dit boek dieper ingegaan op die ‘blijvende band’. Nergens treffen we in dit boek aan wat het doel van deze uitgave is. Het is dan ook gissen met welk doel Luijten dit boek heeft laten uitgeven.

Beoordeling: Redelijk

Informatie

Artikel door:
Egbert van de Schootbrugge
Geplaatst op:
22-05-2006
Laatst gewijzigd:
19-02-2009

Afbeeldingen

Gerelateerde bezienswaardigheden