Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied

Titel: Mei 1940, De Strijd op Nederlands Grondgebied
Auteur: Herman Amersfoort en Piet Kamphuis (redactie)
Uitgever: Sdu Uitgevers, Den Haag
Uitgebracht: 2005
ISBN: 90 12 08959 X
Bijzonderheden: 2e Herziene druk door het Instituut voor Militaire Geschiedenis
Omschrijving:

Toen in 1990 de eerste druk van dit boek verscheen, deed het al gelijk heel veel stof opwaaien. Reacties liepen uiteen van bewondering voor dit uitgebreide standaardwerk over de Duitse inval in Mei 1940, maar ook veel kritiek. De auteurs hadden met de opzet nadrukkelijk getracht om tot voor die tijd als algemeen aanvaard aangenomen zaken ter discussie te stellen. Was alles wel verlopen zoals werd aangenomen? Had een ander defensiebeleid tot een andere uikomst kunnen leiden?
Sinds die tijd is er heel veel discussie geweest over diverse onderwerpen en is er vooral heel veel nader onderzoek gedaan. En dat was ook precies het doel dat de auteurs voor ogen hadden.

Deze nieuwe, 2e druk maakt volledig gebruik van de uitkomsten van al die onderzoeken en van alle publicaties die er sind die tijd zijn geweest.Maar heeft wederom de intentie om meer discussie en onderzoek te ontketenen.
Deze 2e druk is weer een uitstekende beschrijving van de gebeurtenissen in mei 1940, met betere en meer illustraties en fotomateriaal.De auteurs weten op een goed leesbare wijze aan te geven wat er heeft plaatsgevonden en laten voldoende ruimte over aan de lezer om conclusies te trekken.

Het boek vangt aan met een beschrijving te geven van de publicaties die al eerder zijn uitgekomen over de meidagen en de geschiedschrijving daarover. Tegelijk wordt hiermee een verantwoording gegeven over de keuze om bepaalde vraagstukken aan te halen. Vraagstukken waar eerder nog geen afdoende antwoord over was worden zo niet vergeten en meegenomen in dit boek. Na een inleiding over het ontstaan van het Nationaal Socialisme in Duitsland en de ontwikkelingen in Nederland tussen de beide Wereldoorlogen op politiek en militair vlak, wordt vervolgens ingegaan op de opbouw van de Duitse Legermacht en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens worden in de daaropvolgende hoofdstukken, analoog aan de eerste druk, de verschillende strijdtonelen in Nederland belicht. De gehele strijd op Nederlands gebied wordt op deze wijze zeer gedetailleerd beschreven.
In het laatste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op diverse vraagstukken die sinds de Tweede Wereldoorlog de geschiedschrijving over mei 1940 hebben beheerst. De kwaliteit van de Nederlandse Defensie, de strijdmethoden, het oorlogsrecht en de mogelijke schendingen daarvan, het bombardement op Rotterdam, alles wordt behandeld en geanalyseerd.

Het boek probeert wel verklaringen en antwoorden te geven, maar de lezer zal zelf moeten concluderen of men daar ten volle in is geslaagd. Diverse vraagstukken zullen altijd wel betwist blijven.
Met deze 2e herziene druk zijn de auteurs en het Instituut voor Militaire Geschiedenis er echter zeker weer in geslaagd om een goede en handzame beschrijving te geven van de strijd in Nederland in Mei 1940. Een boek dat heel makkelijk leest en een goed inzicht geeft. Een must voor een ieder die interesse heeft in de Nederlandse Geschiedenis

Beoordeling: †Uitstekend

Informatie

Artikel door:
Wilco Vermeer
Geplaatst op:
07-07-2005
Laatst gewijzigd:
11-04-2013

Afbeeldingen