Een chronologisch vademecum van de Tweede Wereldoorlog

Titel: Een chronologisch vademecum van de Tweede Wereldoorlog
Auteur: C. van Zeeland
Uitgever: Elikser
Uitgebracht: 2008
Pagina's: 323
ISBN: 9789089540270
Omschrijving:

Volgens het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse Taal is een vademecum “een boek van klein formaat en beknopte inhoud bestemd als leidraad; beknopte handleiding; in versch. tech. vakken, vooral als naslagwerkje: bouwkundig, elektrotechnisch vademecum.”
Het boek van C. van Zeeland voldoet in vele opzichten aan deze definitie en is dan ook bedoeld om als naslagwerk de boekenkast van de belangstellenden in de Tweede Wereldoorlog aan te vullen. Het verschaft in 291 hoofdstukken een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van deze wereldoorlog. Het raakt aan vele onderwerpen die het gezicht van deze periode uit de geschiedenis bepaalden: vanaf het Vredesverdrag van Parijs en de Volkenbond in 1919 tot en met de capitulatie van Japan in 1945, de Jodenvervolging, de invallen in de West Europese landen en Rusland, de aanval van Japan en het verloop van de oorlog op de verschillende strijdtonelen, van de onderzeebootoorlog tot en met de veldslagen en de verschillende grote operaties.

De inhoudsopgave achterin het boek vormt tevens de handleiding naar het terugzoeken van de diverse gebeurtenissen met het jaartal van het voorval. Daarnaast kan er gezocht worden op “Codenamen” waarvan er 66 op rij gezet zijn en waarvan er enkele onder meerdere hoofdstukken genoemd worden; bijvoorbeeld “Fall Gelb” dat in drie hoofdstukken aan de orde komt. Dat wordt gevolgd door zes bladzijden met hoofdrolspelers die op alfabetische volgorde aangeven op welke bladzijde deze “protagonisten” kunnen worden opgezocht.

Daarna volgen nog een tiental bladzijden met een opsomming van “Zaken en gebeurtenissen”, bijvoorbeeld “Belfast, Duits bombardement” of “Dunaburg, Rode Leger verovert” of “Libertyschip, massaprod. van” enzovoort enzovoort. Een lijst met ongeveer 200 scheepsnamen biedt vervolgens de mogelijkheid om de lotgevallen van deze marine en koopvaardijschepen na te slaan en uiteindelijk is er de mogelijkheid om aan de hand van 66 vliegtuigtypen hun betrokkenheid bij de verschillende acties nog eens te inventariseren.

Het is duidelijk geen boek dat zich leent om als een aaneenschakeling van gebeurtenissen en handelingen van personen achter elkaar uit te lezen. Dat lezen wordt overigens nog eens extra ingewikkeld gemaakt doordat de auteur zo verschrikkelijk veel feiten en wetenswaardigheden in één zin probeert te voegen, dat de meeste hoofdstukken uit ellenlange zinnen bestaan.
De volledigheid van het naslagwerk is moeilijk te beoordelen maar het aantal details dat teruggezocht kan worden is ontelbaar. Het spreekt voor zich dat het grootste deel van de inhoud wordt bepaald door de periode tussen september 1939 en augustus 1945, maar ook de machtsgrepen van Hitler en Mussolini in de jaren daaraan voorafgaand worden in korte hoofdstukken uitgelegd, evenals de herbewapening van Duitsland in het interbellum en de Spaanse burgeroorlog.

Kortom een zeer bruikbaar naslagwerk.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Fred Bolle
Geplaatst op:
23-04-2009
Laatst gewijzigd:
02-09-2009

Afbeeldingen