TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Churchill, zijn tocht met het noodlot

Titel: Churchill, zijn tocht met het noodlot
Auteur: Ingrid Baraitre
Uitgever: Uitgeverij Lannoo
Uitgebracht: 2009
ISBN: 9789020984422
Bladzijden: 535
Omschrijving:

Sir Winston Churchill is ťťn van de bekendste staatslieden van de twintigste eeuw. Deze bekendheid heeft hij vooral te danken aan zijn rol als Prime Minister tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met zijn toespraken was hij een inspiratie voor de bevolking van een land dat een zware strijd tegen Duitsland leverde. In 2002 werd hij tijdens de BBC verkiezing 100 Greatest Britons gekozen tot belangrijkste Brit aller tijden, voor bijvoorbeeld Darwin, Shakespeare en Nelson. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er over Churchill vele boeken zijn verschenen. Daar is recent een nieuwe biografie bijgekomen, van de hand van de Belgische historica Ingrid Baraitre.

Ingrid Baraitre studeerde geschiedenis aan de Koninklijke Universiteit Leuven. Sinds ze is afgestudeerd bekleedt ze een marketingfunctie in de IT-sector, die ze combineert met het auteurschap. In 2006 bracht ze haar eerste boek uit: ďPatton, een generaal in de ArdennenĒ, het eerste van oorsprong Nederlandse boek over de bekende Amerikaanse generaal, waarin ze vooral inging op de rol die Patton speelde tijdens het Ardennenoffensief. Dit boek werd in 2008 gevolgd door ďEisenhower en zijn generaalsĒ. In dit boek probeert ze de lezer inzicht te geven in de zware taak van opperbevelhebber en de moeizame relatie met enkele van zijn ondergeschikten. In haar nieuwste uitgave beschrijft ze dus het leven van Winston Churchill. Omdat Churchill zijn bekendheid vooral ontleent aan zijn rol in de Tweede Wereldoorlog concentreert Baraitre zich in haar boek dan ook vooral op deze periode.

De levensbeschrijving van Churchill is opgedeeld in drie stukken, vergelijkbaar met de opbouw van het boek over Patton. Deel 1 omvat de jaren voor de oorlog, van zijn vroege jeugd tot zijn intrede in de politiek. Het tweede deel gaat over de oorlogsjaren met natuurlijk zijn rol daarin als Prime Minister. Maar ook over zijn functie als minister van marine tussen september 1939 en mei 1940 en de verhoudingen tussen Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten, waarbij de vriendschap tussen Churchill en de Amerikaanse president Franklin Roosevelt belangrijk was. In het laatste deel komt zijn rol als grondlegger van Europese en internationale instellingen aan bod. Ook zijn er nog enkele bijlagen toegevoegd. Hierbij gaat het om een beknopt overzicht van de loopbaan van Churchill, zijn bekendste uitspraken, enkele van zijn toespraken en korte beschrijvingen van andere belangrijke personen die in het boek genoemd worden.

Om het leven van de voormalig Prime Minister te kunnen reconstrueren heeft Baraitre een grote hoeveelheid bronnen geraadpleegd. Hierbij gaat het, naast de vele boeken die al over Churchill waren gepubliceerd, om primaire bronnen. Hierbij valt te denken aan brieven, telegrammen, dagboeken, toespraken en publicaties van Churchill zelf. Ook zijn er wederom diverse krantenknipsels als illustratie bijgevoegd. Deze knipsels zijn een waardevolle en belangrijke toevoeging, die een goed inzicht geven in de zaken die destijds speelden.

Al met al is dit boek een boeiende beschrijving van het leven van Winston Churchill. Geschreven op de herkenbare prettige manier die Baraitre ook al hanteerde in haar eerdere publicaties, wat er voor zorgt dat het boek eenvoudig leest. De kans bestaat dat mensen die zich al vaker in het leven van Churchill hebben verdiept weinig nieuwe informatie tegenkomen, aangezien de man al een veel beschreven onderwerp is. Voor degenen die nog niet veel van Churchill afweten, maar zich wel in zijn leven willen verdiepen is het boek van Baraitre een aanrader.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Pieter Schlebaum
Geplaatst op:
22-08-2009
Feedback?
Stuur het in!

Afbeeldingen