De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Contact

Per post zijn we te bereiken via het hier naast staande adres.

Contactgegevens

Meer informatie

Social Media