TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Huidige eigenaar plaatst gedenksteen bij geroofd Joods pakhuis in Amsterdam

De Duitse bezetter roofde tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden panden van Joodse eigenaren en verkocht ze aan foute Nederlanders. Publicaties van Follow the Money en Pointer wierpen nieuw licht op dit schandaal, dat na de oorlog in de doofpot is gestopt. De huidige eigenaar van een geroofd Amsterdams pakhuis heeft nu een gedenksteen voor de vroegere Joodse eigenaar laten maken.

Lees dit artikel bij Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournal

Gebruikte bron(nen)

  • Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournal
  • Gepubliceerd op: 26-03-2021 14:27:29