Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Kerstgroet aan de Koninklijke Nederlandsche Weermacht in Engeland

In deze dagen, die wij allen onder zulke geheel andere omstandigheden vieren dan in vroegere jaren en waarin Uwe gedachten nog meer dan anders uitgaan naar allen, die U lief zijn, is het mij een behoefte U een Kerstgroet te brengen met mijne beste wenschen voor het jaar 1941.

Moge dat jaar ons aller wensch vervuld zien worden om in een vrij Nederland terug te keren.

Ik ben er van overtuigd, dat gij daarvoor evenals tot nu toe Uw uiterste krachten zult blijven geven.

Bernhard, Prins der Nederlanden.

Londen, 24 December, 1940.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: Archief Jacobus Hendriks, via Jeroen Koppes.
  • Gepubliceerd op: 25-12-2022 09:16:17