TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Boek over Musserts uitgeverij nu ook verkrijgbaar als e-book

Van 'Zwarte propaganda' is nu ook een e-book-versie verschenen. Het boek van Harold Makaske vertelt de politieke geschiedenis van Anton Musserts uitgeverij NENASU.

ĎWij willen onze tegenstanders niet een beetje afbreuk doen of hen een beentje lichten. Wij willen hen enkel maar vernietigen.í Dit was de officiŽle toon van de publicaties van Anton Musserts Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij NENASU. De propagandamachine van de NSB gaf naast de weekkrant Volk en Vaderland boeken, brochures en andere periodieken uit.

'Zwarte propaganda' laat NSBíers zelf aan het woord om de politieke geschiedenis van hun beweging en de uitgeverij te schetsen. De honderden citaten van voor- en tegenstanders plaatsen de lezer midden in het politieke debat dat zij voerden. Daarnaast komen intriges, belastingontduiking en zelfs zwarte handel in drukpapier aan de orde. Terwijl NSBíers verzetsstrijders opspoorden en sneuvelden aan het oostfront verschenen verzetskranten als Trouw en De Waarheid op door NENASU illegaal verkocht papier.

Mussert verdiende honderdduizenden guldens met zijn bedrijf. Hij schroomde niet de bezetters in te schakelen bepaalde kranten te laten verbieden om die drukkerijen daarna in te lijven.

Zwarte propaganda
De politieke geschiedenis van Anton Musserts Uitgeverij
ISBN: 9789464802085
Meer informatie over dit boek
Bestel nu bij Bol.com
Zwarte propaganda

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: Harold Makaske
  • Gepubliceerd op: 25-02-2024 18:34:33