Gedenkteken voor gerechtigheid

Twee Joodse mannen uit de OekraÔense stad Lviv gaven het internationaal recht vorm met hun begrippen 'misdrijven tegen de menselijkheidí en 'genocideí. Philippe Sands volgde hun sporen voor zijn boek Galicische wetten en ontdekte dat de juridische geschiedenis verweven was met het verhaal van zijn Joodse familie.

Lees dit artikel bij Historisch Nieuwsblad

Gebruikte bron(nen)

  • Historisch Nieuwsblad
  • Gepubliceerd op: 17-04-2018 20:17:46