Herdenking Nationaal Monument Kamp Vught

Elk jaar lijkt de belangstelling voor de dodenherdenking ‘s middags in Nationaal Monument Kamp Vught groter te worden, met op 4 mei ruim 700 bezoekers. Dit jaar zorgden de hoofdsprekers, oud-gevangene Peter Molthoff en Ton Rombouts, voorzitter van stichting Crossroads 40-45 voor een inhoudelijk sterk programma.


Jonge bezoeker tijdens de herdenking (foto: Jan van de Ven)

Directeur Jeroen van den Eijnde verwees in zijn welkomstwoord naar het nieuws dat op 4 mei bekend werd gemaakt: het ministerie van VWS geeft een bijdrage van een miljoen euro voor de plannen voor vernieuwing en uitbreiding. Bij de kranslegging waren vele vertegenwoordigers van oud-gevangenen, nabestaanden en overheden aanwezig, onder wie de ambassadeurs van Israël en Duitsland, burgemeesters van Vught en ’s-Hertogenbosch.

Kijk niet weg
Aan de hand van verschillende Brabantse oorlogsverhalen benadrukte Ton Rombouts de noodzaak om ook anno 2018 niet weg te kijken. “Wij mogen het niet negeren als iemand onrecht wordt aangedaan. Ook niet in tijden van relatieve rust. Ook niet als dit onrecht plaatsvindt dichtbij huis. Wij mogen niet wegkijken bij onrecht in de wijk, zoals bij burenruzies, bij huiselijk geweld en bij vernielingen. Wij mogen niet wegkijken en criminelen hun gang laten gaan. Burgemeesters niet, bij ondermijnende activiteiten van de georganiseerde criminaliteit. Boeren niet, bij het verhuren van hun stallen aan drugsproducenten. Autoverhuurbedrijven niet, als zij kunnen vermoeden dat hun wagens voor criminele activiteiten worden gebruikt. Wegkijken mag geen Brabants fenomeen worden.”

Oud-gevangene
Peter Molthoff (1923) maakte veel indruk op de aanwezigen. Hij was actief in het verzet en deelde zijn oorlogsverhaal met het publiek. Vlak na de opening van het kamp kwam hij vanuit Amersfoort aan in Kamp Vught. “De oorlog raak je nooit meer kwijt. Nu nog steeds niet. Ik raak nog steeds geëmotioneerd als ik het verhaal vertel. Ik droom erover. Maar ik wil vandaag hier mijn verhaal vertellen. Kamp Vught is daarvoor een belangrijke plaats. Hier komen ruim 30.000 jongeren per jaar om het verhaal van deze plek te horen. Door het verhaal door te geven, hopen we de jongeren te laten beseffen hoe belangrijk het is om op cruciale momenten de juiste keuze te kunnen maken. Dat vrijheid en solidariteit geen vanzelfsprekende zaken zijn, maar waar we voor moeten blijven strijden.”

Van herinneren naar herdenken
In 2019 is het 75 jaar geleden dat Noord-Brabant werd bevrijd. De stichting Crossroads, een samenwerkingsverband van de Brabantse oorlogsmusea grijpt die gelegenheid aan om het gezamenlijke erfgoed van de Tweede Wereldoorlog opnieuw op de kaart te zetten. Dat doet de stichting door 75 oorlogsverhalen te vertellen, één verhaal voor elk jaar dat we in vrijheid leven. Die oorlogsverhalen worden steeds belangrijker. De generatie die de oorlog nog bewust heeft meegemaakt, sterft uit. Hun verhalen moeten worden vastgelegd en doorverteld, om de overgang van herinneren naar herdenken te maken.

Gebruikte bron(nen)