Laatste dag Project V Gouda en Verzetsmuseum Zuid-Holland

ĎProject V Goudaí is tot en met zaterdag 27 oktober te zien in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30. De expositie is tevens het laatste project van het verzetsmuseum voor de verhuizing naar een nieuwe locatie. De tentoonstelling is een proeftuin voor de nieuwe weg die Verzetsmuseum Zuid-Holland vanaf 2019 onder een nieuwe naam en op een andere locatie in Gouda gaat inslaan.

Lees dit artikel bij Gouds Dagblad

Gebruikte bron(nen)

  • Gouds Dagblad
  • Gepubliceerd op: 28-10-2018 18:56:51