Het opmerkelijke verhaal van Hitler en zijn Joodse vriendinnetje

Op het eerste gezicht lijkt het beeld van een man die een stralend jong meisje omhelst een tafereeltje van puur zomergeluk. Maar achter die schijnbaar zorgeloze faÁade gaat een heel ander beeld schuil: de man op de foto is Adolf Hitler, die miljoenen Joden de dood in zou jagen, en het kleine meisje is Rosa Bernile Nienau, een Joods kind

Lees dit artikel bij tubantia.nl

Gebruikte bron(nen)

  • tubantia.nl
  • Gepubliceerd op: 14-11-2018 13:27:58