TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Nieuw lesprogramma WO2 wordt gepresenteerd in Den Bosch en Vught

Op vrijdag 29 maart wordt tijdens de conferentie ‘Plekken met een verhaal: WO2 en burgerschap’ een nieuw lesprogramma gepresenteerd, dat met steun van het Ministerie van VWS is ontwikkeld voor het vak burgerschap op het mbo.

Vijf musea en herinneringscentra (Nationaal Monument Kamp Vught, het Indisch Herinneringscentrum, Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier) hebben in nauwe samenwerking met een mbo-instelling in hun regio een educatief programma ontwikkeld vanuit hun samenwerking in de stichting Musea en Herinneringscentra ‘40-’45. Het resultaat is een website met een voorbereidende digitale les en vijf verschillende educatieve programma’s op locatie, speciaal voor het vak burgerschap. ‘Plekken met een verhaal’ komt voort vanuit de vraag vanuit het mbo naar een passend aanbod voor hun studenten.


Oud-kampgevangene Marie Blommaart tijdens filmopnames met mbo-student (foto Jan van de Ven)

Inspiratie opdoen
Dagvoorzitter Bas Westerweel is kleinzoon van de bekende verzetsstrijder Joop Westerweel. Hij gaat met deelnemers in op de vraag hoe invulling te geven aan een les burgerschap. Hoe behandel je onderwerpen zoals mensenrechten, vooroordelen, de rechtsstaat of het ontbreken daarvan? Tijdens het plenaire gedeelte wordt het nieuwe educatief aanbod gepresenteerd en deelt Bram Eidhof, universitair docent Burgerschapsonderwijs zijn visie op de rol van de Tweede Wereldoorlog in het vak burgerschap. In de ochtend en middag zijn er verschillende workshops over dit thema. Medewerkers van de Anne Frank Stichting, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Indisch Herinneringscentrum, het Joods Cultureel Kwartier, Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Koning Willem I College en ProDemos verzorgen verschillende workshops vanuit hun expertise. Het programma biedt volop inspiratie en wordt mede georganiseerd door studenten van het evenementenbureau van het Koning Willem I College.

Aan het denken zetten
De dagvullende conferentie vindt plaats op twee locaties: het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en Nationaal Monument Kamp Vught. Deelname is gratis voor mbo-docenten burgerschap, docenten geschiedenis/maatschappijleer in opleiding en educatief medewerkers van oorlogsmusea, inclusief lunch.

Reacties van scholieren na de eerste testdagen:
“Je wordt hierbij zelf aan het denken gezet en kan veel inbrengen.”
“Ik zie nu in dat je iemand eerst moet leren kennen.”
“Heel fijn dat we in deze rondleiding onze mening kunnen geven.”
“Zo indrukwekkend als je hier loopt, nu je weet wat hier vroeger gebeurd is.”


Enkele reacties van docenten:
“Dit programma is aansprekend voor alle niveaus.”
“Ik wist niet dat mijn leerlingen hier zoveel interesse in hadden.”
“Het betrekken van de studenten door hun mening te vragen, werkt heel goed.”


Aanmelding
Aanmelding is mogelijk tot en met 18 maart via www.lerenvanwo2.nl; u vindt hier het gehele programma (PDF). De conferentie is specifiek bestemd voor mbo-docenten burgerschap, docenten geschiedenis/maatschappijleer in opleiding en educatief medewerkers van oorlogsmusea.

Gebruikte bron(nen)