Het samenbrengen van voornamelijk Amerikaanse luchtafweereenheden in een gordel rond Antwerpen om de haveninstallaties in Antwerpen te vrijwaren van vernietiging door Duitse V-bommen. Deze operatie vond plaats van oktober 1944 tot begin april 1945.