TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Danloy, Georges-Marie Gerard Urbain Joseph

Geboortedatum:
9 februari 1911 (Brussel, België)
Overlijdensdatum:
19 oktober 1999 (Hoei, België)
Nationaliteit:
Belgische

Biografie

In de adeldom verheven tot baron in 1983
Generaal-Majoor der Infanterie.
Ere Vleugeladjudant van Koning Boudewijn, 1964-1970.
Bevelhebber van het mobilisatieorganisme van de interventiemacht en commandant van de 3de militaire omschrijving, 1966-1970.
Commandant a.i. van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1968.
Militair Attaché bij de Belgische Ambassade in Luxemburg, 1962-1966.
Commandant van de Infanterieschool, 1962-1966.
Commandant van de 16de Brigade van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, 1960-1962.
Tweede in commando van de Infanterieschool, 1958-1960.
Commandant van het Regiment Para-Commando, 1951-1958.
Na de ontbinding van de Belgische Commando Eenheid van de 10th Inter Allied Commando in september 1945 commandant van het bataljon, later Commando Regiment.
Stichter, in Groot-Brittannië in 1942, van de Belgische Commando Eenheid in de schoot van de 10th Inter Allied Commando van het Britse Leger.


Ook onderscheidnen met de Orde voor Verdienste Tunesië.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Grootofficier in de Kroonorde
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Luitenant-Kolonel
Toegekend op:
1 december 1945
Voordracht:
"Vurig en krachtdadig chef, bevelhebber van de Belgische commando's, heeft zijne eenheid aangevoerd op verschillende krijgstonelen, waar zij zich onderscheidde door haar strijdlust, haar dapperheid en haar taaie volharding, waardoor zij de bewondering van de geallieerde legers afdwong. Op haar standaard prijken de namen "Italië", "Yoego-Slavië" en "Walcheren" welke aan deze krijgsdaden herinneren"

Met Palm
Commandeur in de Orde van Leopold II
Commandeur in de Leopoldsorde / Commandeur de l'Ordre de Léopold
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Luitenant-Kolonel
Toegekend op:
10 oktober 1945
Voordracht:
"Officier van een verheven morele waarde, vormer en bevelhebber van de eenheid der Belgische commando's, heeft als hoofd aan de krijgsverrichtingen dezer eenheid in Italië, Joego-Slavië en Walcheren deelgenomen. Heeft zijn troep met een aanvalsgeest, gepaard met het schoonste plichtsbesef, vervuld. Weergaloze bezieler en chef, heeft zijn eenheid onder zijn impuls tot eer doen strekken van het land dat dezelve, voor haar roemvolle wapenfeiten, driemaal op de legerdagorder heeft vermeld."

Met Palm
Ridder in de Leopoldsorde / Chevalier de l'Ordre de Léopold
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Met 3 Palmen
Croix de Guerre 1940
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
20 mei 1946
Croix des Evadés
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

Met Gekruiste Sabels
Médaille commémorative de la Guerre 1940-1945
Toegekend op:
9 mei 1966
Knight/Dame Commander of the Royal Victorian Order (K(D)CVO)
Ordre du Mérite Civil et Militaire d'Adolphe de Nassau
Toegekend op:
1 juli 1964
Sanct Olavs Orden Commander with Star/Grand Officer

Bronnen

Foto