TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Alewijk, van, Dirk Cornelis

Geboortedatum:
4 augustus 1894 (Ommen, Nederland)
Overlijdensdatum:
27 juni 1976 (Bennebroek, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Dirk Cornelis van Alewijk werd op 3 juni 1916 bevorder tot 2e Luitenant, op 3 maart 1920 tot 1e Luitenant en op 1 november 1934 tot Kapitein. Per 1 januari 1950 werd hem eervol ontslag verleend als Reserve-majoor bij het Wapen de Infanterie.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Res. kapitein
Eenheid:
1e Compagnie, IIe Bataljon, 19e Regiment Infanterie, 4e Divisie, Koninklijke Landmacht
Toegekend op:
29 mei 1947
Voordracht:
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidsvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door tijdens de gevechten op de Grebbeberg op 12 Mei 1940 op onverschrokken en voorbeeldige wijze zijn compagnie aan te voeren bij het uitvoeren van tegenstoten nabij Heimerstein.
Na, tengevolge van zwaar vijandelijk artillerie-, mortier- en mitrailleurvuur en een aanvallende overmachtige vijand, deze, tot driemaal toe ingezette, tegenstoten niet met succes te hebben kunnen doorzetten, een groot aantal, ten dele gedemoraliseerde manschappen, behorende tot enkele andere onderdelen, die in de stoplijn op de Grebbeberg in de duisternis samenpakten gedurende de nacht, door zijn flink optreden weder zodanig te organiseren tot een gevechtswaardige eenheid, dat daarmede de volgende dag hernieuwde vijandelijke aanvallen volledig konden worden afgewezen. Alhoewel daarbij gewond, toch het commando te blijven voeren tot hem zulks door uitputting niet meer mogelijk was."

Koninklijk Besluit No.23, 29 mei 1947.
Bronzen Leeuw (BL)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
24 juni 1947
Oorlogsherinneringskruis (OHK)

Bronnen

Foto