De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Arriens, Jan Willem

Geboortedatum:
27 juni 1922
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-zeewaarnemer der Derde Klasse
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
20 juli 1944
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320ste Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, volharding en plichtsbetrachting."
203e Verlening.
Koninklijk Besluit No. 17, dd. 20 juli 1944.
Vliegerkruis (VK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
26 februari 1946
Distinguished Flying Cross (DFC)
Verlof verleend tot het dragen bij Koninklijk Besluit No. 31, dd. 3 juli 1946.

Bronnen

Foto