De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Roosenburg, Jan Govert

Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-Vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
7 januari 1944
Verlof verleend tot het aannemen en dragen bij Koninklijk Besluit no. 5 van 17 februari 1945.
Distinguished Flying Cross (DFC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-Vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron
Toegekend op:
13 juli 1944
Voordracht:
"Gedurenden geruimen tijd bij het 320e Squadron Royal Dutch Naval Air Service van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting."
187e Verlening.
Koninklijk Besluit no. 7 van 13 juli 1944.
Vliegerkruis (VK)

Bronnen

Foto