De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Rossum, van, Wilhelm Marinus Antonius

Geboortedatum:
1913
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Bevorderingen:
7 juli 1938: Luitenant ter Zee derde klasse der Koninklijke Marine;
21 september 1939: Officier-vlieger der derde Klasse;
21 maart 1941: Officier-vlieger der tweede Klasse;
1 oktober 1949: Luitenant ter Zee eerste klasse voorlopig;
1 oktober 1952: Luitenant ter Zee eerste klasse der Koninklijke Marine;
1 oktober 1958: Pensioen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
No. 320 Squadron
Toegekend op:
29 november 1941
Voordracht:
"Het bij een succesvollen aanval met een vliegtuig op een vijandelijk konvooi als kommandant van dat vliegtuig betoonen van moed, initiatief en volharding door, nadat de 1e vlieger doodelijk was gewond, de besturing over te nemen en onder vijandelijk vuur en onder zeer moeilijke omstandigheden op uitstekende wijze leiding te geven bij den terugtocht, waardoor het vliegtuig behouden kon worden binnengebracht."
6e Verlening.
Koninklijk Besluit Nr. 1Z dd. 29 november 1941.
Vliegerkruis en Eervolle Vermelding later ingetrokken en vervangen door Bronzen Leeuw.
Vliegerkruis (VK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Officier-vlieger der Tweede Klasse
Eenheid:
No. 320 Squadron
Toegekend op:
29 november 1941
Eervolle Vermelding (EV)
Koninklijk Besluit Nr. 1Z dd. 29 november 1941.
Vliegerkruis en Eervolle Vermelding later ingetrokken en vervangen door Bronzen Leeuw.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Luitenant-ter-Zee 2e Klasse
Eenheid:
No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
24 januari 1944
Distinguished Flying Cross (DFC)
Verlof verleend tot het dragen bij Koninklijk Besluit Nr. 34 dd. 18 februari 1949.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Ter vervanging van het eerder verkregen Vliegerkruis met Eervolle Vermelding.
Bronzen Leeuw (BL)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Verkregen met twee gespen.
Oorlogsherinneringskruis (OHK)

Bronnen

Foto