TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Engels, Cornelis

Geboortedatum:
9 februari 1913 (Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen)
Overlijdensdatum:
21 januari 1997 ('s Hertogenbosch, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Cornelis Engels werd geboren op 9 februari 1913 te Biervliet. In de jaren dertig werd hij als dienstplichtig militair (Lichting 1933) ingelijfd bij het 7e Regiment Veldartillerie, beredenen. Hij werd aangesteld als Fuselier bij het 1e Depot Bataljon.
Hierna tekende hij voor zes jaar bij het KNIL. Op 23 december 1939 keerde hij terug uit Nederlands-IndiŽ en werd vanaf 24 december 1939 met behoud van rang ingedeeld bij het 14e Regiment Infanterie.
In maart 1940 werd Cornelis Engels geplaatst bij het Stafkwartier van de Lichte Brigade, waarbij hij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog meemaakt.

Op 13 mei 1943 probeerde hij Nederland te ontvluchten naar Engeland om zo de verplichte Arbeidsinzet te ontlopen, waarvoor hij enige tijd ondergedoken had gezeten. Helaas werd hij onderweg opgepakt in de buurt van Boxtel onder verdenking van werk voor het verzet. Na een zware ondervraging werd Cornelis Engels via Amersfoort overgebracht naar Altengrabouw te Berlijn. Hij werd, na zijn weigering om ingezet te worden bij de Abreidsinzet, geplaatst in het Krijgsgevangenkamp Przemysl in Polen. Van hieruit ging de weg naar het Krijgsgevangenkamp in Kobierzyn, eveneens in Polen. Vanwege het oprukkende Rode Leger werden de gevangenen op 13 augustus 1944 overgeplaatst naar Muhlberg, aan de Elbe en geplaatst in Stammlager Muhlberg. Op 23 april 1945 werd het kamp bevrijd en konden de gevangenen uiteindelijk terug naar Nederland.

In Nederland werd Cornelis Engels gelijk opgeleid tot Stoottroeper (oktober 1945) en uiteindelijk uitgezonden naar Nederlands-IndiŽ, waar zijn militaire carriŤre was begonnen. Hier maakte hij deel uit van het 2-1-6e Regiment Infanterie als Oorlogsvrijwilliger.
Op 28 september 1946 trad hij in het huwelijk met Anna Maria Theresia van Baren. Omdat hij al had getekend voor Nederlands-IndiŽ en was vertrokken, werd met de handschoen getrouwd. In Nederlands-IndiŽ werd hij vanwege zijn leeftijd en ervaring, bevorderd tot tijdelijk Korporaal. Door zijn kennis van de bevolking en plaatselijke taal, werd hij in die rang aangesteld als bestuursassistent (waarnemend assistent Wedono), een functie die eigenlijk alleen door officieren werd bekleed. Cornelis Engels keerde gewond terug uit Nederlands-IndiŽ. Op 8 september 1954 behaalde hij nog het Diploma "Halfvakman Onderhoud Draagbare Wapenen".

Na zijn diensttijd vestigde Cornelis Engels zich weer in Nederland. Ongeschikt voor actieve dienst, werd hij als burger omgeschoold tot wapenhersteller, een taak die hij nog ruim 21 jaar zou uitvoeren. Op 21 januari 1997 overleed hij te ís Hertogenbosch.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
16 december 1950
Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Toegekend op:
30 mei 1951
Dankbaarheidsoorkonde gemeente 's-Hertogenbosch

Bronnen

Foto