TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Sonderman, Gerben

Geboortedatum:
29 december 1908 (Drachten/Friesland, Nederland)
Overlijdensdatum:
20 oktober 1955 (Hagestown/Maryland, Verenigde Staten)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)
Rang/eenheid:
Tijdelijk Reserve-Kapitein-Vlieger in 3e Ja.V.A., Jachtgroep Veldleger, 2e Luchtvaartregiment

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Res. kapitein der militaire luchtvaart
Eenheid:
3e JaVa, Wapen der Militaire Luchtvaart, Koninklijke Landmacht
Toegekend op:
23 augustus 1948
Voordracht:
"Heeft zich door daden van initiatief, moed en volharding gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig, tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als bestuurder van een G I tijdens het vijandelijk bombardement van het vliegveld Waalhaven op te stijgen en van enige vijandelijke bommenwerpers er twee neer te scheiten. Voorts daarna een vijandelijke jager vermoedelijk eveneens neer te schieten, daar dit vliegtuig, nadat het hem was gelukt het te raken, verdween, daarbij een zware rookwolk achterlatend. Vervolgens, toen hij weinig benzine en geen munitie meer had, te landen te Oostvoorne, waar bleek, dat zijn toestel door de vele treffers niet meer voor vluchten kon worden gebruikt. Tenslotte ook uit andere hoofde niet aan de verdere strijd kunnen deelnemen omdat hem een bijzondere opdracht werd verstrekt."
Vliegerkruis (VK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Majoor-Vlieger - Militaire Luchtvaart
Eenheid:
Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO), Nederlandse Regering in Ballingschap
Toegekend op:
22 december 1951
Bronzen Leeuw (BL)
Voordracht:
"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de bezetting van Nederland bij het verzamelen, doorgeven en verzenden van militaire inlichtingen omtrent de vijand, waarbij hij steeds vele en grote risico's heeft gelopen.
In het bijzonder heeft hij van September 1943 tot Januari 1944 medegewerkt aan de militaire berichtgeving van een grote verzetsgroep.
Hij heeft hiervoor persoonlijke verscheidene verkenningen verricht rondom voor de vijand belangrijke militaire werken.
Voorts had hij na Januari 1944 de leiding van een belangrijk onderdeel van deze verzetsgroep.
Door het scheppen van een zorgvuldig systeem van bewaking bij deze verzetsgroep zijn de daarbij werkende leden van zijn onderdeel voor arrestatie gespaard gebleven.
Hij heeft zijn verzetswerk tot na de bevrijding voortgezet, ook nadat hij tweemaal door handig optreden aan zijn arrestatie had weten te ontkomen.
Door dit optreden heeft hij belangrijke diensten bewezen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Zaak."

Koninklijk Besluit no. 34 van 22 december 1951.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Adjudant van de Koningin
Toegekend op:
1 maart 1954

Met Zilveren Palm.

Onderscheiding overhandigd op 1 maart 1954 door de Amerikaanse Ambassadeur H. Freeman Matthews.
Presidential Medal of Freedom

Bronnen

Foto