TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Blondeel, Edouard "Eddy"

Geboortedatum:
25 januari 1906 (Gent/Oost-Vlaanderen, BelgiŽ)
Overlijdensdatum:
23 mei 2000 (Brussel, BelgiŽ)
Dienstnummer:
32547
Nationaliteit:
Belgische (1830-heden, Constitutionele Monarchie)

Biografie

Eddy Blondeel werd op 25 januari 1906 geboren in Gent, BelgiŽ. Voor de Eerste Wereldoorlog zat hij op de Duetsche Schule in Gent, maar toen de oorlog uitbrak deden zijn ouders hem naar een Belgische school. Hierna studeerde hij aan de Gentse Universiteit. Op school was hij al gespecialiseerd in buitenlandse talen. Ook was hij een fanatieke padvinder en werd Commissaris voor de Padvinderij in Vlaanderen. In 1932 huwde hij met Elza Francisca Van Gorp, met wie hij twee dochters kreeg. In 1934 ging hij weer studeren en leerde medicijnen en studeerde voor tandarts aan de Universiteit van Brussel. Zijn studieresultanten gaven hem de mogelijkheid om een studie te volgen aan de North Western University in Chicago.

Toen de oorlog in 1939 uitbrak, was Blondeel in de Verenigde Staten. Voordat hij uit BelgiŽ was vertrokken, was hij al Reserve officier geworden bij het Belgische leger. Hij meldde zich dan ook direct bij de Belgische ambassade met het verzoek naar BelgiŽ terug te worden gezonden. Tegen die tijd hadden de Duitsers zijn thuisland al bezet. Na contact met zijn vrouw besloot hij in Amerika te blijven. In 1940 werd hij opgeroepen zich te melden in Canada bij Joliette in Quebec. Dit was het centrum waar Belgen in Noord-Amerika werden geworven voor het leger. Hij begon een zware opleiding bij het Canadese leger en kreeg het bevel over een Belgische Compagnie die naar Groot-BrittanniŽ werd gezonden in 1942. Daar aangekomen meldden ze zich allemaal vrijwillig om de nieuwe Belgian Independent Parachute Company te vormen die later werd omgevormd tot Belgian SAS Squadron (5 SAS). Na intensieve training in parachute gebruik (Ringway, Manchester), luchtlandingstactieken (Airborne Centre, Hardwick) en zweefvliegtechnieken (Brize Norton) gingen ze in 1943 naar Inverlochy Castle om hun training te volbrengen samen met andere eenheden.
Gedurende dit alles wist Blondeel zich te onderscheiden als een uitstekende en zeer populaire leider. Gedurende 1944 en 1945, leidde Blondeel diverse legale en illegale operaties in Frankrijk en BelgiŽ met zijn SAS eenheid. Gedurende deze periode bracht hij zelfs een bezoek aan zijn vrouw in Brussel. De eenheid van Blondeel werkte onder andere samen met de 29th Armoured Brigade en de 6th Airborne Division tijdens hun opmars door Europa.

Na de Tweede Wereldoorlog nam Blondeel zijn voormalige werk als Ingenieur weer op. Hij ging werken bij de Haseldonckx Papierfabrieken. Toen dit bedrijf in 1974 werd overgenomen door Wiggins Teape, bleef hij daar werken en ging hij in 1981 op 75 jarige leeftijd met pensioen. Gedurende zijn naoorlogse leven bleef hij in contact met het leger als voorzitter van de Amicale Nationale Para-commando Vriendenkring. Ook nam hij zijn werk voor de padvinderij weer open leidde een druk sociaal leven. Eddy Blondeel overleed op 94 jarige leeftijd op 23 mei 2000.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Majoor
Eenheid:
5th SAS Regiment, Special Air Service (SAS), Combined Operations Headquarters, War Office, British Government
Aanbeveling:
Op 28 augustus 1944 werd Blondeel, toen nog majoor, boven het ForÍt des Ardennes afgeworpen. Een eerder aangekomen team had een bericht gestuurd waarin iedereen werd afgeraden zich bij hen te voegen omdat de vijand in grote getale aanwezig was.
Blondeel stond er echter op om te gaan gezien het tempo waarin de slag vorderde. Met zijn leiderschap en moed inspireerde hij zowel de Maquis als zijn eigen groep. Met een reeks zeer geslaagde hinderlagen deden Blondeel en de mannen onder zijn commando veel aan het vertragen en verstoren van de terugtocht van de Duitse troepen door de Ardennen.
Tussen 20 en 23 december deed een detachement gewapende jeeps onder bevel van Blondeel verkenningen in het gebied rond de Marche onder algehele leiding van de 29th Armored Brigade. Van 28 december tot 14 januari 1945 opereerden ze in dezelfde rol met opmerkelijk succes onder algeheel commando van de 6th Airborne Division.
Het was aan Blondeel's organisatie en training te danken dat de eenheid zoich zo goed aanpaste aan de nieuwe rol en de samenwerking met Britse troepen. Hij was er vast van overtuigd dat zijn eenheid met succes elke taak kon uitvoeren die hem was opgedragen.

Persoonlijk door Montgomery verleend.
Distinguished Service Order (DSO)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve Luitenant-Kolonel
Toegekend op:
1 december 1945
Voordracht:
"Vurig en krachtdadig chef, bevelhebber van de Belgische parachutisten, heeft zijn eenheid aangevoerd op verschillende krijgstonelen waar zij zich onderscheidde door haar strijdlust, haar dapperheid en haar taaie volharding, waardoor zij de bewondering van de geallieerde legers afdwong. Op haar standaard prijken de namen "NormandiŽ", "BelgiŽ", "Ardennen", "Emden" en "Oldenburg" welke aan deze krijgsdaden herinneren."

Met palm
Commandeur in de Orde van Leopold II

Bronnen