De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Mahu, Pieter "Piet"

  Geboortedatum:
  5 september 1917 (Stoppeldijk, Nederland)
  Overlijdensdatum:
  24 februari 1942 (ten noorden van Batavia, Nederlands-IndiŽ)
  Nationaliteit:
  Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

  Biografie

  Piet Mahu werd op 5 september 1917 als oudste zoon uit een gezin van tien kinderen - vijf jongens en vijf meisjes te Stoppeldijk geboren. Na de lagere school te hebben doorlopen ging hij op 13-jarige leeftijd naar de toenmalige Handelsschool te Hulst, waar hij op 17-jarige leeftijd met succes zijn einddiploma behaalde.
  Zijn loopbaan begon hij bij de Rotterdamse Bank te Hulst waar hij enkele jaren werkte om vervolgens zijn militaire dienstplicht te vervullen. Op zijn 21e jaar in februari 1938 kwam hij als leerling onderofficier-vlieger bij de Koninklijk Marine in dienst. Na het volgen van een normale opleiding op de Kooy en de Mok, waar hij werd opgeleid voor respectievelijk land Ėen watervliegtuigen behaalde hij op 22-jarige leeftijd het marine vliegbrevet en volgde zijn uitzending naar Nederlands-IndiŽ, die twee jaar zou duren.
  Na de opleiding bij de vliegschool in Soerabaja, werd hij klaargestoomd voor dienst op de toen in gebruik zijnde Dornier Do-24 vliegboten en geplaatst bij G.V.T. 8; eerst als 2e vlieger, maar al snel als 1e vlieger vloog hij met deze groep vele vooroorlogse patrouillevluchten door het grote eilandenrijk. Op deze tochten die soms drie maanden of langer duurden, deed hij evaring op en leerde hij het werk bij de M.L.D. grondig kennen. Piet Mahu voldeed aan alle verwachtingen en kreeg hierdoor steeds meer verantwoording te dragen en moest vaak zelfstandig optreden. Hij kwam met glans door deze tijd heen en voldeed aan hetgeen van hem werd verwacht.
  De tijd van ervaring opdoen door patrouilleren en verkennen van dit uitgestrekte gebied kwam abrupt tot een einde toen eerst Nederland in mei 1940 in oorlog kwam en daarna Nederlands-IndiŽ in 1942 door Japan werd bezet. G.V.T. 8,waarbij Piet diende was toen gestationeerd in de Zuid Chinese Zee. Piet Mahu nam aan vele acties deel, deed zijn plicht en meer dan dat. Lange verkenningsvluchten waarbij bommen werden meegevoerd en vaak korte rust tijden. Hij bood veel hulp aan zijn commandant, de Luitenant ter zee K.M.R. van den End, die door gebrek aan ervaring moest steunen op sergeant Mahu. Hij stond hem ter zijde met raad en daad en maakte dat de bemanning van zijn vliegboot een goed op elkaar ingespeeld team was.
  Voor sergeant Mahu en zijn bemanning kwam op 24 febr. 1942 het einde aan de strijd. Na een succesvol bombardement op een Japans schip bij Muntok, stuitten twee vliegboten op de terugvlucht naar Tandjong Priok op een formatie Japanse Marine jachtvliegtuigen. Beide vliegboten werden uiteindelijk door een overmacht neergeschoten. Sergeant Piet Mahu kwam daarbij in de X-17 met zijn bemanning om het leven.

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Sergeant-vlieger
  Eenheid:
  "X 17", Marine Luchtvaartdienst ("X 17", Royal Dutch Naval Air Service)
  Toegekend op:
  21 maart 1944
  Voordracht:
  "Als eerste vlieger van een vliegboot van onze Marine Luchtvaartdienst in Nederlandsch-IndiŽ blijk gegeven van moed en doorzettingsvermogen bij het uitvoeren van vele verkennings- en konvooivluchten gedurende den geheelen duur van den oorlog in en om Nederlands-IndiŽ en meer in het bijzonder bij het redden van overlevenden van het s.s. "Van Overstraaten" in den Indischen Oceaan, van het s.s. "Sloet van de Beele" en van Onzen torpedojager "Van Nes" in de Java-Zee en bij het bombarderen van een vijandelijk transportschip nabij Muntok, waarbij het vliegtuig brandend werd neergeschoten en met bemanning verloren ging."
  145e Verlening.
  Koninklijk Besluit Nr. 2, dd. 21 maart 1944.
  Posthuum verleend.
  Vliegerkruis met Eervolle vermelding is later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw.
  Vliegerkruis (VK)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Sergeant-vliegenier
  Eenheid:
  Hr.Ms. "X 17", Koninklijke Marine
  Toegekend op:
  21 maart 1944
  Eervolle Vermelding (EV)
  Vliegerkruis met Eervolle vermelding is later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw.
  Koninklijk Besluit Nr. 2, dd. 21 maart 1944.
  Posthuum verleend.

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Verkregen ter vervanging van het Vliegerkruis met Eervolle Vermelding.
  Bronzen Leeuw (BL)

  Bronnen

  Foto