TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Doe, Jens Anderson

Geboortedatum:
20 juni 1891 (Chicago/Illinois, Verenigde Staten)
Overlijdensdatum:
25 februari 1971
Begraven op:
United States Military Academy Post Cemetery
Vak: V. Rij: C. Graf: 164.
Dienstnummer:
0-3743
Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Colonel (Kolonel)
Eenheid:
163rd Infantry Regiment, 41st Infantry Division "Jungleers", U.S. Army
Toegekend op:
1943
Wegens uitzonderlijke heldenmoed in verband met militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend als bevelvoerend officier van het 163d Infantry Regiment, 41st Infantry Division, in actie tegen vijandelijke troepen op 21 en 22 januari bij Sanananda op Nieuw Guinea.
Col. Doe onderscheidde zich als commandant van een infanterieregiment dat bezig was de resterende vijandelijke weerstandsnesten op te ruimen door zijn kalmte en dapperheid onder vuur. Bij het zuiveren van deze zwaar versterkte gebieden vormden zijn uitmuntende leiderschap en moedig optreden een voortdurende inspiratie voor zijn troepen. Het hoge moreel van zijn troepen en het succesvolle resultaat van deze operaties waren voornamelijk te danken aan Col. Doeís aanwezigheid in de voorste linies en zijn minachting voor persoonlijk gevaar. Col. Doeís bezielende leiderschap, zijn persoonlijke moed en vurige plichtsbetrachting zijn een voorbeeld van de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten en strekken hem, de 41st Infantry Division en de Amerikaanse Landmacht tot grote eer.

Headquarters, U.S. Army Forces in the Far East, General Orders No. 36 (1943).

Distinguished Service Cross (DSC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
HQ, 41st Infantry Division "Jungleers", U.S. Army
Toegekend op:
1945
Uitgereikt voor:
Operatie Persecution
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Jens A. Doe leidde de Persecution Task Force die landden op Aitape, en de Tornado Task Force die landden op Wakde, die allebei werden opgebouwd rond het 163rd Infantry Regiment. Voor deze acties werd hem de Army Distinguished Service Medal verleend.

Aanbeveling niet beschikbaar.

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Major General (Generaal-majoor)
Eenheid:
HQ, 41st Infantry Division "Jungleers", U.S. Army
Toegekend op:
1946
Distinguished Service Medal - Army (DSM)
Voor zijn leidersschap op het eiland Biak, Nieuw-Guinea.

Deze medaille is verkregen in de vorm van een eikenloofteken voor op het lint van de eerste medaille.
War Department, General Orders No. 151
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Brigadier General (Brigadier)
Eenheid:
HQ, 41st Infantry Division "Jungleers", U.S. Army
In juni 1944 in de zuidwestelijke Stille Oceaan toonde hij opmerkelijk leiderschap en plichtsbesef onder vuur van Japanse mitrailleurs, geweren en mortieren en hij begaf zich persoonlijk tussen de voorste aanvalseenheden. Hij steunde de opmars in hoge mate met zijn kalme optreden en moedige acties.

Deze medaille is verkregen in de vorm van een eikenloofteken voor op het lint van de eerste medaille. Engelstalige aanbeveling beschikbaar.
Silver Star Medal (SSM)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Major General (Generaal-majoor)
Eenheid:
HQ, 41st Infantry Division "Jungleers", U.S. Army
Wegens dapperheid in actie bij Zamboanga op Mindanao op de Filippijnen tussen 10 maart en 23 april 1945. Gedurende zijn periode in de hoedanigheid van divisiecommandant leidde Generaal Doe de eerst aanval en de daaropvolgende verovering van Zamboanga. Zijn opmerkelijke leiderschap, onverwoestbare moed en tactische kennis en vaardigheden hadden tot gevolg dat zijn divisie een stevige voet aan de grond kreeg op het eiland Mindanao. Bij vele gelegenheden ging hij, zonder acht te slaan op zijn eigen veiligheid naar voren naar eenheden die in fel gevecht waren verwikkeld om zo uit de eerste hand informatie over de tactische situatie te verkrijgen.

Deze medaille is verkregen in de vorm van een tweede eikenloofteken voor op het lint van de eerste medaille.

Silver Star Medal (SSM)

Bronnen