De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Poublon, Charles A. M.

  Geboortedatum:
  28 mei 1921 ('s Gravenhage, Nederland)
  Nationaliteit:
  Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

  Biografie

  Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband. Diende bij No. 1840 Squadron en No. 800 Squadron. Ontving na Wo2 tevens het Ereteken voor Orde en Vrede (1947) met een jaargesp.

  Bevorderingen:
  1 juni 1943: Officier-vlieger 3e Klasse;
  1 december 1944: Officier-vlieger 2e Klasse KMR OV;
  1 november 1949: Kapitein-vlieger-waarnemer Klu;
  31 december 1954: Majoor;
  1 november 1963: Luitenant-kolonel.

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Officier vlieger der 2de klasse
  Eenheid:
  Fleet Air Arm
  Toegekend op:
  2 juni 1945
  Voordracht:
  "Gedurende geruimen tijd, als jachtvlieger, vanaf Britsche vliegkampschepen of ingedeeld zijnde bij RAF Squadrons, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrag."
  386e Verlening.
  Koninklijk Besluit No. 16, dd. 2 juni 1945.
  Vliegerkruis (VK)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Verkregen met drie gespen.
  Oorlogsherinneringskruis (OHK)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Toegekend met cijfer "XV" (15 jaar).
  Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Verkregen met gesp "PACIFIC".
  Burma Star
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Toegekend met gesp "ATLANTIC".
  Italy Star

  Bronnen

  Foto