De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Cramerus, Pieter Adriaan "Piet"

  Geboortedatum:
  16 juli 1916 (Tebing Tinggi/Sumatra, Nederlands-IndiŽ)
  Overlijdensdatum:
  2 december 2017 (Houston/Texas, Verenigde Staten)
  Nationaliteit:
  Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

  Biografie

  Piet Cramerus vloog in Nederlandsch-IndiŽ en gaf later les in gevorderde gevechts techieken op de Royal Netherlands Military Flying School in Jackson Mississippi. Later ging hij bij het RAF No. 322 (Dutch) Squadron voor de duur van de oorlog en diende nu en adan als Flight A Commander. Na de oorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten van Amerika. Hij is op 16 juli 2016 op z''n 100e verjaardag benoemd tot erelid van het 322 Squadron, de bijbehorende plechtigheid vond plaats in Denver

  Loopbaan:
  ?: Ie Vliegtuiggroep (VLG-I), Andir;
  ?: Glenn Martin 139 WH-3 'M-568', 1e Patrouille, 2e Afdeling, Ie Vliegtuiggroep (2-VLG-I), Singkawang II;
  27 december 1941: Glenn Martin 139 WH-3 'M-578', 1e Patrouille, 1e Afdeling, Ie Vliegtuiggroep (1-VLG-I), Samarinde ll;
  1942: Royal Netherlands Military Flying School, Jackson, Mississippi;
  2 september 1943: No. 322 (Dutch) Squadron, Royal Air Force.

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Reserve Eerste-Luitenant Vlieger-Waarnemer
  Eenheid:
  No. 322 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
  Toegekend op:
  16 juni 1945
  Voordracht:
  "Als vlieger van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in de Overzeesche Gebiedsdeelen deelgenomen aan gevechtsvluchten, waarbij een vijandelijk vliegtuigmoederschip tot zinken werd gebracht en een lichte kruiser zwaar werd beschadigd. Daarna als jachtvlieger gedetacheerd zijnde bij de Royal Air Force, zoowel in het Vereenigd Koninkrijk, als met het Britsche bevrijdingsleger, gedurende ongeveer 15 maanden op operaties blijk gegeven van leiderschap, moed, voortvarendheid, bekwaamheid en doorzettingsvermogen tijdens vele oorlogsvluchten, waarvan een groot aantal van offensief karakter boven vijandelijk gebied, waarbij hij meerdere successen heeft behaald."
  390e Verlening.
  Koninklijk Besluit No. 25.
  Uitgereikt door Prins Bernhard te Soestdijk op 30 april 1946.
  Vliegerkruis (VK)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Reserve Eerste-Luitenant Vlieger-Waarnemer
  Eenheid:
  No. 322 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
  Toegekend op:
  14 december 1949
  Bronzen Kruis (BK)
  Voordracht:
  "Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na begin Maart 1943 door de Japanners nabij Soebang (bij Bandoeng) te zijn gevangen genomen en na een korte ondervraging met de handen achter de rug aan een stoel te zijn vastgebonden, weten te ontsnappen, door de Japanse bewaking, met gevaar voor eigen leven, naar buiten te rennen en gebruik makend van de ontstane verwarring een muur ovedr te springen, zich door een riool ter lengte van ongeveer een kilometer te werken en zich weer bij een Nederlandse Commandant te melden."
  Koninklijk Besluit No. 27.
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Reserve-Majoor-Vlieger
  Toegekend op:
  14 december 1949
  Voordracht:
  "Heeft zich in verband met de vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door begin Maart 1942, toen het vliegtuig hetwelk hem van Nadir naar Broome in AustraliŽ vervoerde, door drie vijandelijke jagers met mitrailleurs werd aangevallen, waardoor het gedwongen was op grote afstand van Broome op het strand aan de Noordkust van AustraliŽ te landen en tengevolge van deze vijandelijke aanvallen, welke ook na de landing aanhielden, enige passagiers waren gedood of zwaar gewond, onder zeer moeilijke omstandigheden, na enige mislukte pogingen daartoe, hulpt te gaan zoeken.
  In het bijzonder door gedurende enige dagen in de brandende zon, met nagenoeg algeheel gebrek aan drinkwater, zich door onherbergzaam terrein in de richting van broom te begeven en aldus te bereiken, dat aan de overlevende passagiers van het vliegtuig hulp kon worden verleend."
  Koninklijk Besluit No. 27 van 14 december 1949.
  Kruis van Verdienste (KV)

  Bronnen

  Foto